Sosyal Medya

Küreselleşme bitti, küresel savaşlar başladı

Yazar ve öğretim üyesi David Brooks, “Dünya meselelerinin itici mantığı olarak küreselleşme sona ermiş görünüyor. Ekonomik rekabetler artık siyasi, ahlaki ve diğer rekabetlerle tek bir küresel hakimiyet yarışında birleşti. Küreselleşmenin yerini küresel kültür savaşına çok benzeyen bir şey aldı” dedi."Bugün geçmişteki büyük güç mücadelelerinden farklı, Soğuk Savaş'tan farklı daha büyük bir şey oluyor." diyen David Brooks, "Bu sadece siyasi veya ekonomik bir çatışma değildir. Aynı anda siyaset, ekonomi, kültür, statü, psikoloji, ahlak ve din hakkında bir çatışma" yorumunda bulundu.

David Brooks'un New York Times gazetesinde yayımlanan, “Küreselleşme Bitti. Küresel Kültür Savaşları Başladı” başlıklı dikkat çeken makalesi şöyle:

Ben şanslı bir nesildenim. Çeyrek yüzyıl kadar önce, dünyanın bir araya geliyormuş gibi göründüğü bir zamanı hatırlıyorum. Komünizm ve kapitalizm arasındaki büyük Soğuk Savaş yarışması sona ermiş gibi görünüyordu. Demokrasi yayılmaya devam ediyordu. Uluslar ekonomik olarak daha bağımlı hale geliyordu. İnternet dünya çapında iletişimi teşvik etmeye hazır görünüyordu. Özgürlük, eşitlik, kişisel haysiyet, çoğulculuk, insan hakları gibi bir dizi evrensel değer etrafında küresel bir yakınlaşma olacak gibi görünüyordu.

 

Bu yakınsama küreselleşme sürecini aradık. Her şeyden önce, ekonomik ve teknolojik bir süreçti - uluslar arasındaki ticaret ve yatırımın artması ve Wikipedia'yı anında parmaklarımızın ucuna getiren teknolojilerin yayılması hakkında. Ancak küreselleşme aynı zamanda politik, sosyal ve ahlaki bir süreçti.

har2

1990'larda İngiliz sosyolog Anthony Giddens, küreselleşmenin “yaşam koşullarımızda bir değişim” olduğunu savundu. Şimdiki yaşam tarzımız bu.” “Dünya çapındaki sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasını” içeriyordu. Küreselleşme, dünya görüşlerinin, ürünlerin, fikirlerin ve kültürün entegrasyonu ile ilgiliydi.

Bu, Modernizasyon Teorisi adı verilen ortalıkta dolaşan bir akademik teoriye uyuyordu. Buradaki fikir, uluslar geliştikçe, bizim gibi Batı'daki gibi modernleşmiş olacaklarıydı.

 

Daha geniş kamusal konuşmada, bazen dünyanın dört bir yanındaki ulusların Batı demokrasilerinin başarısına hayran kalacakları ve bizi taklit etmeye çalışacakları varsayıldı. Bazen insanlar "modernleştikçe", tıpkı bizim gibi daha burjuva, tüketimci, barışçıl olacakları varsayılırdı. Bazen toplumlar modernleştikçe, tıpkı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde olduğu gibi daha laik olacakları varsayıldı. Başkalarını fethetmekten çok para kazanma arzusuyla hareket ederlerdi. Fanatik ideolojilerden ya da insanlığı yüzyıllarca savaşa mahkûm eden prestij ve fetih açlığından ziyade banliyö evlerine yerleşme arzusuyla hareket edeceklerdi.

Bu, tarihin nasıl gelişeceğine dair iyimser bir vizyon, bir ilerleme ve yakınlaşma vizyonuydu. Ne yazık ki, bu vizyon bugün içinde yaşadığımız dünyayı tanımlamıyor. Dünya artık birbirine yaklaşmıyor; uzaklaşıyor. Küreselleşme süreci yavaşladı ve hatta bazı durumlarda tersine döndü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu eğilimlerin altını çiziyor. Ukrayna'nın otoriter saldırganlığa karşı cesur savaşı Batı'da bir ilham kaynağı olsa da, dünyanın çoğu hareketsiz, hatta Vladimir Putin'e sempati duyuyor.

