Sosyal Medya

Makale

Sıfırları Toplayarak Büyüyenler

Sıfırların tek başına bir kıymeti yoktur. Ama bir tane 1’in arkasına koyduğunuzda kendileri hala sıfırdır ama o “1”i büyütürler.“1” de hala birdir ama sıfırları arkasına almanın görselliğiyle kâğıt üzerinde kıymetli gözükür.

Bugün gerek siyasi arenada gerekse İslami alanda, hasbelkader işgal ettiği makamla, toplumun rağbet ettiği bir sıfatla/etiketle ancak “1” olmuş bazı kişiler, arkalarına sıfırları kuyruk yaparak büyümeye çalışıyor.

Sıfırdan kasıt; bilinçsiz, sorgulamayan, körü körüne itaat eden kişiliksiz kişilerdir.

Burada sorun bilgi eksikliği değil kişilik eksikliğidir. Önünde akademik bir sürü etiket olan nice sıfır insanlar biliyoruz.

Ülkemizde siyaset, sürü psikolojisi üstüne inşa edilmiştir. Kitlelerden, sorgulamadan takım tutar gibi parti tutması istenir.

Aslında siyaset ve sürü psikolojisi başlı başına bir yazı konusudur fakat bu yazıda siyaseti değil, İslami camiaları konuşmak istiyorum.

Müslümanların kendi liderlerini sorgulama zamanı gelmedi mi?

Halifeye, “yamulursan seni kılıçlarımızla düzeltiriz…” diyen bir topluluktan, kendi hocasına/şeyhine/liderine körü körüne itaat eden bir topluma evirildik.

Malumunuz; minberde mihir konusunda kadınlara telkinde bulunan Hz Ömer’e, cemaatten bir bayan itiraz eder ve bu itirazın gerekçelerini de ortaya koyar. Bunun üzerine Hz Ömer:

Vallahi kadın Ömer’i susturdu” der. 

Bugün bırakın bir kadının, camia içinden ilim sahibi bir erkeğin, hocasını haklı yere eleştirmesini kabullenecek kaç camia vardır acaba?

Normal şartlarda Ruh Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmesi gerekirken milyonları yöneten onlarca Hoca Efendi/Şeyh/Lider’i nasıl açıklayacağız?

Şaşırmamak elde değil;

Bu Müslümanlar, okudukları Kuran’dan, Peygamber efendimizin yaşantısından hiç mi bir şey almadılar?

Her gece peygamberlerle istişare ettiğini söyleyen meczuplara, TV’lerde kadın pazarlar gibi program yapan şarlatanlara, kamera görünce şirinlik yapan hokkabazlara nasıl hoca diye inanılır?Akıl sır almıyor.

Bazen büyük sarsıntılar insanların bazı şeyleri yeniden sorgulamasına sebep olurlar.

Yaşadığımız darbe girişimi bize liderlerimizi ve metotlarımızı sorgulatır mı acaba?

Gittiği yolu ve liderini sorgulamak isteyenlere basit ipuçları:

Lideriniz sizi Kuran’a ve Peygambere mi çağırıyor yoksa başka bir yola mı? Ya da şöyle soralım; liderinizi dinledikten sonra Kuran’a ve Peygambere yönelme ihtiyacı hissediyor musunuz?

Liderinizin hedef tahtasında kim var? (Eksik aksak da olsa)kendine Müslümanım diyen birileri mi yoksa İslam dışı kişi ve birimler mi?

Liderinizin veya camianızın ortaya koyduğu eser, düşünce ve yoldan başka bir düşünce veya yola yönelmeniz nasıl karşılanıyor?

Teorik olarak Allah’a ve Kitabına çağrılsanız bile pratikte bunlara ulaşmak için liderinizin düşünce ve eserleri şart koşuluyor mu?

Liderinizin peşinden gittikçe camia içinden olmayan diğer Müslümanlara karşı sevginiz, bağınız artıyor mu yoksa azalıyor mu?

Edebiyle önce bir veya birkaç ashabı eleştirin sonra da liderinizi eleştirin arasındaki tepki farkını kıyaslayın.

Camianın öngördüğü kitaplar dışında kitaplar okumanız, diğer camiaların organizasyonlarına iştirak etmeniz nasıl karşılanıyor..?

Daha birçok farklı yöntemle gittiğiniz yolu sorgulamanız mümkün.

Nereye giderseniz gidin; Allah gittiğiniz yoldan razı olsun, yolunuz hayr olsun.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.