Sosyal Medya

Ekonomi

Sağlıkta "taşeron işçi" düzenlemesi

Kamu hastanelerinde hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin maaş ödemeleri ve izinleriyle ilgili sorunların giderilmesine yönelik genelge yayımlandı.Kamu hastanelerinde hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin maaş ödemeleri ve izinleriyle ilgili sorunların giderilmesi için önlemler alınacak.

İşçi ücretleri, yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı veya takip eden gün içinde ödenecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumundan yayımlanan genelgede, hizmet alımı kapsamındaki işçilerin ücret ve izinleriyle ilgili gerek Sayıştay gerekse bakanlık elemanlarının denetimlerinde tespit edilen sıkıntılara işaret edildi. Genelgede, bu sorunların giderilmesi için tedbirler alınması istendi.

Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına (ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler) ilişkin hak ediş ödemelerinin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 3 iş günü içinde ödeme yapılabilmesi için kurumlar önlem alacak.

Ücretlerin işçiler adına açılan banka hesaplarına, yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı veya takip eden gün içinde aktarılması sağlanacak.

İşçi ücretleri bankalar aracılığıyla, buna imkan yoksa PTT şubeleri aracılığıyla ödenecek.

İlgili aya ait hak ediş ödemesi yapılmadan, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü banka dekontu gibi belgelerle bu ücretlere ilişkin primler ve vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) istenecek.

Hizmet alımları kapsamında yüklenici alacaklarına karşı başlatılan haciz ve icra takibinde, işçi alacaklarına öncelik tanınacak.

İşçi ücretlerini ödemediği tespit edilen firmalara ilişkin bilgiler (vergi numarası dahil) hemen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bildirilecek.

Yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması için takip yapılacak, işçilerden gelecek talepler titizlikle incelenerek hak kayıpları önlenecek.

Sözleşme süresi biten yüklenicilerin ödemediği işçi ücretleri öncelikle hak edişinden daha sonra da teminatından karşılanacak.

Yüklenicinin işçilerine karşı yükümlülüğünü yerine getirmemesine bağlı asıl taahhüdün ya da hizmetin yerine getirilmesinde aksaklık ortaya çıkması halinde ihtarda bulunularak sözleşme feshedilebilecek.

-İzin hakları

Sağlık Bakanlığının genelgesinde, yüklenici değiştiğinde aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilere "1 yılı doldurmadıkları" gerekçesiyle izin kullandırılmamasına ilişkin sorun da çözüme kavuşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü doğrultusunda, işçilerin sözleşmelerinin zincirleme devam etmesi nedeniyle yıllık izin kullanabilecekleri belirtilen genelgede, kullanılmayan izin yerine belirli bir ücret ödenmesinin de uygun olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda, işçi ücretlerinin ödenmemesi halinde gecikme cezası da uygulanabilecek.

 

AA

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.