Sosyal Medya

Turan Kışlakçı: Türkiye'deki gizli Siyonist Gençlik Hareketi

İsrail’in kurulmasında önemli rol oynayan Rus kökenli radikal Siyonist Revizyonist Hareketin kurucusu Vladimir Jabotinsky’nin 30’lu yıllarda Türkiye’de Siyonist bir gençlik hareketi kurduğu ortaya çıktı.Jabotinsky dünyanın birçok yerinde Yahudi gençlerini ileride kurulacak “İsrail Devleti”ne hizmet için Yahudi milis örgütü “Betar”ı kurdu. Betar, dünyanın birçok yerinde örgütlendi. “BetarTürkiye”nin ise başlangıç tarihi 1933. Siyonist Betar hareketinde İstanbullu ve İzmirli Yahudi gençler de faal yer aldı. Betar’ın Türkiye’deki amacı Endülüs’ten Osmanlı topraklarına göç etmiş Sefarad Yahudilerini Siyonizm’e kazandırmaktı. Faaliyetlerini gizli olarak yürütüyorlardı. Asıl amaçları ise “Aliya” idi. “Yukarı çıkış”, “Yükselmek” manasına gelen “Aliya”, Diasporada yaşayan Yahudilerin İsrail”e göç etmesi manasına geliyor. 
 
1973 yılında sona erdirildiği belirtilen yeraltı örgütü Betar’ın ana hedefi Filistin topraklarında Siyonist bir Yahudi devleti kurmak, İbranice’yi Yahudi halkının tek ve ebedi dili olarak kabul etmek, tüm üyelerin ateşli silahları çok iyi kullanmalarıydı. Üyelere sık sık kamp yapmaları öneriliyor, Yahudi devletinin kurulması için teşkilatlanmanın önemine vurgu yapılıyordu. Yahudi şeriatını ana hedefler arasına koymuşlardı. “Hadar” adında bir dergi kurmuş ve “Betar” üyelerinin burada yazı yazmaları teşvik ediliyordu.
 
Özellikle Türkiye Yahudilerinin tarihi üzerine çalışmalar yapan, Türkiyeli Yahudi yazar ve tarihçi Rıfat N. Bali’nin 2008 yılında kendi kurmuş olduğu Libra yayınları arasından geçen hafta Betar Harekâtı ile ilgili çıkan kitap büyük ses getirdi. “Betar Türkiye: Bir Siyonist Gençlik Hareketinin Hikâyesi (1933-1971)” adıyla yayımlanan kitabın, İsrail’den gelen baskılar sonucu yayınevi tarafından piyasadan toplama kararı alındığı iddia ediliyor. Kitapta Betar hareketinin çalışmalarına genel yer verilirken, son bölümde ise Betar’ın yaptığı birçok aktivite fotoğraflarla gösteriliyor.
 
Betar hareketinin kurucusu Vladimir ZeevJabontinsky (1880-1940), Siyonist hareketinin kurucularından TheodorHerzl (1860-1904) ve HaimWeizmannAzriel (1874-1952) gibi önemli isimlerden biri. Ariel Şaron’un, Likud Partisi’nin ve genel olarak İsrail sağının fikir babası sayılan Jabotinsky’nin ideolojisi, sosyal Darwinist, faşist ve militaristti. Jabotinsky’ninBetar hareketini kurmasının ana sebeplerinden biri Yahudi gençlerine Siyonist felsefeyi aşılamak ve onları ileride İsrail adıyla kurulacak olan devletin birer hizmetkârı ve askeri haline getirmekti. Theodor Herzl’in kurduğu Dünya Siyonist Örgütü’nden 1920’li yıllarda ayrılan Jabotinsky 1925’te “Revizyonist Siyonistler Birliği”ni kurdu. Revizyonist hareketin sloganı, “Siyonizm’in amacı, Ürdün Nehri’nin her iki yakasında tek bir devlet olarak EretzIsrael”di. Yani güya Tevrat’ta vaat edilen tüm topraklardı. Jabotinsky’nin 1940 yılında ABD’de hayatını kaybetmesi sonrası Revizyonist Siyonistler Birliği, 1946 yılında kendini feshetti ve tekrar Dünya Siyonist Örgütü’ne katıldı.
 
Tevrat’taki “komşunu kendin gibi seveceksin” gibi hümanist bakış açısı içeren hükümleri eleştiren ve günümüz siyasal yaşamını şekillendiren şeyin güç olduğunu söyleyen Jabontinsky, şiddet ve silahlı mücadele taraftarıydı. İtalyan Devlet Başkanı Mussolini’nin faşist görüşlerinden etkilenmişti. Mussolini de 1936 yılında Betar’ın İtalya’daki bir kampını ziyaret etmiş ve onların İtalya’da faaliyetlerini rahat yürütmeleri için her türlü desteği vermişti. Siyonist İsrail devletinin kuruluşu öncesi Filistin’de ve Ortadoğu’da terör estiren Hagana ve Irgun gibi terör örgütlerinin de kurucusu olan Jabotinsky’nin kurduğu bu örgütler bölgede yaptıkları kanlı saldırıları ile tanınacaktı.
 
1908 yılında Türkiye’ye gelen ve Siyonistler tarafından finanse edilen “Le JeuneTurc” gazetesinin başyazarlığını yapan Jabotinsky’dir. Daha sonraki yıllarda İstanbul’da “Dünya Siyonist Örgütü” tarafından finanse edilen günlük “CourrierD’Orient”, haftalık “L’Aurore”, Ladino dilinde yayınlanan haftalık “El Jedeo – Ha Hehudi” ve İbranice yayınlanan haftalık “Ha-Mevasser” gazetelerinin hepsinin sorumlusu tayin edildi. “CourrierD’Orient” gazetesinin başyazarı ve sahibi Osmanlının son döneminde tanınmış ünlü yazarlardan Celal Nuri Bey idi.
 
Jabotinsky Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulması için Osmanlı devletinin yıkılması ve parçalanması için mücadele ediyordu. Yazmış olduğu “Sadece Bir Emir Kipi: İsrail’i Kur!” adlı kitabında Jabotinsky, “Türklerin hâkim olduğu yerde güneş görünmez ve ot bitmez. Siyonizm’in tek umudu, Türk İmparatorluğu’nun yıkılmasıdır” diyordu. “Filistin’de İsrail devletini kurmak için öncelikle Türkleri yenmek gerek. Darbeyi doğudan mı, batıdan mı vuracağız; bu sadece teknik bir soru. Her cephe, Siyon’a giden bir yoldur” diyen Jabotinsky, Yahudilerin dünyaya dağılmalarından binlerce yıl sonra kurduğu ilk askeri birliklerle hem Çanakkale Muharebesinde hem de Sina Çölü ve Gazze Muharebelerinde İngilizlerin safında Osmanlıya karşı savaştı.
 
Hâsılı kelam, yüzyıl öncesinden planlar yapıp İsrail’in kurulması için ince ince mekik dokur gibi her alanda çalışmalar yapan Siyonistlerin yaptıklarını okuyup da insan bugün Müslümanların, Arapların ve Filistinlilerin haline baktıkça kahrolmaması elde değil. Hele ki son dönemlerde bazı Arap devletlerinin “Filistin Davamız” değildir yönündeki propagandalarının Siyonizm’in yüzyıl önceki planlarına ne kadar çok benziyor… Jabotinsky’nin geçmişteki en büyük hedefi de Arapları Türk kardeşlerine düşman etmekti. İlginç olan o plan halen devam ediyor…
 
Kaynak: İstiklal Gazetesi

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.