Sosyal Medya

Makale

Ruhun Beslenmesi

 

Varlığımızın, onurlu şerefli bir islam  hayatının şartlarına ayarlamak için, sistemli olarak içine kapatıldığımız köhne zindanların duvarlarını yıkmamız gerekir. Buna ancak tevbe,  tevhid, teslimiyet ve takva ekseninde oluşacak bir yapılanma ve ruh beslenmesi ile yapabiliriz.

Ramazan ayı, kuran ayı. Ruhun ve aklın beslenmesi için müthiş bir fırsat. Uyuyan aklın ve idrakin uyandırılması için ruhu, irili ufaklı putlardan arındırmak gerekir. Ezel ve ebed olan Allah’ın önünde ruhu dimdik tutabilmek şeytanın tuzaklarına karşı uyanık olmakla mümkündür. Kuran ayı, ruhumuzu cahiliyenin pislik havasından kurtarıp vahyin tertemiz iklimine taşımaktır. Böylesine kirletilmiş bir hayattan bir ay da olsa uzaklaşmaktır. Böylesine mülevves bir hayatla Allah’ın huzuruna çıkmaya utanç duymayan insanın ruhu simsiyah kesilmiştir, paslanmıştır. Bedenlerin doyurulup ruhun aç bırakılarak öldürüldüğü bir çağda ramazan ayında vahiy ile ruhumuzu beslemeye ne kadar muhtacız ? Bu da vahyin sofrasından ne kadar yiyebilmemizle orantılıdır.

İnsan, zaman ve mekanı saran umutsuzluktan zihni çözülüşten kendine kendinden daha yakın olan Allah’a yeniden iman ederek kurtulabilir ancak. Bu ise O vardır öyleyse varım. Onun varlığından ötürü, onun var edişinden ötürü varım deyim ontolojik soruların cevabını bulup ruh muhasebesini yapmakla mümkündür. İnsanın ruhu nihilist rüyaların etkisi ile kabarır, zamanla eskileşir. Bu kabaran ruh, ukaz panayırını andırır şekilde renk renk, çeşit çeşit cahiliyenin zevkperest, putperest görüntülerine sahne olur. Bir kabusa dönüşür her şey. İnsan gitgide kendine ebedilik sıfatı yakıştırıp ilahlık vasfına bürünmeye başlar. Artık anlam haritası darmadığınık olmuştur. Ruh iflas etmiştir. Burada insana haddini bildirecek olan vahyin diriltici nefesidir. Muhkem ifadesidir. Ramazan ayı bu zavallı ruhi hastalılara, bunalımlara tutulmuş insanımıza bir yok bir ışık bir kılavuz olma yolunda bir fırsattır. Bedene olan tutsaklıktan, zamana ve mekana olan tutsaklıktan irili ufaklı putlara kölelikten kulluktan, kurtuluşa gerçek felaha açılan kapıdır.

Vahiy ayı olan ramazan , vahiy soluğu ile müminin kalbini alır diğer kardeşlerinin kalpleri ile ortak olmasını sağlar. Evrensel kardeşlik korosunun bir ferdidir o artık. Zulme baş kaldırışında mazlumun elinden tutuşunda ortaktır. Ramazan şuuru bizim ruh gıdamız olduğu kadar ellerimizin birbirine kenetlenmesidir. Bu vesile ile kopmaz sarsılmaz bir binanın kurulmasına vesiledir. Ramazan ayı hayatın anlamını adlandıran, yaşam çizgilerimizde hikmetin izlerini incelikle işleyen bir özdür. Ramazan ayı ruhu beslemenin yanında bir iman bir kültür bir medeniyet ve hayat tarzımızın olduğunu gündeme taşımaktır. Bu kuran tüm sahte yolları doğru yolun sapık kollarını, ciddi, vakarlı, onurlu, merhametli yol gösterici, ışık tutucu, umut kesmeyen, hep direnen taviz vermeyen peygamberlerin yoluna Salihlerin yoluna sıddıkların yoluna, şehitlerin yoluna dosdoğru Allah’ ın yoluna çevirmenin yollarının arandığı aydır.

Ramazan ayı kalplere girmenin ayıdır. Bu da samimiyetten, alçak gönüllülükten, fedakarlıktan, kardeşlikten, paylaşmaktan geçer. Beş yıldızlı otellerde, mükellef sofralarda tıkınmaktan değil. Önce ruhunu doyurup sonra fakir ve yoksullarla paylaşmaktan geçer. Kuran ayı ruhi tutukluluğumuzun giderilir kuranla insan arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesidir. İnsanın ancak bu kadar alçalabileceği düşebileceği bir çağda, insandaki insanlığı yeniden ortaya çıkarmaktır. Ramazan ruhun sıhhati için müthiş bir fırsattır.

Ramazan ayı sabrın içinden süzülen zaferlerin elde edildiği aydır. İnkarın hiçliğin üzerine gidilip varoluşun sırrının ifşa edildiği aydır. Ramazan ayı kurandan gelen bad-ı sabadır. Ruhumuzu ve umudumuzu öte dünyanın esintileri ile doldurmaktır beslemektir. Ramazan ayı insanın içindeki görünmeyen tabiatını, Allah’ın ahlakı ile değiştirmesine vesiledir. Ramazan ayı hakikatin vahyin ışığının gizlenemeyeceğinin bir göstergesidir. Her şey eskir, yok olur, ölür. İdeolojiler, sitemler, diktatörler, krallar, militarist örümcek kafalılar, ham yobaz kaba softalar, sarıklılar sarıksızlar, cübbeliler cübbesizler, sakallılar sakalsızlar, laikler Kemalistler, sosyalistler ulusalcılar vs.. tek tek yok olurlar ancak vahiy bakidir. Allah bakidir. Allahtan başka galip yoktur. Hakikat eskimez yok olmaz, ramazan    ayı eskimeyen hakikatin insanın iradesine her yıl bir kez daha sunulmasıdır. Hala akletmeyecekmisiniz, düşünmeyecekmisiniz  sorusunun yenilenmesindir.

Bu vesile ile tüm müminlere onurlu direnişler hak edilmiş hüzünler diliyorum. Ömrümüz ramazan akıbetimiz bayram olsun.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.