Sosyal Medya

Makale

Kelimeler Dünyasında Birkaç Adım

Her işin başında Besmele çekmek önemli bir sorumluluktur. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım anlamına gelir. Özellikle Kur’an okurken biraz sonra Allah’ın emir, yasak veya tavsiyeleriyle karşılaşacağım; eğer bunları anlar ve hayatıma yansıtırsam Allah’ın rahmetinden üstüme düşen payı almayı ümit ediyorum manası taşır. Bu bilinçle okumaya başlamak, vahiyle hayatı buluşturmaya yarar…

Kur’an-ı, Kerîm olarak nitelerken onun asil, büyük/yüce ve değerli olduğu dile getirilir. Ve özellikle bereketine, yani cömertliğine vurgu yapılır. Değerli/Cömert Kur’an demek, onun sunumundan faydalanmak isteğini dile getirir. Böylece “Kur’an’ın bir şeyler ikram etmeyeceği kimse yoktur!” ifadesi yerine oturur…

Ahzab suresi bağlamında salavat getirmenin anlamı, İslam’ın yükselmesini ve bütün müslümanların iyiliğini istemek, yani ümmete rahmet okumaktır. Vahyin rehberliğinde toplumu doğru yönde değiştirme çabalarında Peygamber (sav)’in yanında durmaktır. Bu anlamda salavat getirmek, Âli Muhammed’e Allah’tan yardım/destek/rahmet istemek anlamına gelir. Muhammed’in Âli ise ailesi, arkadaşları ve son kertede yaşayan ümmetidir. Yani salavat getirmek, ümmet bilinci oluşturmaya yarar. Zira duanın makbul olanı müslümanların birbiri hakkında yaptıkları yardım talebidir. Ve elbette bu talep elinden geleni yapmakla makbul hâle gelir…

Maşallah, Allah’ın dediği olur/olmuş demektir. Kişi önce kendisine maşallah demelidir (Kehf suresi). Bu şekilde yaptığı işin Rabb’inin rızasına muvafık olduğunu ilan etmiş olur. Muhataba söylendiğinde ise hem şımarmaması için bir uyarı hem de güzel olanın devam etmesi için bir dua niteliği taşır…

Allah’ı anmaya tesbih, kötü nitelemelerden uzaklaştırmaya tenzih, yüceltmeye ise takdis denir. Takdis, şerefi bütünüyle ona ait kılar. Böylece şerefi/izzeti başka yerde arayanlardan onu uzaklaştırır. Zira Allah’ın koyduğu ölçüler dışına çıkarak şeref yakalanamaz. Kişinin para, makam veya mevki gibi geçici metalara, onlardan hiç ayrılmayacakmış gibi yapışarak başkalarına karşı büyüklenmesi bu şekilde önlenir…

Şeytandan Allah’a sığınmak, kişinin çuvaldızı kendisine batırmasıdır. Canı yanan insan, kötü fiilleri işlememek için benliğinde bir uyanıklık oluşturur. Böylece aralarındaki farkı görmek açısından iyi ve kötü birbirinden ayrılır.

Ezanda geçen “Allahu Ekber” ifadesi, insanların birbirlerine büyüklenmemeleri hususunda bir uyarıdır. İnsanlar arasında eşitlik vurgusu taşıdığından dolayı, Allah’ı büyüklüğüyle hatırlamak, kişiye iyi gelir. O’nun en büyük olması, ortaya koyduğu ölçülerle baş edilemeyeceği intibaı taşır. Böylece günaha girip suç işlemenin zarar veren ve kişiye hep kaybettiren yönleri akla gelir.

Günah insanın kişiliğine duyulan saygıya bir saldırıdır. Benliği, fıtrattan, yani yaratılış düzeninden koparıp şahsiyeti parçalar. İnsanın kendisi olmasını engelleyen ikinci kişiliği böyle peyda olur. Hâlbuki Allah bir insanda iki kalp yaratmamıştır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');