The Economist , 2008 ve 2019 yılları arasında dünya ticaretinin küresel GSYİH'ye göre yaklaşık beş yüzde puanı düştüğünü bildiriyor. Ticaretin önünde bir dizi yeni tarife ve diğer engeller var. Göç akışları yavaşladı. Küresel uzun vadeli yatırım akışları 2016 ile 2019 arasında yarı yarıya düştü. Bu küreselleşmeden uzaklaşmanın nedenleri geniş ve derin. 2008 mali krizi, birçok insan için küresel kapitalizmin meşruiyetini ortadan kaldırdı. Çin, merkantilizmin etkili bir ekonomik strateji olabileceğini açıkça göstermiştir. Her türlü küreselleşme karşıtı hareket ortaya çıktı: Brexit yanlılarının, yabancı düşmanı milliyetçilerin, Trumpçı popülistlerin, küreselleşme karşıtı solun hareketleri.

90'larda tarihten bu kısa tatilde olduğundan çok daha fazla küresel çatışma var. Siyasi bloklar arasında ticaret, seyahat ve hatta iletişim daha ahlaki, siyasi ve ekonomik olarak dolu hale geldi. Batı, Putin'in savaş makinesinden kısmen ayrılırken, yüzlerce şirket Rusya'dan çekildi. Birçok Batılı tüketici, zorla çalıştırma ve soykırım suçlamaları nedeniyle Çin ile ticaret yapmak istemiyor. Birçok Batılı CEO, rejim Batı'ya daha düşman hale geldikçe ve tedarik zincirleri siyasi belirsizlik tarafından tehdit edildiğinden Çin'deki operasyonlarını yeniden düşünüyor. 2014 yılında ABD, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin hükümet sözleşmelerine teklif vermesini yasakladı. Joe Biden, ABD hükümetinin yurt içinde daha fazla mal satın alması için “Amerikan Satın Al” kurallarını güçlendirdi.

 

Dünya ekonomisi, başlangıç ​​olarak, yavaş yavaş bir Batı bölgesi ve bir Çin bölgesine ayrılıyor gibi görünüyor. Beş yıl önce Çin ile Amerika arasındaki doğrudan yabancı yatırım akışı yılda yaklaşık 30 milyar dolardı. Şimdi 5 milyar dolara düştüler.

John Micklethwait ve Adrian Wooldridge'in Bloomberg için mükemmel bir makalesinde yazdığı gibi, "jeopolitika kesinlikle küreselleşmeye karşı - iki veya üç büyük ticaret bloğunun egemen olduğu bir dünyaya doğru ilerliyor." Bu daha geniş bağlam ve özellikle Ukrayna'nın işgali, “son 40 yıldır dünya hakkında ticari düşüncenin altında yatan temel varsayımların çoğunu gömüyor.”

Elbette, ticaret akışı olarak küreselleşme devam edecek. Ancak dünya meselelerinin itici mantığı olarak küreselleşme - bu sona ermiş görünüyor. Ekonomik rekabetler artık siyasi, ahlaki ve diğer rekabetlerle tek bir küresel hakimiyet yarışında birleşti. Küreselleşmenin yerini küresel kültür savaşına çok benzeyen bir şey aldı.

har_1

 

Geriye dönüp baktığımızda, muhtemelen ekonomi ve teknoloji gibi maddi güçlerin insani olayları yönlendirmek ve hepimizi bir araya getirmek için gücüne çok fazla vurgu yapıyoruz. Bu olan ilk sefer değil. 20. yüzyılın başlarında, Norman Angell, zamanının sanayileşmiş uluslarının birbirleriyle savaşa giremeyecek kadar ekonomik olarak birbirine bağımlı olduğunu savunan “Büyük İllüzyon” adlı artık kötü şöhretli bir kitap yazdı. Bunun yerine iki dünya savaşı izledi.

