Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Akif bir gece aniden uyandı,kağıdı aradı. Bulamayınca da kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara yazdı

Genel savaşa Mondros mütarekesi ile son verilmişti. Ancak bu mütareke itilaf devletlerine Türk vatanını işgal etme fırsatını verdi. İşgal ve yağma hareketlerinden başkent İstanbul bile kurtulamamıştı.İşgalciler milli meclise saldırmış , çok sayıda Mebusu tutuklamıştı.Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde güzel İzmir’i işgal etmişti.TBMM Tarih Sahnesinde:      
Türk milleti tarihinin en acı dönemlerinden birisini yaşıyordu. Bu acı dolu günler yaşanırken Mustafa Kemal Paşa ve Arkadaşları kurtuluş savaşını başlattılar. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da TBMM açıldı.TBMM, Türk Milletinin bağımsızlığını ve Milli egemenliğini kazanması için mücadeleye başladı.
 
Türk Ordusu Milli Marş Talep Ediyor:
 
Millet vekillerinin cephede askerlerle yaptıkları görüşmelerde Milli bir marşa duyulan ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine meclisin bir oturumunda marş konusu gündeme geldi. İsmet İnönü ve diğer konuşmacılar bu ihtiyacı dile getirdiler. Böyle bir marş hem cephedeki askerin moralini yükseltecek hem de yeni kurulacak Türk devletini temsil edecek bir marş olacaktı. “Bu marşta Mehmetçik tüm benliğini bulmalı, bu ölüm kalım savaşında ona ve ulusa bir dua gibi dudaklarımızdan eksik olmamalı.” Bu teklif üzerine mesele, hükümet toplantısında ele alındı. Görüşmeler sonucunda bir Milli marşın yazılması ve bestelenmesi konusunda fikir birliğine varıldı…
 
İstiklal mücadelesinin en çetin safhasında milletin duygularını belirtecek bir “ İstiklal Marşı”nın yazılması istenmiş ve böylece Maarif Vekaleti tarafından bir müsabaka açılmış ve müsabakada birinciliği kazanacak zata 500 lira nakdi mükafat verileceği ilan edilmiştir.
 
Milli Marş İçin Şairler Kaleme Sarılıyor:
 
Maarif Vekili’ni ziyaret eden İsmet İnönü ,Milli heyecanı koruyacak ,milli azim ve imanı besleyecek, zinde tutacak bir marşın yazılmasını ordu adına teklif etti.Yarışma Maarif vekaletinin genelgesiyle okullara,basın yoluyla da Türk şairlerine duyuruldu.Yarışmaya 5oo dolayında şair ve 724 parça şiir katıldı. İçlerinde kıymet taşıyanlar olmakla birlikte hiç biri aranan özellikleri tam olarak taşımıyordu.
 
Mehmet Akif Yarışmaya Katılmıyor:
 
Böyle bir şiir’in Akif tarafından yazılabileceğini hemen herkes bilmekteydi.Aynı kanaati Hamdullah Suphi ve Mustafa Kemal Paşa’da paylaşıyordu. Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif’e bir mektup yazarak İstiklal marşı yarışmasına katılmasını rica etti.
 
"Pek aziz ve muhterem efendim!
İstiklâl marşı için açılan yarışmaya katılmamanızın sebebini düzeltmek için pek çok tedbirler vardır. Asil endişenizin gerektirdiği ne varsa hepsini yaparız… Akif para ödülü sebebiyle yarışmaya katılmamıştı. Bu konuda kendisini sıkıştıranlara verdiği cevap ise tam ona göreydi: “Milletimin kurtuluş müjdesini verecek ,imanı terennüm edecek bir eseri para ile yazacak karakterde bir adam değilim.”
 
Mehmet Akif Bey Beklenen Şiir’i Yazamaya Başlıyor:
 
Mehmet Akif’i Maarif Vekili Hamdullah Suphi bey ve yakın arkadaşlarından Hasan Basri Çantay ikna ettiler.Ödül konusu onun istediği şekle dönüştürüldü. Şayet kazanırsa bu parayı almayacaktı. Akif,bu kararın ardından Taceddin dergahındaki odasına kapandı ve yazmaya koyuldu. Kimi zaman Mecliste herkes müzakerelerle meşgulken,kimi zaman evde, sokakta, Camide vs. mısralar bir bir Akif’in gönlünden kağıtlara dökülmeye başladı. 1910’lardan beri istiklal marşını hatırlatan mısralar, beyitler, kıtalar yazmıştı.
 
