Sosyal Medya

Makale

Hayat Bu…

‘Hayat, üzerinden çok farklı tanımlamalar ve betimlemeler yapılabilir. Hayatı kişinin kendi yaşamının bir iz düşümü olarak algılaması olarak düşünebileceğimiz gibi başkalarının hayatlarının iz düşümü olarak da betimleme imkânımız vardır. Ama her hâlükârda hayat insan tekini aşan ve her şeyi kapsayan daha geniş bir tanımlama ve betimlemeyi de içermektedir. Bir adım ötesi ise hayatın hem bu dünya hem de ölüm sonrasını kuşatan dini tanım ve betimlemeyi de dikkate almaktır. Böylece hayat hem insanı kuşatan bir özelliğe hem de insanın bizzat öznesi olduğu bir yaşam biçimi ve stilidir.

Hayatı insan karşı karşıya kaldığı olaylar, olgular ve durumlar üzerinden düşünerek bir yargıya vardığında kendi penceresinden gözlemlediği ve algıladığı şeyi hayat olarak düşünebilir. Ama aslında hayat hep bir adım ötesi olarak işlevsellik kazandığı için de aşkın bir boyutu sürekli zihinde tutmanın kaçınılmaz olacağını da dikkate sunmak elzemdir. Böylece hem içinde eğleştiğimiz ve hem de eğleşmemizi biçimlendiren bir dinamik süreçle karşı karşıyayız. Bu gerçekliği hesaba katarak hayat üzerine düşünmeye başlayabiliriz…’ A. Aziz Tantik

Çekirge: Hocam hayat niye bu kadar pahalı...

Usta: Hayat pahalı çünkü karşılığında sonsuzluk yatıyor.

Çekirge: İnsanlar hayat pahalı derken hep fiyatları ve alım gücünün zayıflığından dem vururlar.

Usta: Öyle insanlar yaşadığı şeyi hesaba katarlar. Ama asıl önemli olan bu yaşadığımızın karşılığı olan o sonsuzluğun bize sunacağı olmalıdır. Bu her halükarda pahalı olandır.

Çekirge: Usta, insanlar hep şikâyet eder dururlar. Ama şikâyetlerini ortadan kaldıracak bir şeye de tevessül etme konusunda çekinceli davranırlar. Sanki birileri gelip onları kurtarsın diye bir beklenti içindedirler.

Usta: Çekirge, çekici olan görüntüye çıkandır. Ama hiçbir çaba harcamadan elde ettiğini harcamak daha tatlıdır, yani kolaydır. Bu yüzden insanlar kolay olana tav olurlar. Bu da genel durumun bir aynasıdır.

Çekirge: İnsanlar istismara niye bu kadar çabuk yöneliyorlar.

Usta: Çünkü istismar bir şeyi kolayca elde etmenin haksızca yoludur, insan bir başkasına haksızlık etmekten haz alır. Bu insanın nefsine yenik düştüğü ve gayri ahlaki bir zemine kaydığının da göstergesidir.

Çekirge: Usta, bugünlerde ahlaktan dem vuranların kahır ekseriyeti ahlaksız tiplerdir. Niye ki?

Usta: Çünkü ahlak üzerinden bir eleştiri yapmak meşruiyet kazandırıyor. Bu yüzden kendi ahlaksızlığını örtmek ve kendisine meşru bir alan açmak için ahlak vurgusu yapılması gayet normale dönmüştür. Bir de ahlaksızlığın bu kadar ayyuka çıkması doğal olarak bu alana yönelik her eleştiriyi kulağa taşımak konusunda kolaylık sağlıyor.

Çekirge: Sağ ol usta bugünlük bu kadar sorum var.

Usta: Eyvallah, senin aracılığında aydınlatma yapıyorum ben sana müteşekkirim esasında...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.