Gerçek şu ki, insan davranışı genellikle ekonomik ve politik kişisel çıkarlardan çok daha derin güçler tarafından yönlendirilir, en azından Batılı rasyonalistlerin bu şeyleri tipik olarak anladığı gibi. Şu anda olayları yönlendiren bu daha derin motivasyonlardır - ve tarihi çılgınca öngörülemeyen yönlere gönderiyorlar.

Birincisi, insanlar güçlü bir şekilde acımasız arzular olarak bilinen şeyler tarafından yönlendirilirler. Bunlar, görülmesi, saygı duyulması, takdir edilmesi gereken ihtiyaçlardır. İnsanlara görünmedikleri, saygı görmedikleri, takdir görmedikleri izlenimi verirseniz, onlar çileden çıkar, küskün ve kinci olurlar. Azalmayı adaletsizlik olarak algılayacaklar ve saldırgan bir öfkeyle karşılık verecekler.

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca küresel siyaset, devasa bir toplumsal eşitsizlik makinesi işlevi gördü. Ülkeden ülkeye, yüksek eğitimli kentsel seçkinlerden oluşan gruplar medyaya, üniversitelere, kültüre ve genellikle siyasi güce hükmetmek için ortaya çıktı. Çok sayıda insan, hor görüldüğünü ve görmezden gelindiğini hissediyor. Popülist liderler, ülkeden ülkeye bu kırgınlıkları istismar etmek için ayağa kalktılar: Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump, Hindistan'da Narendra Modi, Fransa'da Marine Le Pen.

 

Bu arada, Putin ve Xi Jinping gibi otoriterler bu kızgınlık siyasetini küresel ölçekte uyguluyorlar. Kolektif Batı'yı küresel seçkinler olarak görüyorlar ve ona karşı açık isyanlarını ilan ediyorlar. Putin aşağılayıcı hikayeler anlatıyor: Batı'nın 1990'larda Rusya'ya yaptığı iddia edilen şeyi. Rus istisnacılığına ve Rus görkemine bir dönüş vaat ediyor. Rusya dünya tarihindeki başrolünü geri alacak.

Çin'in liderleri “aşağılama yüzyılı”ndan bahsediyorlar. Kibirli Batılıların kendi değerlerini başkalarına empoze etme biçimlerinden şikayet ediyorlar. Çin sonunda dünyanın en büyük ekonomisi haline gelebilse de, Xi hala Çin'den gelişmekte olan bir ülke olarak bahsediyor.

İkincisi, çoğu insan kendi yerine ve milletine güçlü bir bağlılığa sahiptir. Ancak son birkaç on yılda birçok insan yerlerinin geride kaldığını ve ulusal onurlarının tehdit edildiğini hissetti. Küreselleşmenin en parlak döneminde, çok taraflı kuruluşlar ve küresel şirketler ulus-devletleri gölgede bırakıyor gibiydi.

Birçok ülkede, ulusal egemenlik üzerinde ısrar etmek ve ulusal gururu yeniden tesis etmek için son derece milliyetçi hareketler ortaya çıktı: Hindistan'da Modi, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, İngiltere'de Boris Johnson. “Kozmopolitliğin ve küresel yakınsamanın canı cehenneme. Kendi ülkemizi kendi yolumuzla yeniden harika yapacağız.” diyorlar. Birçok küreselci, milliyetçiliğin tarihi yönlendirme gücünü tamamen hafife aldı.

Üçüncüsü, insanlar ahlaki özlemler tarafından yönlendirilir - kendi kültürel değerlerine bağlılıkları, saldırı altında göründüklerinde değerlerini şiddetle savunma arzuları. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, küreselleşme birçok insana tam olarak bu tür bir saldırı gibi göründü.

