Sosyal Medya

Makale

Acılar Ve Hüzünler Bir Gün Ayağa Kalkacak

Hüzünlerdir bizleri eğiten adam eden

Hüzün peygamberinin takipçileriyiz

Gerçek ve çok sağlıklı bir öfkeye sahibiz

Elimizde kelime söz gibi çok keskin aletlerimiz var

Modern zırvalara karşı duracak tezimiz var

Biz çarmıhın gönüllü İsalarıyız kardeşim

Mangal yüreklerimizde kurşunlar eritiriz

Kirli alınlarladır bizim hesabımız

Çağın kirliliğine acımasızlığına karşı çığlıklarımız var

Merhametsizliğin, sevgisizliğin, hoşgörüsüzlüğün kıyımların hakim olduğu çağa karşı, biz iman ettiğimiz

gibi mücadeleye devam edeceğiz.Allah ın nazarıyla.O ne diyorsa o'dur.

İnsan onurunu hiçe sayan tüm zulümlere kimden gelirse gelsin karşı durmaya devam 

edeceğiz.

Susan insanı konuşmaya çağırıyoruz, haykırmaya

Maruz kaldığımız yıkımları görmezlikten gelemeyiz.

Evet ümmetin coğrafyasında yaşanan acılar bizleri kalbimizden vurmaya devam ediyor.

Bir yandan Kudüs

Bir yandan Suriye

Bir yandan Mekke

Bir yandan Afganistan

Bir yandan Pakistan

Bir yandan Keşmir

Bir yandan Eritre

Bir yandan Kafkasya

Bir yandan Türkistan

Tüm bunlar bizim direnme gücünü, direniş ruhunu artıran şehirler, ülkelerdir.

Tüm bu acıları kayda geçiriyoruz

Karanlığın üzerine isyanın içinde çekilmiş bir kılıç gibi gitmeliyiz.

Cellatlar artık düşlerimizi umutlarımızı basamayacak.

Atıldığımız kuyulardan Yusufça çıkmayı becereceğiz.

İbrahimi bir iman ile

İsmaili bir teslimiyet ile

Muhammedi kararlılık ve direniş ile

Eyyubi bir sabır ile

İsa mazlumiyeti ile

Hançerlerimizi bileyleyerekten

Sözümüz ve sesimizle titreterek dört bir yanı

Hüzünler ve acılar ayağa kaldıracak tüm mazlumları

Çünkü davamızı önemsiyoruz

Çünkü her yerde çiçekleri gülleri eziyorlar

Ekinleri nesli talan ediyorlar

Analar çocuklar acı çekiyorlar

Tüm bu zulümlerden acılardan aşk ile kurtulabiliriz

Saldırgan ve tahripkar medeniyetin tüm pisliklerini halklar görüyor ve lanetliyor

Düşlerimizi sınırlayan  modernizme karşı, onurlu davranışlarımızla cevap vermeliyiz.

Yüreğimize yağmurlar taşıyaraktan

İğdiş edilmiş hayatın aralıklarından sızarak, ayağı yalın, ayağı çıplaklarla mustazaflarla hayatın orta

yerinde yerimizi alacağız dimdik.

Hüzünler ve acılar insanın onurunu celadetini merhametini umudunu ortaya kor ve kendine güven gelir.

Tarafız biz

Allah ın tarafındayız

Şahitleriz biz

Hayatı ıskalamıyoruz

Toprak ve güneş ile bahtiyarız

Umut ve direnç sancağımızı tutuyoruz

Gönüller ve yüreklere rahmet olup yağmur olmalıyız

Direniş ile umudumuzu imanımızı dik tutalım

Allah a güveniyoruz imanımıza güveniyoruz

Kendimize güveniyoruz

Müminlere güveniyoruz

Her yenilgi sonrası imtihanlardan geçiyoruz, ağrılarımıza acılarımıza hüzünlerimize  tutunarak.Onun

yolunda mücadele izleri bırakmaya devam edeceğiz.

Yürüyenler iz bırakır unutma....

 

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.