Sosyal Medya

Güncel

Yabancılara iş imkanı daraltılıyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tasarıyı bazı değişikliklerle kabul etti.Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı'ndaki Bakanlar Kurulu'nun, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde sadece Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerin yabancılar tarafından icrasına izin verme yetkisi kaldırıldı. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı'nı bazı değişikliklerle kabul etti.

Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu'nun yapısına ilişkin madde üzerinde verilen ortak önergeye göre, kurulda ilgili bakanlık bürokratlarının yanı sıra Türk-İş, TİSK, Hak-İş, DİSK ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da yer alacak.

Bakanlar Kurulu'nun yetkilerini belirleyen 16. madde üzerinde de iktidar ve muhalefet ortak önerge verdi. Kabul edilen önergeyle Bakanlar Kurulu'nun, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, sadece Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerin yabancılar tarafından icrasına izin verme yetkisi tasarı metninden çıkarıldı.

Kabul edilen başka bir önergeye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alan yabancı uyruklu meslek mensupları meslek odalarına geçici üye olarak kaydolacak. 

Belli şartları taşıyan yabancılara, çalışma izni başvurusunun reddedileceği haller için çalışma izni istisnası getiren düzenleme de tasarıdan çıkarıldı.

"MARMARAY EKİBİ TASI TARAĞI TOPLAYIP GİTTİ"

Yabancı mühendis ve mimarların Türkiye'de mesleğini icrasına ilişkin esasları düzenleyen maddeye CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı itiraz etti. Atıcı, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı mimar ve mühendislerin, TMMOB'un vereceği yeterlilik şartıyla çalışmasına izin verecek düzenleme yapılmasını istedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu kapsamdaki yabancılar için daha önce YÖK'ün denklik şartı nedeniyle yabancı firmalar tarafından üstlenilen projelerde sorunlar yaşandığını söyledi. 

Yabancı üstlenicilerin nükleer santral ve Marmaray gibi büyük projelere ekipleriyle birlikte geldiğine dikkati çeken Çelik, "Marmaray’da gelen teknik ekip, denklik sorununa takıldı ve YÖK'ün Türkçe sınavı 8 ayda yapabileceğini belirtmesi üzerine tası tarağı toplayıp gittiler" diye konuştu.

Tartışmaların ardından iktidar tarafından madde üzerinde yabancı mühendis ve mimarların Türkiye'de mesleklerini icra etme koşulları daraltıldı. Buna göre, yabancı mühendis ve mimarlar, proje bazlı veya geçici süreyle çalışma izni alarak mesleklerini icra edebilecek.

Tasarının cezai hükümlerinde de değişiklik yapılarak, asgari ücretin belli oranlarında verilmesi öngörülen cezalar belli miktara bağlandı. Buna göre bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden çalışan yabancıya ve yabancı çalıştıran işverene 400 lira, çalışma izni olmadan bir işverene bağlı çalışan yabancıya 2 bin 400 lira, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 lira, yabancı çalıştıran işverene veya vekiline her bir yabancı için 6 bin lira para cezası verilecek. 

Kabul edilen başka bir ortak önergeye göre kendi ülke mevzuatına göre mesleğini uygulamasında engel hali olan yabancıların çalışma izni başvuruları reddedilecek. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına Dair Kanun'da da değişiklik yapıldı. Önergeyle, yabancıların bu tür yerlerde çalıştırılması, Türk vatandaşlarının o kadro için talebinin bulunmaması şartına bağlandı.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, çalışma izninin belli şartlardaki yabancılara istisnai olarak verilmesini düzenleyen maddenin tasarı metninden çıkarılması önergesi verdi. 

Atıcı, uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansızlara istisnai çalışma izni verilmesine ilişkin düzenlemenin Suriyeli sığınmacılar için getirildiğini öne sürdü. Bu düzenlemenin Suriyeli sığınmacıları tanımladığını ifade eden Atıcı, "Yasa Suriye’den gelenleri geri göndermek istemediğinizin kanıtıdır. Herkes kendi vatanında mutludur. Bizim yapacağımız, onları memleketlerine sağ salim ve mutlu şekilde göndermektir" dedi. 

MHP Mersin Milletvekili Ali Öz de yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacıya çalışma izni verilmesi halinde Türk vatandaşı olan üniversite mezunlarının iş bulamayacağı ve işsizlik oranının artacağı endişesi taşıdıklarını söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik ise "Tasarının Suriyeliler ile hiç alakası yok. Genel düzenlemedir. Bugün Suriyeliler, dün Iraklılar idi, yarın başkası olabilir" diye konuştu.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.