Sosyal Medya

Genel

Zulüm ve ölümün sıradanlaştığı dünya...

Ali Haydar Haksal / Milli GazeteÖlüm; insan doğasının hüzün yüklü bir gereği ve gerçeği. Genelde ölümün de hayırlı olanı dilenir. Takdirin gerektiği bir ölüm hâliyle. Bu, her ölümün elbette bir gerekçesi var. Kaçınılmaz olanları bir kenara koymak gerekir.

İnsanın insan öldürmesi, acımasızlığı ve vahşiliği, sıra dışılığı en zor ve katlanılamaz olanı.

Öyle bir dönemdeyiz ki, ölümün her türlüsünün neredeyse sıradanlaştığı da bir gerçek. Her gün her saatte mutlaka ölümler yaşanır. Ne ki, ölüm var ve ölümler var.

Acımasızlık ve zulüm hayata girip yerleşince insan ölümleri de kanıksanıyor ne yazık ki.

Kimi yetkililerin öldürdüklerinin çetelesini tutması kendileri açısından bir başarı iken, diğer taraftan öldürülenlerin ve ölenlerin yakınlarının acıları, yaşadıkları hiç dikkate alınmaz. Bir devlet, bir topluluk insanı kurtarma, onu hayata kazandırma veya kazanma üzerine değilse böyle bir ruh taşımıyorsa ciddi bir durum var ve yaşanıyor demektir.

Zalim ruhlar baskındır her zaman. Güçlü olanların, devletlerin, emperyallerin savaş gerekçesiyle savaş ve başka neden ve bahanelerle öldürdüklerinin yanında bir de kimyasallar yoluyla da ölüm kusuyorlar.

Öldürülenler için sevinç duyuluyor ne yazık ki? Filmler ve kurgulu olan gösterimlerdeki ölümlerin kanıksandığı bir dönemdeyiz. Öldürenlerin alkışlandığı ve onurlandığı bir dönem. Kimi ölüm ve öldürülmelerin kimi kesimlerce sevince neden oluyorsa burada da bir insanlık sorunu var. Amerikalılar her zaman haklıdır. Suçlu olan Vietnamlı veya Müslümandır. Onlar zafer kazanandır, diğerleri kötülüğün temsilcileridir. Her vahşi ölüm insanlığın ölümü. Vahşiliklerden kurtulanlar ise insanlığın kurtuluşu ve dirilişi.

Günümüzde fikir ve düşünce çekişmelerinde ölümlerin gerekçeleri kendilerine göre karşı tarafa yüklenir. Ölümler bugün yaşanıyor, dün değil. Kadın ve çocukların bu ölümleri dünün ölümleri gibi değil. Bu vahşi ölümler dün bu kadar yaygın değildi. Modern zamanın, modern dünyanın, kentlerinde yaşayan modern insanların vahşeti ve ölümü. Bunların tamamı okur yazar, hatta üniversite mezunu kimseler. Ölenler de, öldürülenler de aynı toprağın, aynı dönemin insanları.

Ölümler sevgisizliğin, gözü dönmüşlüğün göstergeleri. Onları bu yola iten ne, neden bunlar yaşanıyor? Geleneksel hayatta, kimi çevrelerde törelerin baskınlığı ile ölümler vardı. Bunlar onlara benzemiyor ve çok daha aşkın bir durum var. Şimdikiler onlara rahmet okutuyor.

Başkalarını, karşıtlarını eleştirmek ve suçlamak yerine köklü nedenler üzerinde durmanın daha çok yararı var. Materyalist, çıkarcı bir hayat egemen. Bu sadece maddi değil, başka yönlerde de çıkarcılık egemen.

Toplumun önünde yer alan, görünen ve gösterilenlerin hayatlarındaki sevgisizlik az mıdır dersiniz? Evlilikler çok kısa sürüyor.

Sevgisizlik insan bencilliği. İnsanı kurtarma, hayata kazandırmaktan çok insanın insanı kullanıp tüketmesi sonra da atmasından başka bir durum yok ortada. Evlere giren yaşlı kadınların kollarındaki bilezikleri, evindeki altınları alan ve öldürenler de bu toplumun insanı. Hayatı emekli maaşına bağlı olan insanların ellerindeki rızıklarını alıp kaçanlar bugünün insanı, dünün değil.

Bugünün insanının ahlâk ve manevi değerler sorunu var. Hemen bütün alanlarda. Biri diğerinden soyutlanamaz.

Yürekleri yanmayanların, acı çekmeyenlerin, acımasız olanların yüzdelikleri az mıdır sanılıyor? İnsanı insan yerine koymayanların, değer vermeyenlerin, insanı sömüren ve tüketen çarkların, döngüler az mı suçlu? Onlar için ha bir sinek ölmüş ha bir insan, ne fark eder ki? Saltanatlarından ve yaşayışlarından ödün vermeyenler insanlara ne gibi katkı sunabilirler ki?

Öldürmelerin çetelelerinin tutulduğu bir dünyada, sayılar ve kelleler belirlenirken onlarda çok mu merhamet ve sevgi var? Amaç insanlığı kurtarmak mı, kazanmak mı, diriltmek mi?..

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.