Soğuk Savaş'tan sonra Batılı değerler, filmlerimiz, müziğimiz, siyasi sohbetlerimiz ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya hükmetmeye başladı. Küreselleşmenin bir teorisi, dünya kültürünün temelde bu liberal değerler etrafında birleşeceğiydi.

Sorun şu ki Batılı değerler dünyanın değerleri değil. Aslında, Batı'daki bizler tamamen kültürel aykırı değerleriz. Joseph Henrich, “Dünyanın En Tuhaf İnsanları” adlı kitabında Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin ve Demokratik değerlerin ne kadar sıra dışı olduğunu göstermek için yüzlerce sayfalık veriyi bir araya getiriyor.

Şöyle yazıyor: “Biz WEIRD insanları son derece bireysel, bencil, kontrol odaklı, uyumsuz ve analitikiz. İlişkilerimiz ve sosyal rollerimiz üzerinde kendimize, niteliklerimize, başarılarımıza ve özlemlerimize odaklanıyoruz.”

Billie Eilish ya da Megan Thee Stallion'u dinlemekten zevk alırken, Batılı değerleri yabancı ve belki de itici bulmak tamamen mümkün. Dünya çapında birçok insan cinsiyet rolleri hakkındaki fikirlerimize bakıyor ve onları yabancı veya itici buluyor. LGBTQ haklarını hararetli savunmamıza (en iyi şekilde) bakıyorlar ve onları itici buluyorlar. Herkesin kendi kimliğini ve değerlerini seçmesinin kendisine bağlı olduğu fikri - bu pek çok kişiye gülünç geliyor. Eğitimin amacının, öğrencilerin ebeveynlerinden ve topluluklarından aldıkları fikirlerden kendilerini kurtarabilmeleri için eleştirel düşünme becerilerini aşılamak olduğu fikri - bu birçoklarına aptalca görünüyor.

Amerikalı lise öğrencilerinin yüzde 44'ünün sürekli üzüntü veya umutsuzluk duygularını bildirmesiyle, kültürümüz şu anda tam olarak Batı değerleri için en iyi reklam değil.

Küreselleşmenin varsayımlarına rağmen, dünya kültürü yakınsamıyor ve bazı durumlarda ayrılıyor gibi görünüyor. Ekonomistler Fernando Ferreira ve Joel Waldfogel, 1960 ve 2007 yılları arasında 22 ülkede popüler müzik listelerini incelediler. İnsanların kendi ülkelerinin müziğine karşı önyargılı olduklarını ve bu önyargının 1990'ların sonlarından itibaren arttığını buldular. İnsanlar homojen bir küresel kültüre karışmak istemiyorlar; kendi türlerini korumak istiyorlar.

Birkaç yılda bir Dünya Değerler Araştırması, dünyanın dört bir yanından insanları ahlaki ve kültürel inançları hakkında sorguluyor. Birkaç yılda bir, bu anket sonuçlarının bazıları sentezlenir ve farklı kültürel bölgelerin birbirleriyle olan ilişkisini gösteren bir haritaya dönüştürülür. 1996'da Protestan Avrupa kültür bölgesi ve İngilizce konuşulan bölge, diğer küresel bölgelerle birlikte kümelendi. Batı değerleri, örneğin Latin Amerika veya Konfüçyüs bölgesinde bulunan değerlerden farklıydı, ancak bitişikti.

Ancak 2020 haritası farklı görünüyor. Protestan Avrupa ve İngilizce konuşulan bölgeler, dünya kültürlerinin geri kalanından uzaklaştı ve şimdi yabancı bir kültürel yarımada gibi çıkıyor.

harson

Dünya Değerler Araştırması Derneği, anketlerin bulgularının ve içgörülerinin bir özetinde evlilik, aile, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi konularda düşük gelirli ülkelerde ve yüksek gelirli ülkelerde hüküm süren değerler arasında giderek artan bir farklılık olduğunu belirterek, “Biz Batı'da uzun zamandır aykırı değerlerdik; şimdi dünyanın geri kalanıyla aramızdaki mesafe giderek artıyor” yorumunda bulundu.

