Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Alev Alatlı: Allah İhlas Finans'ın yeminli murakıbı değildir

Refah Partisi'nin 13 Mayıs 1990 tarihli Sıcakçermik, Sıvas, Eğitim Seminer'inden: "...Sen R.P.'ye hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz ve diğer partileri destekleyen ve batağa düşen insanların sorumlusu sensin. Çünkü başka türlü olmaz, başka türlü kurtuluş yok... "İhlas Finans Kurumu'nun 30 Mayıs 1995 Bursa şubesi açılış töreninden: "İhlas Holding, Allah biliyor, kulları da biliyor ki, insanlara faydalı olmak için kurulmuştur. Ben de diyorum ki, İhlas Finansa ortak olursanız, mevduatlarınızı burada değerlendirirseniz, Enver Ören'in sahip olduğu sevaplara sahip olursunuz..."

Prof. Dr. Es'ad Coşan'ın, 1988 basımı "Gayemiz" adlı kitabının "Mali İbadetler" bölümünden:"...zekat mali bir ibadet olarak üzerimize farz kılınmış ve İslamın beş temel şartından biri sayılmış, ehemmiyetine binaen Kur'anı Kerim'in 34 kadar yerinde tekrar tekrar zikredilmiştir...Kur'anı Kerim mali mükellefiyetlerini ifadan kaçınan Müslümanlara çok sert ve acı bir şekilde ihtar eder: 'Altın ve gümüşü biriktiren ve onları Allah yolunda sarf etmeyenleri elim bir azaba uğramakla tekdir ve tehdit eyle (ey resülüm) öyle bir günde ki, o paralar cehennem ateşinde kızdırılacak ve alınları, yanları ve sırtları o paralarla dağlanacak da kendilerine 'Dünyada biriktirip kendilerinize sakladığınız işte budur, tadın biriktirdiklerinizin azabını!' denilecek.'' ...elele müesseseler kurduk...aksiyon ve teşebbüslerimiz başarıyla gelişip yayılıyor. İstiyoruz ki bu müesseseler vasıtasıyla...maddi ve manevi güçlerimizi birleştirelim(ki)...ahiretteki fevzü felaha erişmek müyesser olsun."

Allah, Refah Partisinin ortağı değildir.

Allah, İhlas Finans'ın yeminli murakıbı değildir.

Allah, Es'ad Coşan'ın yedi-emini değildir.

Allah'tan başka birilerinin rızası için ibadet etmeye ,"şirki hafi," gizli şirk, denir. Şirk, en büyük günahtır. Politeizmdir. Putperestliktir.

Bunun böyle olduğunu en iyi İmam-hatipliler bilir. İmam-hatipliler, "kalbinde olana Allah'İ şahit tutanların hasımların en yamanı" olduğunu bilirler. (Bakara 31) İmam-Hatiplilerin mevcudiyeti insanları Allah'ın adıyla aldatmaya kalkışanlara karşı en büyük teminatımız olmak durumundadır. Yapılacak şey, imam hatip eğitiminin varsa eksikleri onları gidermektir.

(Yeni Ufuk, 1999)

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.