Sosyal Medya

Makale

Üslup - Duruş - Tavır

Mümin Allah’a dayanır. Vahyin şahitliğini yapar. Kur’an’dan ayetleri okudukça imanı artar. Hayatın içini doldurur.

Mümin Allah’a bağımlı kalarak, onun gözetiminde; eylemlerinde, düşüncesinde, duygularında ahlaklı olur.

Mümin Allah’a sığınarak hürleşir.

Mümin imanında yara açmayandır.

Mümin, çelikten adam olmalıdır. Düşünce ve eylem bütünlüğünü somutlaştıran adam.  İnançlarına, düşüncelerine değer yargılarına kardeşlerine sırtını dönmeyen adam.

Mümin eylem adamıdır. Uzun yol yürüyüşçüsüdür. Zaten yürümesi eylem bildirir, eylemlilik halidir. Devingen bir ruha sahiptir. Yürürken, hayatı dünya ve ahiret bütünlüğü içinde kavrar.

Mümin; her an yağmurlar indirecek bulutları, en acımasız  fırtınalar estirecek rüzgarları sürekli yüreğinde taşır.

Bütün acılara, yalnızlıklara, hüzünlere, umutlara onurlu bir biçimde tanıklık eder. Bu ruhsuz çağı anlar.

Bu ihanetler çağında, inanmanın ve inandığını yaşamanın gönlüne düşürdüğü sükunetle en güzel üslupla davetini gerçekleştirir. Yaşamanın ve yaşatmanın hazzını duyar.

Muhammed’i bir duruşla, damla damla damıtılan sabırla yarınların güzelliğini ortaya çıkarmaya çalışır.

Mümin kimseye sitem etmez. En azılı kafirden, müşrikten, münafıktan öğreneceği, çıkaracağı dersler vardır.

Mümin, her şeyi Allah için, her şey Allah’a doğru prensibini yüreğine işler.

Mümin, İslam ile insan arasına girilmiş tüm perdeleri tutuşturandır. Allah ile insan arasına girmiş tüm putları tevhidi baltasıyla parçalayandır.

Mümin hayatını İslam’a adamıştır. Allah’a,  öte dünyaya, hesaba, mizana, hakka, adalete bağlanmıştır.

Mümin, tepkici değil, etkicidir. Şartlar ne olursa olsun etki eder, tepki karşı taraftan gelsin önemli değil, yoluna devam eder.

Mümin, rutubet uykularında olan, insanları, uyku ve kabuslarından uyandırmaya çalışır. Çağın insanları, derin bir güvensizlik, büyük bir umutsuzluk duyguları içinde ölüm terleri döktüren yalnızlıklar içindedir.

Mümin bu kalpsiz dünyanın kalbi, insanlığın geriye kalan son vicdanı olan, Allah ile yürümenin müthiş hazzını tadandır. Şuursuz  ve şerefsiz kesimlerden meleler ve mütreflerden gelen tehditlere boyun eğmeyendir.

Mümin, Musa’nın düşmanları olan, firavun, Karun, Belam üçlüsüne karşı teyakkuz halindedir.

Münafıkların ihanetine, halkın cehaletine, dindarların fesadına, mollaların-uçanların kaçanların dinsizliğine ruhanilerin dünya perestliğine ve daha bir çok şeye karşı koymaya çalışandır. Ad ve Semud kavmini aratmayacak entelektüel geçinen soysuzlara karşı direniş siperlerini muhkem tutmak Müminin görevidir.

Mümin, mütedeyyin kapitalistlere karşı Ebu Zerce duruşunu gösterip, açların, yoksulların, fakirlerin dertlerine ortak olma bilincini canlı tutar.

Mümin, yorumlarıyla, uydurma masallarla, yeni bir din icat eden modern yobazlardan hesap sorandır. Mümin, anlayan bir gönül-akıl sahibidir.

Halkları, hurafe perestlik, donukluk, geri kalmıştır. Fakirlik ve cehaletin zillet zincirlerinden kurtulması için mücadele eder.

O Mümin ki, bir adalet savaşçısıdır.

Mümin fitne sektörünün müşterisi değildir. Ümmet bilinci içinde, sosyal vahdeti sağlamanın mücadelesi içindedir. Müminler kardeştir ilahi düsturunu bayraklaştırandır..

Allah için sever, Allah için buğzeder.  Tavır sahibidir. Allah’ın dur dediği yerde durur. Klas duruşunu bozmaz… Kuran’ı ahlak edinip bu ahlak çerçevesinde insani ilişkilerini sürdürür…

Üslubuyla, duruşuyla,  ciddiyetiyle, tavrıyla adam gibi Müslüman adam gibi adamdır vesselam…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.