Son olarak, insanlar güçlü bir şekilde düzen arzusu tarafından yönlendirilirler. Hiçbir şey kaos ve anarşiden daha kötü değildir. Bu kültürel değişimler ve çoğu zaman etkili yönetişimin eşzamanlı çöküşü, anarşi gibi sosyal kaos gibi hissedilebilir ve insanları ne pahasına olursa olsun düzen aramaya yönlendirebilir.

Dünyanın demokratik ulusları olarak bizler, kurallara dayalı düzenleri olan, bireysel hakların korunduğu ve kendi liderlerimizi seçebildiğimiz toplumlarda yaşayacak kadar şanslıyız. Dünyanın gitgide daha fazla yerinde, insanların bu tür bir düzene erişimi yok.

Dünyanın ekonomik ve kültürel olarak ayrıldığına dair işaretler olduğu gibi, siyasi olarak da ayrıldığına dair işaretler var. Freedom House, “Dünyada Özgürlük 2022” raporunda, dünyanın arka arkaya 16 yıl demokratik gerileme yaşadığını belirtiyor. Geçen yıl şöyle rapor edildi: "Kötüleşme yaşayan ülkeler, 2006'da başlayan olumsuz eğilimin başlamasından bu yana kaydedilen en büyük farkla iyileşme gösteren ülkeleri geride bıraktı. Uzun süren demokratik durgunluk derinleşiyor." Küreselleşmenin altın çağında olacağını düşündüğümüz şey bu değildi.

O parlak dönemde, demokrasiler istikrarlı görünüyordu ve otoriter rejimler tarihin kül yığınına doğru gidiyor gibi görünüyordu. Bugün, birçok demokrasi olduğundan daha az istikrarlı görünüyor ve birçok otoriter rejim daha istikrarlı görünüyor. Örneğin Amerikan demokrasisi kutuplaşmaya ve işlevsizliğe doğru kaydı. Bu arada Çin, son derece merkezileşmiş ulusların teknolojik olarak Batı kadar gelişmiş olabileceğini göstermiştir. Modern otoriter uluslar artık, vatandaşlarını on yıllar önce hayal bile edilemeyen şekillerde yaygın bir şekilde kontrol etmelerini sağlayan teknolojilere sahipler.

Otokratik rejimler artık Batı için ciddi ekonomik rakipler. Patent başvurularının yüzde 60'ını oluşturuyorlar. 2020'de bu ülkelerdeki hükümetler ve işletmeler makine, ekipman ve altyapı gibi şeylere 9 trilyon dolar yatırım yaparken, demokratik ülkeler 12 trilyon dolar yatırım yaptı. İşler iyi gidiyorsa, otoriter hükümetler şaşırtıcı bir halk desteğinin keyfini çıkarabilir.

Tanımladığım şey, bir dizi cephede bir ayrışma. Bilim adamları Heather Berry, Mauro F. Guillén ve Arun S. Hendi'nin uluslararası yakınsama üzerine bir araştırmasında bildirdiği gibi, son yarım yüzyılda, küresel sistemdeki ulus-devletler, süreç boyunca birbirlerine önemli ölçüde yakın (veya daha fazla benzer) gelişmediler. Batı'da bizler özgürlük, demokrasi ve kişisel haysiyetle ilgili bir dizi evrensel değere bağlıyız. Sorun şu ki, bu evrensel değerler evrensel olarak kabul edilmiyor ve giderek daha az kabul görüyor gibi görünüyor.

Ardından, özellikle büyük güçler kaynaklar ve hakimiyet için rekabet ederken, farklılıkların çatışmaya dönüştüğü bir dünyayı tarif ediyorum. Çin ve Rusya açıkça hakim oldukları bölgesel bölgeler oluşturmak istiyorlar. Bunun bir kısmı, Soğuk Savaş sırasında gördüğümüze benzer şekilde, karşıt siyasi sistemler arasında tarihsel olarak var olan türden bir çatışmadır. Bu, otoriterlik güçleri ile demokratikleşme güçleri arasındaki küresel mücadeledir. İlliberal rejimler birbirleriyle daha yakın ittifaklar kuruyor. Birbirlerinin ekonomilerine daha fazla yatırım yapıyorlar. Öte yandan, demokratik hükümetler birbirleriyle daha yakın ittifaklar kuruyor. Duvarlar yükseliyor. Kore, Soğuk Savaş'ın ilk büyük savaş alanıydı.

