Sosyal Medya

Makale

Celadet

Devasa bir ümitsizlik var celadetsiz iman'a sahip olan kalplerde, bu kalbin sahiplerinde. Bu gerçeği söylediğimizde muhataplarımız anlamsız anlamsız bakar yüzlerimize...

Tepkisiz, ezik, büzük, yırtık, pırtık,duygusuz,korkak,ödlek bir hayat sürdüklerinin farkında değiller, öylesine kendi kabuğuna büzülmüşler ki, oradaki ürettikleri dünyanın masalında yaşamayı, hiçbir izzetli ve onurlu bir hayat değişmiyorlar...

İstediğiniz kadar onları ''Allah'a ve Resulüne davet edin, ey iman edenler Allah ve Resulü sizleri hayat verecek, onur ve şeref verecek şeylere çağırıyor bu davete icabet ediniz.'' diye feryat ediniz tık yok, tepki yok...

İzzetli müminlerin yumrukları ne kadar sıkılı ise, bu zulüm arenasına dönmüş dünyada, celadetsiz Müslümanların yumrukları o kadar çözülüdür, ürkek tavşanlar gibi yaşıyoruz diye övündükleri hayattan hiçbir iz kalmayacak. Zaten böyle korkakların ne sevdası sevda ne de inançları inançtır...

Esas sevda imanlarını celadetle süslemiş hakkın şahitliğini yapmaya azmetmiş, saçlarına dek direniş aşkıyla kavrulmuş,mükemmel duruşlara sahip insanlarındır,esas aşık bunlarındır dostum.

Kurtuluş önümüzde duruyor.Avuçlarımızda ki kor ateşi boşa taşımıyoruz.Yaşadığımız toprak parçasına inancın ve imanın tohumlarını ekmenin mücadelesini boşa vermiyoruz.Esaret bileklerimize kelepçe takılması değil,esas esaret celadet eksikliğidir. Celadetsiz Müslüman devamlı yorgundur,kıpırtısızdır. Kalbi kan kaybediyor habersizdir.Vahşet ve katliamları göz ucuyla seyredip geçerler,zihni uyuşmuş-uyuşturulmuş bu tiplerin...

Celadetsiz Müslümanların öfke kutbu yoktur.Öfkesizlik,bir duruşa sahip olmayan insanların ruh haritalarını ele verir.Yani anlam haritası bozulmuş alt üst olmuş tiplerdir.İnancının öfkesini taşıyanlar dik duruşun abidesidir.

Celadet güçtür,iman ise bu gücün adalet ilkesi doğrultusunda pratiğe yansıtılmasını sağlar.Ahdine bağlı ruh bu mücadeleye zemin hazırlar.

İman edip, bu imanın kendimize fayda vermesini istiyorsak celadet sahibi olmalıyız.Biz bu inanç ve kararlılıkta yola devam etmeliyiz. Her şey yolun sonunda belli olur.Ümitler anaforunda ruhsal huzursuzluğa yer yok.Sağlam ahlaki ölçüler içerisinde...

Hakkın ve adaletin şahitliğini yapmak yürekli Müslümanların işidir.

Celadetten yoksun Müslümanlar acı düş kırıklıkları ve moralsiz ruhsal yapı veya ruhsal Nihilizm arasında sallanıp dururlar sonra nemi olur?Şu olur; trajik psikolojik vakalar, sürekli geçmişiyle övünme hastalığı ve kuru kuruya hayranlık,ideal olan şeyin kendisi olamayıp hayranı olmakla avunmak hastalığı, bilincin yerini alışkanlığın alması...

Evet dostum, iman yüklü celadetin olduğu yerde uyuşukluk, kısırlık ve tıknazlık olmaz.Mükemmel imanın altında parlayan celadet tüm tehlike ve zorlukların üstesinden gelir.

İnsanlık manevi boşluğun ruhsal bir çöküntünün içinde bu korkunç sarsıntının içinde açılan boşluğu dolduracak yeterlilikte olanlar gözü kara inançlı kararlı geniş ufuklara gözünü dikmiş celadet sahibi  müminlerdir.

Celadet sahibi müminler  yürür, yalnızca yürür, hem zulmün üstüne hem hedefe adım adım kararlılıkla, yolunun üstündeki tüm  engelleri ezerek geçer.

Yol üstünde ki seyircilerin, yola yatanların, yan bakanların, mazeret üretenlerin, yorgun ve bitkinlerin, savrulmuşların, hesap kitap peşinde olanların, kör olası hanede avladü-iyal var diyenlerin, kardeşim böyle bir zamanda nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun,yapılır mı hiç? Hiç! diye sırf engel çıkartanların sorularına verecek cevabı olmaz ki zaten celadetli mü'min hayatını dünya üzerinde tutunacağı bir nesne üzerine kurmaz, onun hayatı uhrevi hesaplar ve bu temel üzerine bina edilmiş bir yaşamdır.

Mümin de celadet bir cazibe merkezidir adeta, sabrını arttırır umudunu arttırır, acizlenemez, gözünde dünya serap olur, yerini uhrevi mutluluklar kaplar...

Celadet sahibi mü'min Allah ile dost olur ve O'nun muhkem sözlerini insanlığa yaşayarak sunar.İman ve Salih amel olarak yansıtır.

Celadet sahibi mü'min dünyevi ateşlerde de sınansa o ateşi gülşene çevirendir,dönüştürendir.

Celadet tacını giyen müminin, acıları da anlamlıdır, sancıları da anlamlıdır, sevinçleri de anlamlıdır, zindanları da anlamlıdır.Böyle insanlara sürgünler de tatlıdır.Bu taç onun bilincini açmıştır, ruhunu inceltmiştir, benliğini saflaştırmıştır.

Celadet tacı mü'mini onurlu izzetli Salih amellere bir aşk fırtınasıyla kanatlandırır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.