Sosyal Medya

Makale

SABIR

 ''Ey iman edenler direnin ve kazanın.Mevzilerinizi kaybetmeyin. Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilincinde olun ki başarıya ulaşasınız.''(Al-i İmran 200)
      Sabır direniştir,siperleri kaybetmemektir.Hayata tutunmanın en büyük ilkesi sabırdır.Hakikatle tanışıp,hakikatin bayraktarlığını üstlenen insan,bu hakikatin gerçek ışığını,hayatına,topluma ve çağına yansıtırken tutunacağı dal sabırdır.Caddelerden,sokaklardan adeta bir sel gibi akan küfür ve şirke karşı,toplumsal tuğyana karşı,çelikten bir irade ve iman ile karşı korken mücadele azmini sabır mayasıyla yoğurmamız lazım.Sabrı kuşanan mü'min,bu kavurucu,bu yakıcı çölün derinliğinde nefessiz kalan insanların,bir ırmak serinliğinde imdadına yetişecektir.
       Bozuluşun,çöküşün ve yokoluşun girdabında bocalayan insanlığın,yeniden varolma şansını,dirilme becerisini sağlayacak öncülerin sabır zırhını kuşanmaları gerekir.İnsan varoluş açılımlarını sağlamak için iman mektebinin sabırlı bir öğrencisi olması lazım.Yaradılıştan getirdiğimiz istidat ve kabiliyetlerimizi iman nimetiyle süsledikten sonra,ömrümüzün sonuna kadar hakikat yolunda müthiş bir tekamülle sabır ekseninde karar kılmalıyız.En ufak bir sabırsızlık,telafisi mümkün olmayan fiillere sevkedebilir.
       Yeniden iman,yeniden varoluş tohumlarını saçmamız için sabır kalesine sığınmalıyız.Kötülük ve şer odaklarını zayıflatmamız,yok etmemiz için elbette direniş göstereceğiz.Bu direnişi gösterirken aklımızın ve duyarlılığımızın yaralanmaması için sabretmeliyiz.
       Kötülük ve ifsad ilkesiyle,nesli ve ekinleri yok etmeye çalışan,firavun ve yandaşlarının saldırılarına karşı,Tevhidi siperlerimizde mücadele verirken sabır azığımızın tükenmemesine çok dikkat etmeliyiz.
        Hakikat bilgisi ve imana dayalı olan eylemlerimizde sabretmek şiarımız olmalıdır.Vicdansızlık ve ahlaksızlık rüzgarlarının estiği topraklarda,Allah'ın biz iman edenlerden ulaştırmasını emrettiği şeyleri insanlara ulaştırırken sabır...
        Tüm haramların cari olduğu desteklendiği toplumda,tevhid ve adaleti ikame etmek,Hududullahı yeniden hatırlatmak için sabır...
        Kur'an'da,izzet,Allah'ın,Rasülünün ve müminlerindir denmektedir.Bu şerefi taşımak için,yeryüzünde Allah'ın rububiyyetine şahid olmak ve bu şahitliği,sabır şemsiyesi altında sürdürmek...Şereflerini Allah katında değilde yalanlar ve geçici dünya nimetleri içerisinde arayanlara,sahte cennetlerde dünyevileşme hastalığı çekenlere karşı irşad ve aydınlatma mücadelesinde sabır...
        Şeytanın dostlarına ve şeytanın iktidarına karşı,direnişi kuşanmamız lazım...İşte bu şeytanın dostlarına karşı sabır...Yol'un dikenlerine karşı sabır...zaferin gecikmesine karşı sabır,akletmeyi,düşünmeyi,hürriyeti,adaleti,eşitliği,kardeşliği,yasaklayan eşkiyalara karşı,aksiyoner bir ruh ikliminde sabır...Haramzadelerin,sahte devrimbazların,ayak ve tulumbacı takımına karşı izzetli ve onurlu mücadele verilirken sabır...Sabreder,direniş gösterirsek gönüllerde kurumaya yüz tutmuş hakikati göğertip özlenen o gümüşsü sukunete kavuşmuş olacağız...
         Sabredersek,gönlümüzdeki çiçeklerin açtığını,hem içte hem dışta afetlerle çevrili olan kalbimizin,insanımızın,bir inkılap yaşayacağını göreceğiz.
         Sabredersek,hüzünlerin utancın ve acıların haritasını değiştirebiliriz.Güçlü hakikatin bayrağını burçlara dikebiliriz.
         Sabredersek,dünyaya direnebiliriz,dünyada oyalanmak yerine,dünyayı oyalayabiliriz.
 
          Sabredersek,umud dağlarını çoğaltırız,
          Sabredersek,muştu nehirlerini akıtabiliriz,
          Sabredersek,güneşin gözbebeği biz oluruz,
          Sabredersek,güzelin ve güzelliğin kendisi oluruz,
          Sabredersek,kazanırız...
                                                                                                  

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.