Sosyal Medya

Makale

Hakikat silahı

İnsanlık kurtuluşunun temel anahtarı halinde Kur’an, ezeli ve edebi hakikat prensipleri, insanlığın gözü ö-nünde durmaktadır. Hakikat silahı  elimizde. Bu silah yaşatan, hayat veren, fıtrata dönüştüren silah.

İnsan, ya hakikati kabul edecek veya hayalleriyle hayalleriyle oyalanmaya mahkum olacaktır.

Ya Rahmanın sesine kulak verecek yada şeytanın manifestosuna ayak uyduracak, izini takip edecek.

Hakikat akla, duygulara, sezgilere hakim olursa insan yanlışa düşmekten kaçınır, Furkan bir zihniyette Hakkı- Batılı ayırt eder… Tam bir inanç ve arınma içerisinde imanın coşkusunu yaşar.

Kur’an hakikati, bütün diriliği ve sağlamlılığıyla her yaratılmış olanın- eşrefi mahlukat olan insanın- anlayışına , kavrayış gücüne göre sürekli olarak açıklayan ve izahı tükenmeyen, sürekli olarak tebliğ eden mucize halinde ilahi sözlerin, gönlümüzün sır aynasında tecelli eden ilahi kelimelerin bir araya gelerek kurdukları doğruluk, iyilik ve güzelliğin eksiksiz, fazlasız terkibidir.

Hakikat silahına sahip olan, grup- hizip ufkundan dünyaya bakmaz. Çünkü hizip ufku dar bir ufuktur, bu ufuk-tan insan yalnızca kendisini görür. Hakikat ise ümmet bilincine götürür, sınırsız bir gerçekliği kuşatır.

Kur’an’a göre Müslümanlar ortak ilkeler etrafında ortak amaçları gerçekleştirmek üzere toplanan bir üm-mettir. İslam ümmeti ırk sınırlarını, renk sınırlarını, dil ve kültür sınırlarını aşan bir bilinci temsil eder. Hiçbir müs-lüman insani ilişkiler çerçevesinde hiçbir insanın etnik kökenini araştırma ihtiyacı duymaz.

Hakikat silahına sahip olan Müslümanlar , ümmet çapında iyilik ve adalet temelinde birbirlerinin yardımcıları olurlar, insanları Allah’a çağırırlar. Allah’ı tanımaya davet ederler. Çünkü Allah’ı tanımak, Allah’ın tüm iradesine teslim olmak demektir. Müslümanlar için her şartta, her durumda en üstün tutulması gereken tek gerçeklik İs-lam’a ait temel ilkelerdir.

Hakikatin evrensel kılavuzluğu insanlık arasında, halklar arasında adaleti yaşatmak içindir. Ezeli ve edebi, solmaz ve pörsümez yeni olan vahiy/Kur’an/hakikat bir boyutuyla vicdana, bir boyutuyla ruha, bir boyutuyla kalbe, bir boyutuyla akla ve fikre, bir başka boyutuyla topluma ve hayata anlam ve yön veriyor.

Hak ve hakikatin adı olan Kur’an fikir, hikmet, ahlak, hareket ve hayat kaynağıdır.

Kur’an, hakikat uygarlığını ve medeniyetlerini Kur’an kitaptır. Müşrik yapıyı, şirk-oligarşik Mekke’yi putlardan temizleyen, Yunan-Roma, Hint-Pers ütopyalarını darmadağınık eden yığan hakikat kılavuzudur. Paganizmin düş-manıdır.

Yeryüzünün tüm putlarını devirip, Allah’a götüren, insan ile Allah arasına gerilmiş tüm perdeleri tutuşturan, Allah ile insan arasına girmiş tüm zevatları- insan müsveddelerini bertaraf eden, gerçek yolu açan, gerçek ilim ve hikmetler dünyasının sahibi, doğruyu ve batıyı tarihin illüzyonundan kurtaran anlam önderidir Kur’an…

Çürüyen toplumlardan batıl inançların samyelini toplayan ve bahar bad-ı sabahına alan açan diriltici rüzgarları getiren ilahi muştu mektubu.

İnsanlığı zincire vuran firavunluğun her türlüsünden azat eden hakiki özgürlük kılıcı.

Kur’an insan ona yaklaştıkça hakikate yaklaşmanın büyük mutluluğunu, huzurunu, heyecanını aşk ve çoşku-sunu bulur içinde. Ondan uzaklaştıkça, zanların, vehimlerin, erdemsizliklerin, büyüklenmenin, kibrin-egonun, şeytanın bataklığına saplanır.

Hakikat hiçbir zaman aşınmaz, hiç kimse, hiçbir güç onu yenemez, onu örtemez, gizleyemez, söndüremez.

Hakikat silahının üstünde bir silah yoktur… Hiçbir firavun-nemrud, zorbalar bunun karşısında direnç göstere-memişlerdir. Yenilmişler, cehenneme sürülmüşler, tarihin çöplüğünde yerini almışlardır.

Ne mutlu hakikat silahını kuşanıp, Allah’ın taraftarları arasında yerini alıp yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim kılınmazı için mücadele edenlere…

Ne mutlu hakikat ölçüsünde Müslümanım diyenlere…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.