Sosyal Medya

Makale

Okuyan Cahil Dinleyen Anlamıyor Duyan da İlgisiz

İçinde ‘mekâbir’ (kabirler) ifadesi geçiyor diye anlamını ve özellikle sözün muhataplarını hiç düşünmeden Tekâsur suresinin kabir üstünde okunması bir faciadır. Hadi açıklaması (tefsiri)ndan haberiniz yok diyelim. Merak edip mealine de bir göz atamaz mısınız? Lütfen bu sureyi ortalama bir mealden sadece ne söylediğinizin farkında olarak duvara dönüp bir okuyun ve muhatabınızın kim olabileceğini bir düşünün!

 

Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

Hayır, ieride bileceksiniz.

Hayır, hayır, ileride bileceksiniz.

Hayır kesin olarak bir bilseniz…

Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.1

 

Çoklukla övünen,

Bunu ısrarla sürdüren,

İleride bilecek olan,

Cehennemi görecek olan,

Ve nimetlerin hesabını verecek olan kim ya da kimler olabilir?

 

İmam mı?

Mevta mı?

Cenazeye gelenler mi?

Kabristanda yatanlar mı?

 

Elbette herkes kendisine verilen nimetlerin hesabını verecek. Ama burada görüldüğü gibi ceheneme kim girecek? Tehdit kokan bu surenin muhatabı, manasından da hemen anlaşılabileceği gibi soy, sop ve mal çokluğuyla övünen müşrik ve kâfirlerdir. Ayette geçen ”mekâbir” ( الْمَقَابِرَ )  kelimesi yanında bulunan fiille ( زُرْتُمُ ) birlikte literal anlamda kabirleri ziyaret etmek şeklinde anlaşılır. Ancak bu çokluk yarışı yapanların ziyaretidir. Ve bunlar surenin devamında bu aç gözlüükleri sebebiyle cehennemi ayne’l-yakin bizzat görmekle tehdit edilmektedir. Dolaysıyla bundan  bilinen anlamda bir mezar ziyareti değil, mecazi anlamda kendi ölümlerinin kastedildiği aşikârdır. İfade, muhatabı tenkit ederek içinde bulunduğu aç gözlülükten kurtulmak istemediğini, başkalarına zarar veren ihtiraslarından uzaklaşmaya niyeti olmadığını vurgular. Bu vurgunun kişiyi içinde bulunduğu şerden döndürmeye matuf bir tahrik olarak anlaşılması da mümkündür. Sonuç olarak surenin ilk iki ayetinin manası şu şekilde verilmelidir:

 

“Daha çok şey elde etmek (ve bununla övünmek) sizi o kadar oyalıyor ki (bu tavrınızı) neredeyse mezarlara girinceye dek (sürdürecek gibi)siniz.”

 

Kendileri için çok şey isteyen bu tamahkâr, hadsiz insanların hayata vahşice saldırmalarına bakılırsa, hiçbir ölçü tanımadan sürdürdükleri kapitalist ve emperyal tutumları neredeyse ( حَتّٰى ) ölünceye kadar devam edecek gibidir. Onların dürüst davranıp hakikati kabul etmeye yönelik en ufak bir teşebbüsleri dahi yoktur.

 

Konu soy çokluğuyla ilişkili olarak literal anlamda kabirleri ziyaret şeklinde anlaşılsa dahi yine de burada muhataplar kâfir müşrikler olur. Nitekim sure, çok şey isteyen, aç gözlü tavırlarıyla hayatı cehenneme çeviren kâfirlerin, eğer bunun farkına varmaz ve bu aç gözlülükten vazgeçmezlerse sonunda mutlaka hesap vereceklerini dile getirir. Buna göre hayatı cehennem çevirenler, cehenneme girmekle tehdit edilirler. Ve bu tehdidin muhatabı da kâfir ve müşriklerdir.

 

Bu sure, hayatı cehenneme çevirenin bizzat insanın kendi aç gözlülüğü olduğunu ve bunun ona pahalıya malolacağını bildirerek Allah’ı tenzih etmek için indirilmiştir. Bu tenzih, yol açtığı kötülükler yüzünden kâfirleri suçlu ilan ettiği gibi, inananlar açısından da hesabın sorulacağı yakın bir zamana kadar mücadele içerisinde ümitle beklemeyi mümkün kılan yegâne şeydir.2

 

Nihayet okuyan cahil, dinleyen anlamıyor, duyan da ilgisiz davranınca dayansın ehli kubur demekten başka bir yol da kalmıyor vesselam…3

 

 

Dipnot:

1Diyanet Meali, Tek’asür Suresi.

 

2Sözün Gücü, Tekâsür Suresi.

 

3Burada da kubur kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');