Sosyal Medya

Makale

ABD Derin Devleti Niçin Trump’u İstemiyor?

ABD Derin Devleti ile Trump arasındaki çekişme devam ediyor.

Seçim döneminde Trump’un seçilmesini engellemek için her yolu deneyen Derin Yapı, şimdi de koltuktan indirmek için her yolu deniyor.

ABD’nin özel durumunu/konumunu bilmeyenler için bu durum garip geliyor.

ABD, normal bir devlet değil. Küresel Egemen Güçlerin arkasına saklandığı paravan bir devlettir.

ABD, şirket gibi yönetilen bir devlettir. İnsanları da genelde ABD’ye bir vatan gibi bakmaktan ziyade geçimlerini sağladıkları bir şirket gibi bakıyorlar.

Devlete ait iktisadi teşekküllerin neredeyse hiç olmadığı, devlet işlerini özel şirketlere para karşılığı yaptıran, topladığı vergilerle işlerini yürüten, büyük şirketlerin dolaylı olarak devleti yönettiği bir ülkedir.

Bu özelliğinden dolayı ABD Küresel Egemen Güçlerin ana üssüdür.

ABD ordusunu, ekonomisini ve sahip olduğu imkânları, kendi çıkarları doğrultusunda dünya ekonomisine ve siyasetine yön vermek için kullanıyorlar. Küresel sömürü çarkının giderlerini büyük oranda ABD hazinesinden finanse ediyorlar.

ABD’nin Mısır’a, İsrail’e yaptığı hibeleri sıklıkla duyuyorsunuzdur. NATO, BM gibi Küresel Güçlerin kurdurduğu yapıların finansmanı da büyük oranda ABD hazinesinden karşılanıyor. Maşa örgütlerin, istihbarat uzantılı birimlerin, kukla yönetimlerin giderleri de aynı yolla karşılanıyor.

Önceleri, Küresel Güçler, ABD’ye harcattığından daha fazlasını başka yollardan tekrar ABD’ye kazandırıyordu. Fakat Çin, Güney Kore, Hindistan gibi hızla büyüyen ve yükselen ekonomiler ABD ve AB’nin ekonomilerini zora soktu. Dünya pazarından aldıkları pay her geçen gün azalan ABD’de 10 yıldır ekonomik krizler konuşuluyor.

Hal böyle olunca ABD içinde bir gurup, Küresel Çarkın ABD üzerinden fonlanmasına itiraz etmeye başladı. Trump, bu itirazı yapan kesimi temsil ediyor.

Dikkat ettiyseniz Trump geldiğinden beri ABD ekonomisine yük olan/olabilecek projelere itiraz ediyor. NATO ülkelerinin üzerine düşen harcamaları karşılamamakla suçluyor. AB ve başka ülkelere yaptığı mali desteği kesmek istediğini ifade ediyor.

İşte bu noktada ABD Derin Devleti/Küresel Güçlerin ABD’li Memurları Trump’un bu siyasetine itiraz ediyorlar.

ABD halkının en hassas olduğu noktada yani Rusya/Komünizm üzerinden Trump’u vurmaya/köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Trump’un Rusya ile işbirliği yaptığı/Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ederek Trump’a destek verdiği iddiası üzerinden Trump’u vurmaya çalışıyorlar.

Sonuçta kimin kazandığı bizim için çok önemli değil. İki taraf da biz 3. Dünya ülkelerinin kanı ve gözyaşı üzerinden beslenen birer vampir.

Ama küresel çarkın sekteye uğraması açısından Trump’un kalmasını isterim.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.