Sosyal Medya

Devletlerin, kuruldukları coğrafya ve farklı faktörlerden etkilenen şartlara göre nitelik kazandığını söylemek mümkün. Bu açıdan bakıldığında kurulan Türk devletleri de bu şartlar doğrultusunda biçimlenip, şekil almıştır. Özellikle İslam ile tanışan Müslüman Türk devletlerinin oluşum aşamaları iki farklı koldan gerçekleşiyordu. Bunlardan birincisinde Türkler mahali bölgelerinde Müslüman olmayı kabul ederek Türk-İslam devleti kimliğine bürünürken ikinci olarak da asker olarak İslam devletlerinin hizmetine girip vali olarak atandıkları yerlerde devletin zayıflıklarından yararlanarak devlet kurmaları yoluyla gelişti. Bu noktada özellikle Abbasi Devleti’nden koparak Mısır’da kurulan ilk Türk-İslamdevletleri dikkat çekmektedir. Tarihe Tolunoğulları, İhdişler, Eyyübiler ve Memlükler adıyla geçen Mısır’da kurulan ilk Türk -İslamdevletleri birlikte tanıyalım.