Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Anadolunun manevi mimarlarından 7 mana eri ve kabirleri

Küçük Asya'nın kapıları İslam'a açıldıktan sonra, meseleleri sadece İslam'ın daha da yayılması olan ve karşılığını bu dünyadan beklemeyen kişiler buraya müslüman kimliği vermeye çalıştı. Yüzlerce tekke aynı meyveyi vermek adına bu topraklarda bir bir filiz verdi. Anadolu'nun manevi sahiplerinin türbelerinden birkaçını derledik.Küçük Asya'nın kapıları İslam'a açıldıktan sonra, meseleleri sadece İslam'ın daha da yayılması olan ve karşılığını bu dünyadan beklemeyen kişiler buraya müslüman kimliği vermeye çalıştı. Yüzlerce tekke aynı meyveyi vermek adına bu topraklarda bir bir filiz verdi.
 
Bu müslümanlaştırma hareketinin erleri bu geniş ve İslam bakiri toprağı fetihlerle beraber işledi. Her yeni alınan köyde bir tekke bitti. Hal dili ile İslam tanıtıldı. Sayıları o dönemde binler, belki on binler olan sadece ötelere bakan bu insanlar “güzel atlara binip gittiler.” Bu hayrete şayan yaşam sürenlerden sadece bazı isimler kaldı bize. Birkaçının da mezarları...
 
Çoğu meçhul, bazıları ise çok meşhur bu mezarların. Mesela Yunus Emre'nin mezarı bilinmeyenler arasındadır. Farklı yerlerde Yunus Emre türbeleri mevcut. Katiyetle “burası onun mezarıdır” maalesef denilememekte. Meşhurlar arasında da Mevlana Celaleddin'inki zikredilebilir. Yeşil kubbesi ile Konya'nın ve Anadolu'nun merkezinde yer alır.
 
Anadolu'nun manevi sahiplerinin türbelerinden birkaçını derledik.
 
 
Emir Sultan Türbesi (Bursa)
 
Buhara doğumlu Emir Sultan'ın türbesi Bursa'dadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemlerinde büyük hizmetlerde bulunan Emir Sultan'ın II. Murat'ın İstanbul kuşatmasına da katıldığı söylenmektedir. Emir Sultan kendi adına inşa edilmiş camiin haziresinde medfundur.
 
 
Hacı Bayram-ı Veli (Ankara)
 
Hacı Bayram-ı Veli Ankara'da doğmuş ve o bölgede faaliyetlerde bulunmuştur. Somuncu Baba olarak bilinen Hamideddin-i Veli'den ders alan Hacı Bayram'ın Bayramiyye tarikatı Akşemsettin, Bıçakçı Ömer Dede ile Akbıyık Sultan üzerinden üç ayrı koldan devam etmiştir. Hacı Bayram'ın türbesi Ankara'da kendi adını taşıyan camiin avlusundadır.
 
 
Sadrettin Konevi (Konya)
 
İbn Arabi'den tahsil ve terbiye almış Sadrettin Konevi'nin türbesi Konya'dadır. Konya'da Mevlana Celaleddin'e hocalık yapmıştır. Meram'da yer alan türbesi büyük oranda asıl halini muhafaza etmektedir.
 
 
Somuncu Baba (Malatya)
 
Bursa Ulu Cami'de Fatiha'yı yedi farklı şekilde şerh etmesiyle meşhur Somuncu Baba'nın esas adı Hamideddin-i Vali'dir. Yaptığı ekmekleri “Somun! Müminler Somun” diye sattığı için halk tarafından Somuncu Baba diye anılmıştır. Aksaray ve Darende'de mezarı olduğu yönünde rivayetler olsa da Darende'deki mezarın asıl mezar olduğu kuvvetle muhtemeldir.
 
 
Ebu'l Hasan-ı Harakani (Kars)
 
Asıl adı Ali bin Ahmed Cafer olan Harakani, Horasan'ın Harakan köyünde doğduğu için bu nispet kendisine verilmiştir. 1033 yılında Anadolu'nun kapılarını açmak için düzenlenmiş seferlerden birine katılmış olan Harakani, Kars'taki Yahniler dağı civarında savaşırken şehit düşmüştür. Bu bölge otuz yıl içinde fethedilmiş ve Harakani'nin türbesi inşa edilmiştir. Türbe bugün Kars'ın Kaleiçi semti sınırları içerisindedir.
 
 
Şeyh Edebali (Bilecik)
 
Merv doğumludur. Söğüt - Domaniç havalisinde faaliyetlerini yürüttü. Osman Gazi Şeyh Edebali'yi sık sık ziyarete gider, zaviyesinde kalırdı. Edebali 1326 yılında Bilecik'te vefat etti. Şeyh Edebali'nin mezarı Bilecik merkezde yer almaktadır. Türbesinde aile üyelerinin yanı sıra dönemin büyüklerinden isimler de medfundur.
 
 
Davud-u Kayseri (İznik)
 
On üçüncü yüzyılın ikinci yarısında doğan Davud-u Kayseri aslen İran'daki Save kentindendir. İlk Osmanlı medresesi olarak düşünülebilecek Orhaniye Medresesinde müderrislik yaptı. Davud-u Kayseri'nin mezarı yakın döneme kadar meçhul idi. İznik Kaymakamı Hüseyin Avcı'nın çabaları ile mezar yakın dönemde bulundu ve buraya bir makam türbesi inşa edildi.
 
Müellif: Murtaza Özeren 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.