Sosyal Medya

Makale

Allah Hakkında Ne Düşünüyorsan!

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın…”(1)

“Yahudiler ‘Allah’ın eli bağlıdır (Allah cimridir)’ dediler. Kendi elleri bağlandı…” (2)

“Ve Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınları ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran erkek ve kadınları azaba uğratmayı dilemiştir. Bunların tümü; Allah hakkında, kötü, uygunsuz düşünceler taşırlar. 0 kötü zanları, kendi başlarına gelsin!” (3)

“Ve Rabb’iniz hakkında taşıdığınız bu düşünce (kötü zan), sizi helake uğrattı, böylece kendinizi hüsrana uğrayanlar arasında buldunuz!” (4)

“Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de; içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.” (5)

Unutursan kendine unutturulursun.

Cimri dersen cimri kılınırsın.

Alay edersen alay edilecek duruma gelirsin.

Rabb’in için ne düşünürsen aynı şey, senin vasfın olsun.

Ve o kötü zanların, hep kendi başına gelsin!

“Elbette en güzel vasıflar her zaman ona aittir.” (6)

Dipnotlar:

  1. Haşr suresi 19. ayet.
  2. Mâide suresi, 64. ayet.
  3. Fetih suresi, 6. ayet.
  4. Fussilet suresi, 23. ayet.
  5. Enbiya suresi, 41. ayet.
  6. A’raf suresi, 180. ayet;  İsrâ suresi, 110. ayet; Tâhâ suresi, 8. ayet; Haşir suresi, 24. ayet.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');