Sosyal Medya

Hoca Olmak Kolay Değildir

Ayrıntı ve özel ihtisas gerektiren konularda bahis açmak ve bunu halkın önünde tartışmak kibirdir. Somut çözüm arayan meseleler dururken, kendi liyakatini göstermek adına girişilen bütün işler malayani sayılır.