Sosyal Medya

Makale

Seçme İhtiyarı

Seçim yapabilmenin şartları nelerdir?

Bu soru şu açıdan önemlidir: İnsan kendi seçimlerini bizzat kendisi mi yapıyor? Yoksa bir yönlendirme etrafında mı seçimlerini yapmaktadır?

Seçimin direk özgürlük meselesi ile ilişkisi de aşikârdır. İnsan özgürleştiği oranda kendi seçimini yapabilme imtiyazı kazanmaktadır.

Baskın bir kültürel ortamda etrafınızı saran bunca reklam ve propaganda furyası altında insanın kendi seçimini yapabilme gücü ve istidadı gösterebilmesi mümkün mü?

Bu soruya vereceğimiz cevap bizim nerede durduğumuzu da işaret ederek tutumumuzun arka planını verecektir.

Seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde yapılan şovlarla birlikte televizyon programlarında ortaya konan performanslara, miting meydanlarında gösterilen videolar ile televizyon tartışma programlarında ortaya konan ayartıcı konuşmalar vasat bir insanın zihnini çelmeye matuf bir yapısal durumu işaret ediyor.

Yalanın çok ucuz bir şekilde ortaya konulmasından, yalanın kurumsallaşmasının ortaya çıkardığı gürültüyü dikkate aldığımızda normal bir insanın neye inanması gerektiği meselesi vuzuha kavuşmamaktadır. Ayrıca her vatandaşın tavır alarak gönüllü aldanmaya müsait bir hal ortaya koyması ve o kirli propagandaya ortak olarak karaltıları çoğaltması da eğer bir tercih yapılacaksa bu tercihin özgür bir idrak üzerinden değil bilakis beklentilerin tavan yapması üzerinden gerçekleştiği bedihidir.

İktidar ve iktidar olmanın kazandırdığı prim, kariyer, kazanç ve ortaya çıkardığı güç var oldukça o iktidara sahip olmanın her türlü yolunu bulmanın mubah kılınacağı açıktır. Seçim sürecinde karşılıklı suçlamaların, karşılıklı yanıltıcı propaganda malzemelerinin tüketilmesi sadece gerçeği gözlerden saklı tutarak insanları kendi tercihleri yönünde bir tercihe yöneltmenin teknik yöntemlerini itina ile kullanmaya sevk etmektedir.

Bu vesile ile tercihlerimizi belirleyen psikolojik vasatı dikkate almaya çalıştığımızda şu sonuçları gözlemleyebiliyoruz:

A) bağlı olduğum parti seçimi kazanmalı ve ben elimdeki haklarımı muhafaza etmeliyim… Bu yaklaşım mevcut iktidardan bir şekilde nemalanan veya kendi inanç kümesi içinde kabul ettiği için hayatının kolaylaştığını düşünen ve böylece gönüllü bir şekilde bu iktidarın devamından yana tavır koyan normal vatandaşı işaret eder.

B) iktidardan ticari, ihale üzerinden veya bürokratik görev alan ve bu yüzden gönüllülüğü aşan, kendini buna mecbur hisseden kişilerin mevcut iktidarı savunması… Bu iktidarın devamından yana tavır koyarak her türlü çabayı ve çalışmayı ortaya koyarak tanıdıkları veya tanımadıklarının da bu seçimde kendi iktidarlarını desteklemelerini sağlayacak her türlü propagandanın üretilmesinde ve dağıtılmasında aktif rol alanlar…

C) güvendiği insanların yönlendirmesi sayesinde mevcut iktidarın veya muhalefetin desteklenmesi gerektiği konusunda ikna olarak seçime girenler… Bunlar, sadece çok fazla güvendikleri, aile dostları, iş ortakları, bürokrasideki tanıdıkları veya dünya görüşü içinde değer verdiği kişiler de buna dâhildir.

D) mevcut durumun aslında sanıldığı kadar iyi olmadığı konusunda bakışı olmasına rağmen ve yapılan propagandaların etkisinde kalmadığı halde uluslar arası siyasal sistemin ülkenin bekasına yönelik tehdidi karşısında bu mevcut iktidarın varlık gösterdiği ve bu yüzden her türlü yanlışına rağmen bu iktidarı korumanın gerekliliğine inanan kişiler… Ülkenin içinde bulunduğu şartlar, sürekli dış müdahaleler, terör faaliyetleri, komşu ülkelerin içinde bulunduğu durum vesaire… İktidara rağmen iktidarı destekleme kararı alanlar…

E) ideolojik farklılığı yüzünden mevcut iktidarı kötü görenler… Adalet duygusu yerine inançların dayatması üzerinden mevcut iktidarın bir an önce gitmesi gerektiği konusunda kafası net olanlar ve onların ürettiği propagandaya dayalı aynı inancı paylaşan sıradan insanlar, seçimlerini iktidarın gitmesinden yana koyarlar…

F) iktidarın gitmesinin ülkenin yeniden ele geçirilmesi için elzem olduğu düşüncesine sahip olan uluslar arası güçlerin ülke içinde ele geçirdiği önemli kişilerin ürettiği propagandaya teslim olan veya o odakların çıkarlarını kendi çıkarları olarak görenlerin iktidarın gitmesi korosuna gönüllü desteği ve bu konuda ürettikleri propaganda kirliliğinin etkisinde kalanların tercihi…

G) bu iktidar döneminde geçmiş iktidarlar döneminde elde ettikleri ticari imtiyaz ve ihale alma üstünlüğünü kaybedenlerin oluşturduğu koro ve bu koronun seslendirdiği görüşlere takılı kalan mevcut iktidarın siyasal görüşlerine muhalif saf vatandaşlar…

Bu çoğaltılabilir…

Ancak bir seçim sürecinde bu kadar fazla etkenin devrede olması doğal olarak bu seçimin özgür bir şekilde yapılabilmesini engelleyen tuzaklarla dolu olduğunu gösterir.

Duyarlı ve şuurlu vatandaşların bütün bu kara propagandaların dışında kalarak adalet ve hukuk eksenli bir bakışla geleceği için çizdiği bir vizyon üzerinden bir tercihte bulunması makul ve meşru olandır. Bütün bu şartlar altında bu gerçekleştirilebilir mi? Emin değilim…

Ama en azından meseleyi yukarıda saydığım maddeler çerçevesinin dışında kalmayı deneyerek bir tercihte bulunmanın bir beka sorunu olduğunun da altını çizmeliyim…

Kalabalıkların kendilerine yöneltilmiş propaganda üzerinden bir tarafa yönelmelerinin sağlıklı bir gelecek kurma konusunda en büyük engeli oluşturduğunu görmeliyiz…

Özgür bir zeminde özgürce bir tercihte bulunacağımız seçimlerin gelmesi dileğiyle… Seçim sonucunun hayırlara vesile olması da dileğimizdir… Vesselam…

1 Yorum

  1. Abdullah Ademoğlu

    Mart 28, 2019 Perşembe 16:44

    Abim sağolasın çok ayrıntılı bilgi olmuş

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.