Meclis'te 237 oyla kabul edilen tasarının adı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Göçlendirilmesine Dair Kanun." 

Kanun, çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkili olacak. Hükümetin, çözüm süreci kapsamında yürüteceği çalışmalar, kanunda şöyle sıralanıyor:

- Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirleyecek.

- Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verecek. Bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirecek.

- Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alacak.

- Düzenleme kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak.

- Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

- Gerekli mevzuat çalışmalarını yapacak.

Süreci yürüten isimlere dokunulmazlık

Koordinasyon ve sekreterya hizmetleri için Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevlendirildi. Önemli bir düzenleme de tasarının dördüncü maddesiyle yapıldı. “Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz” sözleriyle yapılan tüm görüşmeler kanun kapsamında dokunulmazlık zırhına bürünmüş oldu.

Meclis'ten geçen yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığında yürürlüğe girecek.