Sosyal Medya

Makale

Siyonistler yakıp yıkıyor,Dünya susuyor!

Siyonist çete devleti İsrail,ilk kıblemiz,imanımız,namusumuz olan Mescid i Aksa nın elli metre yakınında bulunan Burak duvarının kuzeyindeki tarihi kemer ve binaları buldozerlerle yıkmaya başladı.Yavaş yavaş sıra Mesid i Akasaya geliyor ve dünya susuyor.Filistin,Mali,Afganistan,Irak kan ağlıyor,dünya susuyor.Sadece Suriye de altmış bine yakın insan vahşice firavun esed tarafından katledildi ve hala ediliyor.Dünya susuyor.

Haksızlıklara hukuksuzluklara,katliamlara,yalanlara,sömürülere itiraz edenler,karşı çıkanlar suçlu ilan ediliyor.Esas suçlular,katiller bu arsızlıklarını pervasızca  segiliyorlar.Dünya  Guantanamo çağını yaşıyor.Dünya büyük bir felaketin içine sürükleniyor.Denklemler yeniden kuruluyor.Haritalar yeniden çiziliyor.Müslümanlar köleliğe,sömürüye,işgale,haksızlıklara her  türlü numaralara teslim bayrağı çekmedikleri için itiraz ve isyan edildikleri için analarından   doğduklarına pişman ediliyorlar.Osmanlıdan sonra dünyanın dengesi bozuldu.Barbarlar siyonist İsrail-ABD ve İngiltere uygarlık,insan hakları,demokrasi vaadleriyle inanılmaz derecede kan gölüne çevirdiler dünyayı özellikle Ortadoğuyu.Siyonist işgalciler bütün  dünyaya,bütün insanlığa,bütün dinlere,kültürlere ve medeniyetlere karşı bir yıkım ve kıyım  harekatı başlattılar.Herşey hükmetmek heryerde hükümran olmak alamında Amerika ve Batı  sivilizasyonu varoldu.Halende bütün şiddet ve dehşet yöntemleriyle bütün ruhsuzluk ve vicdansızlık biçimleriyle hükümranlığı sürdürmeye çalışıyor,zor kullanarak faşist yöntemlerle.

Görüldüğü gibi karşımızda uygarlık yok barbarlık biçimi var.Oysa bize hep sivilizasyon masalı anlatıldı şimdiye kadar.İnsan hakları,özgürlükler,demokrasi,hukukun üstünlüğü vs.denilerek varolan şey sadece görüntüden ibaret vahşet zulüm ve katliam.İsrail katlediyor batılılar yalnız seyrediyor,seyretmekle yetinmiyorlar devam et diyorlar.Kendini savunma hakkını kullanıyorsun diyorlar.Bu vahşete seyirci kalmak batınında yok oluş sürecine girdiğini göstermektedir.Afganistan işgal edilirken,Irak işgal edilirken de aynısını yaptılar.ABD ve İngilterenin öünün açtılar iç savaşa etnik savaşa,mezhep savaşına kapı aradılar.Ortadoğu  özellikle bu bölgede yaşayan müslümanların onlarca yıl yüzleri gülmedi.Aşağılanmanın her türlüsünü yaşadılar,öldürüldüler,fakir bırakıldılar,horlandılar,zulüm altında bırakıldılar hesap sormaya kalkıştıklarında din adına mezhep adına kafaları ezildi.Dünyanın heryerinde suikastler,cinayetler,entrikalar çeviren siyonist İsrail ve ABD'dir.Siyonist çete devleti hiçbir meşrutiyeti olmayan hiçbir ahlaki olmayan hiçbir  sınırı hukuku olmayan dokunulmazlık sarhoşluğuyla iyice azgınlaşan bir  küstahlık sergilemektedir.

Teröre karşı savaşıyoruz,ayakta kalmak için savaşıyoruz,halkımızı korumak için savaşıyoruz gibi palavralara artık inandırmazsınız ve hiçkimsede inanmıyor.Bütün insanlık artık şu ortak  paydada birleşmeye mecburdur.En büyük terörist ABD ve İsraildir.Şuna inanıyoruz ki bu büyü birgün bozulucak.Bu dokunulmazlık zırhı bir gün çatlayacak ve o zaman Amerika,füzeler,saldırganlar para etmeyecek.Siyonist  çete devletini ferasetle analiz eden  bir mümin görecektir ki,bu bir güç mücadelesi değil,bu bir güvenlik arayışı değil,bu bir ayakta kalma refleksi değil,bu şiddetten beslenen bir kültürün intikam hırsıyla şekillenen bir kafa yapısının hastalıklı bir ruhun göstergesidir.Tüm bunlara rağmen bu coğrafya bu ezilen haklar,ABD ve siyonistlerin tüm tuzaklarına,planlarına aldırmadan yıllar sonra en büyük uyanışı gerçekleştiriyor.Haçlı savaşlarından sonra ki en acımasız  saldırılarla yüzleşiyor,tarihi rolünü yeniden üstlenmenin ilk adımlarını atıyor.Bugün yıkım gibi görünen bugün yenilgi gibi görünen herşey aslında bir direniş dalgasının ,değişimin,özgürleşmenin sarsıntılarıdır.''Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.''unutmayalım.

Ey iman edenler,direnin ve kazanın mevzilerinizi kaybetmeyin.Allah'a karşıı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki başarıya ulaşasınız.''(Al-i imran-200)Bu gerçeği tüm  müslümanlar bilmeli hakkıyla iman etmeli.Bunu bilinçle kavrarsak,her alanda mükemmel bir iman mükemmel bir Allah'a bağlılıkla tüm yeryüzünde adalet ve özgürlük mücadelesini  sürdürebiliriz.Bu gerçeğe iman edersek,ne ABD ne de onun beslemeli köpeği İsrail çete devleti ne Mescid-i Aksamıza,ne de mukaddeslerimize saldırmaya ne de mazlum kardeşlerimizi katletmeye cüret edemeyecektir.

Yeter ki imanımız iman doğursun.

Yeter ki iman yetmezliğine düşmeyelim.

Yeter ki mezhepsel meşrepsel ulusal kimlikle değil,muvahhid mümin kimliklerimizle onurlu bir çabanın direnişin içinde olalım.

Unutma ki ey müslüman:bu iman,insana savaşacağı bir ordu sağlar.

Korkaklık,pısırıklık,konjöktürel bakış,elimizde ki tüm silahları alır.Savaş nedir,cihad nedir,mücadele nedir hiçbirine girmeden yenilgiyi kabul edersin.

Gelin ey İslam dünyası,şu siyonist çete devletinin azgınlaşmış vahşi köpeksi saldırılarına anladığı dilden cevap verelim.Susmayalım,sustukça daha da azgınlaştığını ibretle seyrediyorsunuz.Tek çözüm bu ihanet şebekesi olan Ortadoğunun gayri meşru ülkesi İsrail e haddini bildirmektir.Dünya susuyor biz susmayalım...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.