Sosyal Medya

Makale

Kudüs Yolu Üzerinde Erzi Neneme Uğramak

Erzi Nenem asırlık bir çınardı.

Her daim, selamette olunduğunu hissettiren munis bir gölgelik,

Taş avlulardaki sükût ve serinlik, dirlik ve düzenin sessiz, iddiasız amili.

Büyümeyi bir türlü beceremeyen, hırçın, bıçkın Mezopotamya erkeğinin kızı, kız kardeşi, hatunu, annesi, nenesi olarak; dağ gibi sabır ve sağduyu, coşkun ırmak gibi muhabbet ve merhamet.

Her bir tefrit ve ifratın kimyasını, “makul” olana tebdil eyleyen bir esenlik.

Erzi Nenem 101 yaşında Rahmeti Rahmana kavuştu.

Değerli dostum İmran Elveren ’in Babaanneleri.

Erzi Nenem Mardinli.

Zor bir coğrafyanın nefes alınabilecek vahalarından birisidir Mardin.

Mardin’i bir vaha kılan ise Erzi Nenem ve onun mensubu olduğu kadim varoluş silsilesidir.

Vahyi merhametin, kul olma bilincinin ete ve kemiğe büründüğü bir mekân olarak Mardin, kadim varoluşun zirvesi Kudüs’ün yolu üzerinde Kudüs’e gidildiğinin bir işaret taşıdır.

Erzi Nenem’ in kapısına uğrayıp ta ziyafet sofrasına oturmamış, bir lokmasını tatmamış, en azından bir çanak ayranını içememiş, bir hayır duasını almamış, avlusunda serinlememiş, selametle uğurlanmamış tek bir Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi, Yezidi, Yahudi, Türk, Kürt, Arap, Acem, Çeçen, Ermeni ve Rum yoktur.

“Çıkmaz” diye nitelendirilen bu coğrafyada Erzi Nenemin memleketi Mardin bir ironi gibidir. Mardin’de çıkmaz sokak yoktur. Bir sokak bir diğerine, bir diğerine bağlanarak nihayetine ana caddeye ulaşır.

Her zorlukta ve her zorluğun sonundaki her kolaylıkta Erzi Nenem vardır; sabır, metanet, merhamet, sağduyu, sezgi ve muhabbet kadim bir bilgi marifeti ile mekâna ve mekânın sakinlerine giydirmiş bir elbisedir.      

Erzi Nenem menkıbeler anlatmıştır;

Hz. Hamza’nın Allah yolundaki yiğitliğini,

Hz. Ali’nin hakka çağırdığında yüzüne tüküren mağlup kâfire kılıcını geri verdiğini,

Hz. Ömer’in adaletini,

Hz. Ebu Bekr’in yarenliğini, cömertliğini, fedakârlığını,

Hz. Osman’ın ticaretini, dürüst pazarını, tartıdaki doğruluğunu, değer biçmedeki adaletini,

Müstahkem bir kaleyi muhasara eden Alparslan’a, kalenin bir an evvel düşmesi için su ve yiyecek ikmal yollarını kesmeyi teklif eden komutanını Alparslan’ın nasıl azarladığını anlatmıştır Erzi Nenem.

İmkânsız aşkları, insana dair tuhaf halleri, tarih yazacağım iddiasındaki güç delilerin nihayetinde sonsuz ovadaki toz zerrelerine nasıl karışıp gittiğini de anlatmıştır.  

Erzi Nenem masallar anlatmıştır;

Şahmeran’ın, hem içimizde çöreklenen iktidar hırsının prangaları olduğunu hem de bilgeliğin benzersiz bir özgürlük olduğunu,

Şah ve padişahların bir aşk, anlamsız gibi görülen bir tutku uğruna çöllere düşmesinden, vaz geçilemez gibi görülen şeylerden vaz geçilebildiğini,

İhanetin de sadakatin de ne kadar yakın olduğunu,

Yitiği, hikmeti, şanı, şöhreti, zenginliği sulh ve sükûnu, aşkı ve muhabbeti Kafdağı’nın ardında değil de kendimizde, gönlümüzde ve yanı başımızdakilerde aramayı,

Zümrüdüanka’nın cesaret, metanet, sabır olduğunu,

Zerre kadar iyiliğin zerre kadar kötülüğün karşılığının olduğunu,

Hesaba katılmayan ölümün gerçekliğini,

Hayatın faniliğini,

Esas Baki olanın, esas Hayat sahibi olanın kim olduğunu,

Fakir, kimsesiz iyi yürekli bir oğlanın, padişahın kızını alabilme imkânı ile rızk ve nimet dağıtan Rezzak’ın kim olduğunu,

Titrek ve müşfik sesi ile anlatmıştır masallarında Erzi Nenem.

Kudüs’e giderken yol üzerinde, Mardin’de kendisine uğradığımız Erzi Nenem, Kudüs’te zirve yapan kadim varoluşun mensuplarından biri ve Kudüs bundan dolayı Kudüs.

Stratejik oyunlarla,

Jeopolitik analizlerle,

Güç ve hegemonya arayışlarıyla,

Siyasi ittifak ve itilaflarla,

Kirli zihin dünyalarının kirli, kasvetli ve kâbus dolu senaryolarıyla,

İktidar arayışlarının yükselttiği çığlık ve sahte gözyaşları ile

Kurtulamayacak olan Kudüs, Erzi Nenemize ve coğrafyamızın en ücralarına kadar var olmuş ve var olmaya devam edecek milyonlarca Erzi Nenemiz gibi kadim varoluşun mensuplarına kulak ve yürek kabartmalarımız ile kurtulacaktır inşallah. Kâbuslarımızdan uyanmanın ve meselelerin çözümü, kadim varoluşa ne kadar bağlanabildiğimizde saklı.

Cesaret, metanet, sabır ve sezgi, merhamet ve muhabbet dolu yüreklerde ışır.

Mekânın cennet bahçelerinden bir bahçe olsun Nenem.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.