Sosyal Medya

Coğrafyamız

Kosova'da ezan sesini kısıtlayan anlayış

Kosova'da ezan sesinin kısılmasını öngören yasa mecliste kabul edildi. Karar, Kosova'nın İslam kimliğinden arındırılmasına giden yolun başlangıcı olarak yorumlanıyorKosova'da meclis, ezan sesinin kısılmasına yönlik bir karar aldı. Karar, Kosava meclisinde oy çoğunluğuyla alındı. Kararla birlikte Priştine'deki camilerde ezan sesi kısılacak. 

Kosvalı Yazar Şener Bilalli, mecliste alınan bu kararı "yeni laiklik konseptinin bir başlangıcı" olarak nitelendirdi. 

Bilalli, bu kararı başlangıç olarak nitelendirmesinin sebebini ise, şöyle açıklıyor: Bir başlangıcı diyorum çünkü bu konuda taviz verildikten sonra işin gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. İşin garip tarafı, bu laiklik furyası her nedense sadece ve sadece Müslüman ahali için geçerli olacaktır. Avrupa mutfaklarında pişirilen laiklik, Avrupalıların bile hayal edemeyeceği derecede bizlere servis edilmektedir.Balkanlar coğrafi konumları gereği, her daim doğu ile batının arasında sıkışıp kalmıştır. Bu sıkışma sadece coğrafi şartlardan dolayı gerçekleşmemiş, aksine fikri ve ideolojik bir sıkışma olmuştur, daha doğrusu sıkıştırılmıştır. 

Şener Bilalli'nin yazısının tamamı şöyle:


Osmanlı dönemi boyunca Kosova Vilayeti yapılanması adı altında varlığını sürdüren Kosova, Osmanlı sonrası dönemde Avrupa-Slav ittifakı tarafından gözardı edilerek devlet olarak ortaya çıkması engellenecektir. Çoğunluğunu Müslüman Arnavutların oluşturduğu bu devlet, Balkan savaşı ve dünya savaşları sonrasında kurulan tüm siyasi teşekküller tarafından gözardı edildi.

Tito’nun kuracağı Yugoslavya’ya Kosova özerk bir statü ile bağlanılacak ve bağımsızlığının verileceği güne kadar özerk bir federasyon devleti olarak Yugoslavya’nın dahilinde tutulacaktır. Bu olayın bir tarafı.. Diğer tarafta ise Kosova, Yugoslavya’nın bünyesinde bulunduğu süre zarfında, Sırp yayılmacılığına karşı müthiş etkili bir milliyetçiliğe bürünmeye başlayacaktır. Kosova, Yugoslav Komünist ideologlar tarafından Arnavutluk'un bir merkez olmasını engellemek için Komünist Arnavutların yetiştirilmesi amacıyla bilimsel bir merkez olarak seçilecektir. Bunun içindir ki 1960’lı yıllarda Kosova’nın başkenti Priştine'de hafif sancılı dahi olsa ilk üniversite kurulacaktır. Artık Kosova’nın Milliyetçi konseptiyle harmanlanmış baskın Komünistleri yetiştirilmeye başlanacak ve Kosova, Enver Hoca’nın homojenize ettiği Arnavutluk'un tam aksine aktif ve bölgedeki Arnavutların ilim merkezi haline dönüşecektir. 

Bu ülkede Komünist-Milliyetçi düşünen elit yetiştirilecektir. Bu çaba sonucunda Kosova’da baskın olan Müslüman halk kontrol edilmiş olacaktır. 1990’lı yıllara geldiğimizde yavaş yavaş parçalanan Yugoslavya'dan ayrılmayı düşünmeye başlayan Kosova, Sırplar tarafından şiddet ile tepkiye maruz kalınca, yönlerini AB veya daha doğrusu ABD’ye çevireceklerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak Kosova, Milliyetçi-Komünist konseptinden, Milliyetçi-Demokrat ve ABD yanlısı konseptine yumuşak geçiş yapacaktır. Artık ABD’nin dudak arasına bakan bir Kosova ile karşı karşıya kalacağız ve Laiklik serüvenleri bu noktada başlayacaktır. 

Bağımsızlığı ABD tarafından garanti edilen Kosova bu sefer Milli-Milliyetçilikten hafif uzaklaştırılmış, milli sembollerinden arındırılmış (devlet bayrağının değiştirilmesi ve milli marşlarının sözlerden ziyade sadece müzik olarak tasarlanması) yeni bir devlet konsepti ile karşımıza çıkacaktır. 

Bu yeni konseptte, gözümüze ilişen ve Kosovalılara uymayan laiklik, yegâne düstur olacaktır. Dini hasasiyetlerden uzaklaştırılmak için her türlü teşviğin yapıldığı bir devlet konsepti ister istemez genel manada ahaliyi rahatsız etse dahi, elit kesimi hiç rahatsız etmeyecek, tam tersine laikliğe sıkı sıkı sarılarak ağabeyleri ABD’nin gözüne girmeye çalışacaklardır. 

Pesimist bir portre çizdiğimin farkındayım, lakin çağımızın hastalığı (Müslümanlar için geçerli) olan laikliğin Kosova’nın kimyasını uzun vadede bozacağını düşünmekteyim. En son gerçekleşen olaylar bunun bir göstergesidir. Geçen günlerde Kosova parlamentosunda oy çoğunluğu ile Priştine'deki camilerde yankılanan ezan sesinin kısılması ve daha az rahatsız edici bir tonda ezanların okunması tasarısının kabul edilmesi, bu yeni laiklik konseptinin bir başlangıcını oluşturmaktadır. 

Bir başlangıcı diyorum çünkü bu konuda taviz verildikten sonra işin gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. İşin garip tarafı, bu laiklik furyası her nedense sadece ve sadece Müslüman ahali için geçerli olacaktır. Avrupa mutfaklarında pişirilen laiklik, Avrupalıların bile hayal edemeyeceği derecede bizlere servis edilmektedir. Kosova’nın laiklik serüveni acaba, Kosovadaki eğitim sistemindeki medrese liselerinin kapatılmasına, Müslümanların dini vecibeleri olan kurban, hac gibi konularda sınırlamaların ya da Avrupâi deyimle 'standardizasyonu' yapılmasına veya daha acayip bir hal alarak başörtüsü yasağına varacak mıdır?

Kosova’nın laikleşmesinin bizleri ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecektir. Bendeniz felaket tellallığı yapmıyorum, sadece bu tür senaryoların bazı ülkelerde denendiğini bilen ve çıkan sonuçların farkındaki birisi olarak tepkimi dile getirmekteyim. Bu tür laikliğin nerede denendiğini hepimiz biliyoruz, görünen köy kılavuz istemez. 

 

Kaynak: Dünya Bülteni

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.