Sosyal Medya

Düşünce, duygu ve hayallerimizi kelimeler ile estetik bir şekilde ifade eden edebiyat, yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserler ile gerçeğin özüne inebilmemizi sağlar. Sizler için Türk edebiyatının önemli eserlerinden, hayata bakışımızı değiştirmenin ilk adımı olan giriş cümlelerini derledik.