Ancak bugün geçmişteki büyük güç mücadelelerinden farklı, Soğuk Savaş'tan farklı daha büyük bir şey oluyor. Bu sadece siyasi veya ekonomik bir çatışma değildir. Aynı anda siyaset, ekonomi, kültür, statü, psikoloji, ahlak ve din hakkında bir çatışma. Daha spesifik olarak, çok çeşitli cephelerde yüz milyonlarca insan tarafından Batı'nın işleri yapmanın yollarını reddetmesidir.

Bu çatışmayı en cömert şekilde tanımlamak için, Batı'nın kişisel haysiyete yaptığı vurgu ile dünyanın geri kalanının toplumsal kaynaşmaya yaptığı vurgu arasındaki farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Ama burada olan biten bununla sınırlı değil. Önemli olan, bu uzun süredir devam eden ve normal kültürel farklılıkların, güçlerini genişletmek ve demokratik dünyada kaos ekmek isteyen otokratlar tarafından nasıl kışkırtıldığıdır. Otoriter yöneticiler artık destekçilerini harekete geçirmek, müttefikler çekmek ve kendi güçlerini genişletmek için kültürel farklılıkları, dini gerilimleri ve statü kızgınlıklarını rutin olarak silahlandırıyor. Bu, statü kızgınlığı tarafından kültür savaşına dönüşen kültürel farklılıktır.

Bazı insanlar, neler olup bittiğini yakalamak için Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması teorisini canlandırdı. Huntington, fikirlerin, psikolojinin ve değerlerin maddi çıkarlar kadar tarihi yönlendirdiği konusunda haklıydı. Ancak bu bölünmeler, Huntington'ın tanımladığı düzgün uygarlık çizgilerinde bozulmaz.

Aslında beni en çok rahatsız eden şey, Batılı liberalizmin, bireyciliğin, çoğulculuğun, cinsiyet eşitliğinin ve diğer her şeyin bu reddinin sadece uluslar arasında değil, aynı zamanda uluslar içinde de gerçekleşmesidir. Putin ve Modi ve Jair Bolsonaro gibi liberal olmayan liderlerin ağzından Batılı kültürel, ekonomik ve siyasi seçkinlere karşı çıkan statü kızgınlığı, kulağa Trump sağının, Fransız sağının ağzından çıkan statü kızgınlığına çok benziyor.

Burada çok fazla karmaşıklık var - Trump yanlıları açıkça Çin'i sevmiyorlar - ama bazen dünya meselelerine baktığımda Amerika'nın Kızıllar ve Maviler arasındaki tanıdık rekabetin dev, küresel bir maksimalist versiyonunu görüyorum. Amerika'da bölgesel, eğitimsel, dini, kültürel, kuşaksal ve kentsel/kırsal çizgilere göre bölündük ve şimdi dünya, çoğu zaman bizimkine benzeyen şekillerde parçalanıyor. Çeşitli popülistlerin tercih ettiği yollar farklı olabilir ve milliyetçi tutkuları çoğu zaman çatışır, ancak isyan ettikleri şey genellikle aynı şeydir.

Laiklik ve eşcinsel hakları geçit törenlerine dair farklı görüşlerin nükleer silahlar, küresel ticaret akışları, statü kızgınlıkları, zehirli erkeklik ve otoriter güç gaspları ile iç içe geçtiği küresel bir kültür savaşını nasıl kazanırsınız? Bugün kendimizi içinde bulduğumuz bağ bu.

