Sosyal Medya

Makale

Kültür Devrimi

Bugün Müslümanların tüm boyutlarıyla İslami değerleri kazanmak üzere bir kültürel Savaşa girmeleri gerekiyor. Tüm Müslümanların geleneksel kalıplardan çıkarak, tevhidi bir değişimin gerekliliğine inanmaları gerekiyor.

Müslümanların yeni bir gelecek kurabilmek için yeni bir bilinç örgüsü dokumaya ihtiyaçları var.

Bütün İslam dünyası kendi kültürüne kör ve sağır bir hale gelmiş veya getirilmiş.

Biz Batı kültürüne döndük döneli kendi kültürümüzü yıktık yıkalı, inkar ettik edeli, kendi kültürümüzün içinden bir insan şahsiyeti örecek ideali çıkarma yolunu kendi elimizle kaybettik.

Durumu vahimleştiren bir kültür çöküntüsü içindeyiz. Eğitimimiz ağır bir buhran içinde kıvranıyor. İçeriksiz, derinliksiz, ufuksuz, sığ, ruhsuz, ezberciliğe dayalı, anlama idrak, sorgulama yoksunu bir çizgide seyreden eğitim müfredat..

Kültürel noktada bir atılım yapamayan ülkemiz bu sahada başarısız bir durumda.

Kendi kültür kodlarımıza, temellerimize, kendi ahlak anlayışımıza, kendi hayat görüşümüze inip oradan çağın tüm imkanlarıyla donanmış bir ideal çıkarmazsak eğitim sistemimizi kendi ellerimizle gömmüş olacağız.

Müslümanlar, özgür ve özgün, kuşatıcı, derinlikli ufuk açıcı bugünü konuşan bir kültür devrimine muhtaç ivedilikle kültür köleliğinden kurtulmaları gerekiyor.

Esaretten doğma kölelikte insan ruhu, büyük bir direniş göstermekte ve içinde kendi idealini yaşatabilmektedir. Ama kültürce köleleşmiş insan asıl direnecek olan gücünü satmış demektir.

Kültür kölesi, görünüşte hürken aslında kölenin kölesidir.

Kültür kölesinin belki kulları bağlı olmadığından maddi bir hareket imkanı vardır, ama ruhu kıpırdanamayacak şekilde zincire vurulmuştur.

Özünüze, kültürümüze dönmenin mücadelesi demek bir varoluş savaşı vermek demektir.

Düşünce köleliğine savaş açmak zorundayız. İnsan olmanın tek onuru bundadır. Düşünce köleliğinin sonu inkardır, reddir, nihilizmdir, pozitivizmdir.

Kültürleri buhran geçiren, yabancı kültürlerin istilası altında kıvranan İslam ülkelerinde sil baştan kültür devrimi şarttır. Kiliselerin ve sloganların tekrarların, menkıbelerin ötesine geçecek bir zeka ile bunun yapılması gerekir.

Şu hakikatin altını çizelim, bu çağın ağrısı, sızısı fikirsizlik, kültürsüzlüktür.

Çağımız, ülkemiz bir kültür buhranını yaşıyor. Fikir ve düşünce kıtlığı çekiyoruz.

Çağımız büyük bir kültür ve ideoloji savaşı çağıdır. İslam entelektüelleri, nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu, bugün ne durumda bulunduğumuzu nasıl bir ruh ve düşünce savaşı içinde bulunduğumuzu kuvvetlerimizi ve zaaflarımızı iyice ölçmek en haşin otokritiği yapmak, aşırı ve kolay umutlara kapılmamak, kurtuluşsuz umutsuzluklara saplanmamak büyük bir kültür savaşı içinde en büyük feragatla geceli gündüzlü çalışmak ve kendileri kendi medeniyetimizin yeniden kurtuluşuna adamak zorundadırlar.

İslam kültürüne ve düşüncesine ve ruhuna vurulmuş manevi zincirleri sökmemiz lazım. Muazzam bir kültür ve din temizliğine ihtiyaç var. Tek umut ülkemizin bağrından çıkacak bu toprakların dehasını fışkırtacak bir düşünce bir kültür ekolünün belirmesindedir.

Gözlerimiz kültür devrimi için ufukta

Kalbimiz ilerleme aşkında. Ülkemizi gelecek zamanın büyük ödevleri çağırmaktadır.

Sadece ülkemiz değil tüm İslam dünyası, kültür köleliğinden, siyasi kölelikten ve ekonomik kölelikten kurtulması gerekir.

Yeniden özgüvenimizi, inancımızı kuşanmamız lazım. Kök değerlerimize dönmemiz lazım. Hastalığın kökü inançsızlık, güvensizlik, batıcılık.

İnanç geri gelirse, zulüm susar, kültürel kölelik sona erer, kültür devrimi olur. İnkar çöker, şüpheler dağılır putlar yıkılır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.