Sosyal Medya

Genel

Mâbedleri, rahibleri,inananları ve savaşçılarıyla, ‘Futbol dini’..

Bu Beşiktaş ilçesi, son referandumda yüzde 82’lik bir nisbetle ‘hayır’ diyerek rekor kıran ve iktidar lehine oy verenleri ise, şuûrsuz bir sürü gibi telakki edenlerin yoğunlaştığı bir merkezdi. İşte o çok entel kesimleri burada toplu olarak görebiliyorduk. Evet, yaşayış tarzlarını bir ‘din bağlılığı’ haline getirmiş kitleler... Bunlar, yazıda sözü edilen derginin tesbitini doğrulamış olmuyor mu?