Geçmiş birkaç on yıllık sosyal düşünceye anlayışla bakıyorum. Soğuk Savaş'ın gerilimini gerçekten yaşamak için çok gençtim, ama acımasız olmalı. Sovyetler Birliği düştüğünde neden bu kadar çok insanın varoluşsal çatışmaya son vermeyi vaat eden bir gelecek vizyonuna kapıldığını anlıyorum.

Mevcut duruma alçakgönüllülükle bakıyorum. Pek çok insanın Batı ve Amerikan kültürü hakkında - fazla bireyci, fazla materyalist, fazla küçümseyici olduğu için - yaptığı eleştiriler yanlış değil. Afrika, Latin Amerika ve Afrika'daki tüm bu hareketli ülkelerdeki insanları ikna edeceksek, önümüzdeki birkaç yıl içinde ortaya çıkan zorluklara karşı koymak için sosyal olarak yeterince güçlü olacaksak, yapacak çok işimiz var.

Ve mevcut duruma güvenle bakıyorum. Nihayetinde, insanlar öne çıkmak ve uyum sağlamak isterler. Hayatlarının saygın olduğunu, kim oldukları için saygı duyulduğunu hissetmek isterler. Ayrıca ahlaki topluluklara üyelik hissetmek istiyorlar. Şu anda birçok insan Batı tarafından saygı görmediğini düşünüyor. Kırgınlıklarına ve ulusal gururlarına hitap eden otoriter liderlerle kaderlerini paylaşıyorlar. Ancak bu liderler aslında onları tanımıyor. Bu otoriterler için - Trump'tan Putin'e - onların takipçileri sadece kendi kendilerini yüceltme arayışlarının araçlarıdır.

Günün sonunda, yalnızca demokrasi ve liberalizm, her insanın onuruna saygı duymaya dayanır. Günün sonunda, burada açıklamaya çalıştığım dürtüler ve arzular için yalnızca bu sistemler ve dünya görüşlerimiz en yüksek tatmini sunar.

Tarihin nereye doğru gittiğini tahmin etme yeteneğimize ve ulusların “modernleşirken” öngörülebilir bir çizgide geliştikleri fikrine olan güvenimi kaybettim. Sanırım geleceğin beklediğimizden çok farklı olabileceği ihtimaline zihnimizi açmanın zamanı geldi.

Çinliler, Putin'e karşı koalisyonumuzun dağılacağından çok emin görünüyorlar. Batılı tüketiciler ekonomik fedakarlığa müsamaha gösteremeyecekler. İttifaklarımız parçalanacak. Çinliler de çökmekte olan sistemlerimizi çok geçmeden gömeceklerine ikna olmuş görünüyorlar. Bunlar, elden kaçırılabilecek ihtimaller değil.

Ama miras aldığımız fikirlere ve ahlaki sistemlere inancım var. “Batı” dediğimiz şey etnik bir adlandırma veya elitist bir ülke kulübü değildir. Ukrayna'nın kahramanları, en iyi şekilde bunun ahlaki bir başarı olduğunu gösteriyor ve rakiplerinin aksine, haysiyet, insan hakları ve kendi kaderini tayin hakkını herkese yaymayı hedefliyor. Bu, önümüzdeki on yıllarda reform yapmaya ve üzerinde çalışmaya, savunmaya ve paylaşmaya değer.

David Brooks Kimdir?

David Brooks Eylül 2003'te The New York Times için Op-Ed köşe yazarı oldu. Şu anda “PBS NewsHour”, NPR'nin “All Things Everything” ve NBC'nin “Meet the Press” programlarında yorumculuk yapıyor.

“Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got They Got There” ve “On Paradise Drive: How We Live (And Always Have) in the Future Tense” kitaplarının yazarıdır. Mart 2011'de üçüncü kitabı “The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement” ile New York Times'ın en çok satan 1 numarası oldu. En son kitabı “İkinci Dağ”.

Bay Brooks ayrıca Yale Üniversitesi'nde ders vermektedir ve Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'nin bir üyesidir. .

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.