Sosyal Medya

Makale

Batı, Ulusalcılar ile Küreselciler Arasında Sıkışmış

Batı dünyası, Donald Trump’ın seçilmesinden sonra kendi iç sorunlarını tartışmaya devam ediyor. Ben bu tartışmaları imkanlarımın elverdiği ölçüde takip etmeye çalışırken, yapılan tartışmaların üç konuda yoğunlaştığını tespit ettim. Küresel ekonomi, ulusal politikalar, değerler anlamında felsefi zayıflık.

Küreselleşme kavramı, henüz üzerinde uzlaşılmış bir tanıma sahip değildir. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum.

Birinci sebep; Bu kavramın çok boyutlu bir özelliğe sahip olmasından dolayı, kesin olarak sınırlarının çizilmesinin zor olduğudur.

İkinci sebep ise; Bu kavrama tanım yapan kişilerin ideolojik yaklaşımına göre, yaptıkları tanımın farklılık arz etmesidir.

Liberal bakış açısına göre; Küreselleşme, imkan dahilindeki ticari aktivitelerin sınırlarının genişlemesi, yasal engellerle kısıtlanmış, satış ve satın alma, borç verme ve borçlanma faaliyetlerin daha pratik hale getirilmesi iken;

Sosyalistlere göre; Sermayenin tekelleşmesi, sermaye egemenliğinin dünya çapında tesisini güçlenmesi olarak görürler. Küreselleşmeyi savunanlar da, eleştirenler de kendi görüşlerinin haklılığını ortaya koymak için istatistik bilgileri dayanak gösterirler.

Sosyalistler’in, Küreselleşme’ye karşı ciddi eleştirileri olmasına rağmen, Küreselleşme’yi savunanlar daha etkili olmuş, Batı’nın ekonomik sistemleri Liberal ekonomik sistemi olmuştur. Çünkü küreselleşme, ekonomik kalkınma, yükselen yaşam standartları, teknolojik ilerleme ve bilginin daha hızlı yayılması, Küreselleşme’nin en belirgin faydaları olarak görülmüştür. Ayrıca, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımın giderek yaygınlaşması, Küreselleşmenin daha yaygınlaşmasına etki etmiştir.

Ancak, Batıda Liberal ekonomik sistem ile birlikte Küreselleşme fikri gelişirken, ekonomik krizler oldu. Batı dünyasında, inanılmaz şok etkisi yarattan ekonomik krizler, az bir tabana sahip olan ulusçuların daha geniş taban bulmasına yol açtı. Batı’daki ulus fikrine sahip düşünce adamları, bunu fırsat bilerek bu ekonomik sıkıntıların kaynağı olarak, Küreselleşme’yi gösterdiler. Sevgili Arif ARCAN Hoca’nın hoşuma giden bir tespiti vardır. ‘Her çağın kendisine uygun makuliyetler manzumesi vardır’ diyor. Hakikaten Batı’ki tartışmaları izlediğimde, ulusçular hem ekonomik krizi örnek göstererek bir ‘makuliyet’ yaratıyorlar hemde din, dil, tarih, kültür gibi kavramları kullanarak kendilerinden olmayanlara karşı ötekileştirme yapıyorlar.

Şu anda Batı dünyasında’ki bölünme, Sosyalistler ile Kapitalistlerin aksine küreselciler ile ulusalcılar arasında devam ediyor. Ancak Batı’nın ekonomik sistemi küresel, ama politikaları ulusal olunca, çatışma yada sıkışma kaçınılmaz oluyor.

Amerika şu anda bu çatışmayı yaşıyor. Donald Trump’a karşı yapılan gösterilerin temelinde, Küreselleşme fikri ile ulusçuluk fikirlerin zıtlığı yatmaktadır. Avrupa’daki ülkeler ise, henüz çatışma boyutunda olmasa da giderek yükselen ulusçuluk fikri ile Küreselleşme arasında ciddi bir sıkışmanın olduğunu gözlemliyorum.

Ancak Batı’nın sorunu sadece ulusçuluk ile küreselciler arasında ki fikri zıtlık sorunu değildir. Baıtı’nın diğer bir sorunu da değerler anlamında’ki felsefi sorundur. Çünkü Batı’nın şu zamana kadar dünya’ya söylediği değerlerin hiçbirine sahip çıkmadığı tecrübeyle öğrenildiği için inandırıcılığı kalmamıştır. Bu sadece İslam ülkeleri nezdinde değil, Afrika’da, Latin Amerika’da, ve bizzat kendi insanların nezdeinde de inandırıcılığı kalmamıştır. Don Miguel derki ‘İnandırıcı olamayanların söyleyecekleri sözü yoktur, sözü olmayanların etkisi yoktur’

Dünya çapında değerler anlamında itibarını, etkisini kaybetmiş bir Batı, ulusalcılar karşısında bir süre daha bu sıkışmanın devam edeceğini düşünüyorum.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');