Sosyal Medya

Makale

Kutsal Kavramların Terörize Edilmesi

Biz Müslümanlar son yıllarda gittikçe büyüyenbir şiddet sarmalıyla imtihan oluyoruz. Ne yazık ki bu şiddetin önemli bir kısmını kendi dindaşlarımızdan(?) görüyoruz.

Bu şiddet sarmalında sadece biz değil, kutsal kavram ve değerlerimiz de zarar gördü/görüyor.

Kimi kişi/guruplar taraftar bulmak, yaptıklarını haklı göstermek adına kendilerini/yol ve yöntemlerini kutsal kavramlarla tanımlarlar:

Rabbani Yol, Peygamberi Metot, Hizbullah…” benzeri kavramları sıkça duyuyoruz. Bir gurubun veya metodun önüne ulvi bir isim koymakla ne o gurup ne de o metot ulvi olmuyor.

Şiddeti bir yol/yöntem olarak benimsemiş gurupların bu kutsal kavramları istismar etmelerine sıkça şahit oluyoruz.

Bugün başta “Cihad” olmak üzere birçok İslami kavram ne yazık ki terörize edilmiş durumda.

Düşünebiliyor musunuz; Cihad gibi bir zamanlar herkesin takdir ettiği bir olgu bugün Müslümanlarca bile antipatiyle karşılanır olmuş.

Hasta ruhlu insanların psikopat duygularını tatmin için ya da dünyevi çıkarlar uğruna insan katletmeleri tabii ki cihad değildir. Ama buna itiraz etmesi gereken sağduyu sahipleri ne yazık ki gereken tavrı ve tepkiyi halen ortaya koyabilmiş değil.

Bomba yüklü araçlarla pazarlara dalmak; lunaparklarda, ibadethanelerde, masum sivillerin olduğu yerlerde kendini patlatmak cihad olmasa gerek.

Cihad ayrı, katl/cinayet ayrıdır. Cihad bir ibadettir. Nasıl yapılacağını bu dinin peygamberi (sav) uygulamalarıyla ve talimatlarıyla net şekilde ortaya koymuştur.

Doğal fıtratı bozulmamış bir insanın içinde, kötülük yapmasını engelleyen bir mekanizma vardır. Biz buna vicdan diyoruz.

Kişinin yaptığı yanlış ne kadar büyükse vicdanınınbaskısı da o denli ağır olur, huzursuz eder. Vicdanın verdiği rahatsızlığı ancak çok ulvi bir amaç baskılayabilir. Bu ulvi amaç din, adalet, ideoloji, kavmiyetçilik gibi birçok gerekçe olabilir.

Tarihteki katliamların çoğu dünyevi çıkarlar için yapılmıştır ama halka anlatılan gerekçesi mutlaka ulvi bir gaye olmuştur.

En tehlikeli cinayetler Allah adına işlenen cinayetlerdir. Çünkü cinayeti işleyen kişi bunu Allah için yaptığına inandığındanvicdanen çok rahattır ve bu cinayetler için Allah’tan takdir/ödül alacağına inanır.

Maalesef bugün kendini Allah’ın vekili, İslam dininin müntesibi değil de sahibi gibi gören hasta tiplerin elinde İslami değerlerimiz kirletiliyor.

Konuşması, itiraz etmesi gerekenlerimiz susuyor. 15-20 yaş civarı gençler tatlı hülyalarla kandırılıp götürülüyor. Bir moda gibi gençler arasında şiddet metodu hızla yayılıyor.

Hem bu gençlerden hem de bu gençlerin işlediği cinayetlerden mesulüz. Öyle sanıyorum ki susan Müslümanların yarın hesap gününde işi pek kolay olmayacak.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.