Sosyal Medya

Amerikan edebiyatının kendine özgü tarzıyla tanınmış romancısı Hemingway'in birçok eseri, başyapıtlar arasında gösterilir. Özellikle 20. yüzyıl kurgu romancılığını etkileyen yazar, hikâyeleriyle tanınmadan önce hayatını gazetecilikten kazanır ve türlü sebeplerle dünyanın çeşitli ülkelerini gezer. Bu dönemde, Toronto'da çalıştığı gazete tarafından İstanbul'a gönderilir. Peki, ajan olarak da çalıştığını bildiğimiz Hemingway'in, Türkiye'ye gönderilme nedeni neydi? Hemingway, Mütareke İstanbul'u dönemiyle ilgili nasıl bir anlam taşıyordu?