O sırada Akif’le beraber kalmakta olan Hafız Beki Efendi,İstiklal Marşının nasıl yazıldığını şöyle anlatıyor:
“Akif bir gece aniden uyandı,kağıdı aradı. Bulamayınca da kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın:
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım,
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım” kıtasını yazdı.
 
Askerler Mehmet Akif’in Şiirini Beğeniyor :
 
İstiklal Marşı İnceleme komisyonu yarışmaya katılan şiirlerden üçünü asker üzerindeki tesirinin ölçülmesi için orduya gönderdi. Askerler Mehmet Akif’in eserini beğendiler.
 
TBMM İstiklal Marşını Kabul ediyor:
 
TBMM'nin 26 Şubat 1921 tarihli toplantısında Millî Marş konusu ele alındı. Şiirleri incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon, 724 şiir arasından 7 şiiri Meclis kürsüsünden okunmaya değer buldu.Hasan Basri Bey'in bir önerisi üzerine şiirlerin okunmasına Âkif'in şiiri ile başlandı. Hamdullah Suphi bey TBMM’de,insanların ancak kendi eserlerinden esirgemeyecekleri bir sesle okudu Akif’in şiirini,
Şiirin her mısrası yoğun alkış sağanağı ile karşılandı.Ruhları bir heyecan sardı.Meclis alkışlarla inlerken Mehmet Akif, mahcubiyetinden başını kolları arasına alarak ,sıranın üzerine yumuldu.Meclis salonunda duramayıp dışarı çıktı.”
 
Ayakta Dinlenen Şiir :
 
Bayındırlık Bakanı İsmail Fâzıl Paşa'nın isteği kabul edilerek şiir dört defa ve her defasın da büyük heyecan ve alkışlar arasında okundu. Kalan 6 şiirin okunmasından, meclis kararı ile vazgeçildi. Türk'ün irade ve imanını dile getiren şiir bulunmuştu. 12 Mart 1921 tarihli oturumda bu şiirin Millî Marş olarak kabulü oylandı ve kabul edildi.Marş teklif üzerine en son ayakta dinlendi.
 
İstiklal Marşının Önemi:
 
İstiklâl Marşı, bir milletin millî ve dinî irade ve imanını ebediyen ayakta tutacak ve besleyecek kudrette bir dil abidesidir. Türk milletinin ortak vicdanına onun kadar yakışan bir başka şiirimiz yok gibidir.İstiklâl Marşı yazıldığı sıralarda Anadolu'nun birçok şehri işgal altındaydı. Tarih boyunca devletsiz yaşamamış milletimizin istiklâl ve istikbali tehlikedeydi. Ülkenin ufukları kap karanlıktı. İşte Mehmet Âkif'in İstiklâl Marşı ile yükselen sesi, vatan semalarında böyle bir zamanda yankılandı.
 
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!
 
Burada korkmak fiili; Vatan ve istiklâl için milletçe duyulan asil endişeye bir cevap ve çıkış yolu teşkil eder.İstiklâl Marşı, milletimizin, tarih boyunca bağlandığı ve yaşattığı değerleri, baştan sona kadar derin bir şiir örgüsü içinde işler.Bu değerlerden ilki İstiklâldir. İstiklâl'in sembolü ise Al sancaktır.
 
Mehmet Akif Mezara İstiklal Marşı İle Birlikte Koyuluyor:
Büyük insan Mehmet Akif Ersoy,mezarına milleti için yazmış olduğu istiklal marşıyla konulmuştur. Tarihte kendi eseriyle gömülen şanslı insanlardan biri de Mehmet Akif Ersoy olmuştur.
 
Akif İstiklal Marşını Safahat Adlı Eserine Almadı :
“Onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim.Zaten o milletin eseridir, milletin malıdır.Ben yalnız gördüğümü yazdım.”“Çünkü onu milletimin kalbine gömdüm”dedi.
 
Akif’in Duası :
 
Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın!
Allah bir daha bu memleketin,bu milletin istiklalini tehlikeye düşürmesin!
Bir daha onu istiklal marşı yazmaya mecbur etmesin .
 
İstiklal marşının kabulünün 91.yıldönümünde tüm şehit ve gazilerimizi,İstiklal şairimix Mehmet Akif bey'i rahmetle anıyorum. Diyorum ki: Al bayrağımız vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalansın. İstiklal marşımız, çağdaş bir mehter marşı olarak algılanıp, gür bir sesle, heyecan dolu bir kalple ebediyete kadar dalgalansın. Milletimiz barış dolu bir dünyada, insanlıkla beraber ebediyete kadar yaşiasın...
 
Tarih Kasrı

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');