Sosyal Medya

Makale

Yalaka Körlüğü

Yalaka Körlüğü” ülkemizdeki her makam sahibini tehdit eden bir tehlikedir.

Makamlar büyüdükçe, makamlardan elde edilecek menfaatler arttıkça bu tehlike de o denli artıyor.

Makam sahibi koltuğa oturur oturmaz yalakalardan oluşan bir güruh hemen etrafını sarıverir. İltifatlar, yüceltmeler, “her şeyin en iyisini siz bilirsiniz”, “ne güzel buyurdunuz” gibi laflar; hâsılı kelam etraf vıcık vıcık yağdan geçilmez olur.

İnsanoğlu iltifatı, övülmeyi sever; ortadaki riyakârlığı bilse/hissetse de nefsinin hoşuna gittiği için çoğu zaman bu takımdan kendini izole etmez/edemez.

Yalakaların ilk hedefi, makam sahibinin yanında duran dürüst ve namuslu kişilerdir. Bu kişiler yalakaların çıkarına taş koyacak kişilik ve ahlaktadırlar. Bu yüzden ne yapıp edip bu kişileri uzaklaştırmanın yollarını ararlar.

Önce itibarsızlaştırma yoluna giderler, iftiralar arkadan gelir. Bunda başarılı olamazlarsa beceriksizlikle/kapasitesizlikle itham edip ters giden tüm işlerde bunlara hisse çıkarılır.

Makam sahibi feraset gösterip bu kirli çarka tavır almazsa filmin sonu bellidir; makam sahibinin hışmına uğramış ve makamdan uzaklaştırılmış/etkisizleştirilmiş dürüst kişiler çıkar ortaya.

Dürüst kişiler makamdan uzaklaştırıldıktan sonra yalaka güruhu makam sahibini çepeçevre kuşatır. Makam sahibi dışarıyı göremez, duyamaz hale gelir.

Yalakalar, sanal bir âlem oluşturur; makam sahibi dışarıyı duyduğunu ve gördüğünü sanır ama aslında gördüğü ve duyduğu şeyler yalakaların kendisine aktardığı şeylerden ibarettir. Ona anlatıldığı şekilde ve anlatıldığı miktarda bilgi sahibidir.

Bu esnada yalakalar, avın etrafını sarmış çakal sürüsü gibi makamdan sadır olan/olacak tüm maddi imkânları talan etmeye başlarlar.

Adam kayırmalar, ihalelere müdahale/yönlendirmeler, hırsızlıklar rutin icraattan olur.

Haliyle tükenmiş ve başarısız bir icraatın sahibi olarak makam sahibi gider, yeni biri gelir. Yalakalar için işin felsefesi bellidir:

Kral öldü; yaşasın yeni kral...!”

Allah bizleri yalakaların şerrinden korusun.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.