Sosyal Medya

Önemli Şahsiyetler

Filistin için hayatını vakfeden alim: İzzeddin El Kassam

Batı işgaline karşı çıkarak birçok cephede savaşan ve siyonizme karşı Filistinlileri örgütleyen alim İzzeddin El Kassam direniş hareketlerinin önderi olarak gösteriliyor.İzzeddin El Kassam 19 Kasım 1882 tarihinde Suriye’nin Cebele şehrinde doğdu. 

Babası bir medresede müderris, şeriat mahkemesi üyesi ve Kadiri tarikatının o bölgedeki mürşidi olarak tanınıyordu.

İzzeddin on dört yaşına geldiğinde kardeşi Fahreddin ile birlikte El-Ezher Üniversitesine gitti. 1909’a kadar süren eğitimi sırasında Muhammed Abduh ve Muhammed b. Abdülmâlik el-Alemî gibi hocaların tedrisinden geçti.

Reşid Rıza, İzzeddin Alemüddin et-Tenuhi, Züheyr eş-Şaviş ve Ali et-Tantavî gibi şahsiyetlerle ünsiyet kurdu. Cebele’ye döndükten sonra babasının medresesinde müderris oldu. Aynı zamanda Mansuri ve İbrahim b. Edhem camilerinde vaizlik görevi üstlendi.

Kassam, İtalyanların Libya’ya saldırmasını protesto ederek gösteriler düzenledi. Ardından halkı silahlı mücadeleye çağırarak, gönüllü asker ve para topladı. Osmanlı askerlerini desteklemek için bir de marş yazdı.

Kassam, sayıları 250’yi bulan gönüllüleriyle birlikte Trablusgarp’a gitmek için bir ay bekledi. Balkan Savaşı’nın çıkması ve Osmanlı'nın İtalya ile anlaşma yapması üzerine cepheye gidemeden geri döndü.

I. Dünya Savaşı başladığında doğrudan Osmanlı ordusu saflarında savaşmak için müracaat etti. Bunun üzerine askeri eğitimden geçirildikten sonra cephede garnizon imamı olarak görevlendirildi.

Ortadoğu’nun Osmanlı Devleti’nden ayrılması meselesi ortaya çıkınca doğduğu yer olan Cebele’ye döndü ve bir halk ordusu oluşturdu. Savaşın ardından Fransızlar Suriye’yi işgal edince Ömer el-Baytar ile birlikte direniş hareketine başladı. Fransızlar tarafından idam edilmek için aranmaya başlanınca Filistin’e geçerek Hayfa’ya yerleşti.

Hayfa’da ders vermeye başlayan ve bir yandan da İstiklal Camii’nde imam-hatiplik yapan Kassam 1926’da Cem‘iyyetü’ş-Şübbâni’l-Müslimîn’e girdi ve bir süre sonra da başkanlığına seçildi.

Bu vesileyle köyleri dolaşmaya başladı, İngiliz işgaline ve siyonist harekete karşı halkı bilgilendirme imkânı elde etti. Yahudilere arazi satılmasına şiddetle karşı çıkarak bunun önlenmesini istedi. Çevresinde toplanan ve “meşâyih” (kendisinin ölümünden sonra Kassâmiyyûn) denilen taraftarlarının örgütlenmelerini sağladı. 1930’dan itibaren resmî nikah memuru olarak görevlendirildi.

Kassam, siyonizmin İngiliz manda idaresi tarafından desteklendiği kanaatiyle esas mücadelenin İngilizlere karşı yürütülmesi gerektiğine inanıyordu. Dolayısıyla genel bir mücadele için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Balfour Deklarasyonu’nun yıldönümünde direniş hareketini başlattı.

20 Kasım 1935 tarihinde Kassam liderliğindeki direniş grubu İngilizlerin gizli karargahını bastı. Nablus-Cenin arasındaki Yabüd mevkiinde çıkan çatışma sırasında Kassam şehit oldu. Cenazesi Hayfa’ya götürülerek ertesi gün defnedildi. Bu çatışma İngilizlere ve siyonizme karşı yürütülen silahlı mücadelenin başlangıcı oldu. 

19 Nisan 1936 günü patlak veren ve ilk intifada sayılan Filistin ayaklanmasında Kassamcılar önemli rol oynadılar.

İzzeddin El Kassam'ın hatırasını diri tutmak için Filistinli direniş gruplarından Hamas, 1980’lerin sonlarında askeri kanatlarına İzzeddin el-Kassam adını verdi.

kaynak: ortadoğuhaber

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.