Sosyal Medya

Makale

Suriye’ye ve Zulme Şaşı Bakmak

Suriye iç savaşına kadar Müslümanlar genelde gayri Müslim güçlerle savaşmıştı. Suriye iç savaşına İran’ın da dâhil olmasıyla düşman olgusu değişti/karıştı.

Özne üzerinden yürüyen dost düşman algımız karıştı. Kim düşman, kim dost? Nereye kadar dost veya düşman?

Suriye iç savaşını yakından takip etmeyenler, sadece medyadan gördükleri ve duydukları malumatla hareket edenler gerçekten şaşkınlar; bu gün zalim dediğine yarın masum/kahraman veya tam tersini diyebiliyorlar.

Bu kafa karışıklığına 3 ana unsur sebep oluyor:

  • İran’ın bilgi dezenformasyonu ve kirli propagandası.
  • Öznel dost/düşman yaklaşımı.
  • Tarafgirlik.

İtiraf etmem gerekirse, meşhur İran/Acem Siyasetini daha yeni görebildim/kavrayabildim.

Acem siyaseti, hakikatleri öne sürüp üzerine kendi kirli çıkarını inşa etmeyi çok güzel yapıyor. Çoğu zaman kendi konuşmak yerine başkalarına kendi doğrularını/çıkarlarını söyletmekte çok usta. Düşmanıyla bile ortak çıkarları noktasında, doğrudan veya dolaylı işbirliği yapmayı çok güzel beceriyor. Ve en güzel becerisi propaganda; gerçekleri çarpıtarak, mantık manipülasyonları yaparak ve araya serpiştirdiği yalanlarla ikna edemeyeceği kimse yok neredeyse.

Türkiye’deki Radikal İslamcıların büyük çoğunluğu,1979 İslam Devrimi nedeniyle İran’a büyük muhabbet besliyor/besliyordu. İran bu muhabbeti çok iyi kullanıyor.

İran, Suriye’deki milli ve mezhebi çıkarlarını Amerikan ve İsrail emperyalizmiyle çok iyi kamufle ediyor. “Cambaza bak” misali Amerika’yı, İsrail’i, IŞİD’i göstererek Esed ile giriştiği katliamları gizliyor/masumlaştırıyor.

Sistematik bir şekilde Suriyeli direnişçileri itibarsızlaştıran, suçlayan bir propaganda içinde ve bu propagandayı kendisi yapmayıp sempatizanlarına yaptırıyor.

Bu kirli propagandayı yapanlar, inandığı/inanarak söylediğinden ve propagandayı dillendirenler üçüncü şahıslar olduğu için etkisi fazla oluyor. Aynı propagandaları İran yapsa bu kadar etkili ve inandırıcı olmaz.

Suriye’ye/zulme şaşı bakışımızı etkileyen bir diğer unsur; özne üzerinden dost veya düşman tanımlaması yapmamızdır.

Zalim kim diye sorduğumuzda o/şu/bu deniyor. Örneğin ABD, İsrail, İngiltere vs gibi.

Oysaki doğrusu sıfatlar üzerinden olanıdır; masumu öldüren, insanların malını gasp eden, zorbalık yapan, talan eden vs.

Bunları yapan Müslüman da olsa veya Yahudi, Hristiyan veya inançsız da olsa zalimdir.

ABD ve İsrail uzun süreli ve büyük çaplı zulümler yaptıkları için “zalim” sıfatı özneleriyle eşleşmiş. Doğru ve doğal bir algıdır bu.

Lakin öznel yaklaşımlar bazen sağlıklı/tutarlı düşünceye mani olabiliyor. Örneğin:

Konuştuğum çoğu kişi Esed’in zalim olduğunu kabul ediyor ama gitmesini istemiyor; Esed giderse İsrail gelir diyor.

İsrail gelse ne olur diyorum.

Müslümanları öldürür, topraklarını işgal eder, tecavüz eder, hapislerde çürütür diyorlar.

Peki, Esed zaten bunların hepsini yapmıyor mu deyince bir an duraksayıp “tamam, zalim ama bizden biri, Esed ile İsrail hiç bir olur mu?” diyorlar.

Tabii ki küresel çapına baktığımızda İsrail ile Esed bir olamaz ama bu Esed’e razı olmamızı da gerektirmez.

Özne takıntımız mutlak kabulü veya mutlak reddi beraberinde getiriyor. Öznel yaklaşım yerine nesnel/sıfatsal bir yaklaşım olsa eylem üzerinden karar vermek daha doğru ve daha adil olur.

Zaten Kuran’ın kişiye yaklaşımı da özne yerine eylem/amel üzerine değil midir?

Bir diğer önemli husus; tarafgirlik.

İnsanoğlunun zaten en büyük handikaplarından biridir tarafgirlik.

Sevgi ve ilgi duyduklarımızın kusurlarına/hatalarına kör kalırız genellikle ta ki bizi acıtana kadar.

Sadece Suriye’de değil; en yakın çevremizden dünyanın en öteki ucuna kadar mezhep, inanç, ideoloji, etnik ve meşrebi payda adaletle bakmaya büyük engel.

Aklını, yüreğini, vicdanını kullananlar bu handikaptan kurtulup adil olmayı başarabiliyor.

Ne yazık ki Müslüman ülkelerin ve gurupların milli/meşrebi çıkarları her geçen gün ümmetin çıkarlarının önüne geçiyor. Bu durum daha çok iç çatışma/ayrışma yaşayacağımızı gösteriyor. Olaylara tarafgirlikten uzak feraset ve adaletle yaklaşabildiğimiz oranda hesap gününde işimiz kolaylaşacaktır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.