Sosyal Medya

Eğitim

Yeni eğitim öğretim döneminde bitişik eğik el yazısı kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim öğretim döneminde bitişik eğik el yazısının kaldırılacağını söyleyerek, "Biz bilimi takip edeceğiz, bilimi takip ettikçe de evlatlarımızı çağının gerektirdiği bilgi beceri ve değerlerle donatmaya devam edeceğiz. Dik temel yazının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.İlk Okuma Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Yılmaz, bir değişiklik için karar verdiklerini belirterek, “Bize yol gösteren unsur ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Ne denildi? Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız, çağının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz. Bunu yapabilmek için çocuklarımıza hem yazmayı hem de okumayı sevdirmek lazım. Talim Terbiye Kurulu Başkanımızda söyledi bir anket yaptırdık yüzde 93 öğretmenler memnun değil, öğrenciler memnun değil, veliler memnun değil peki bu işler memnuniyete göre yapılmaz dedi. Doğrudur da bilime göre de yapılır ancak bunlarda dikkate alınır. Öğrenciyi sevdirmezsen, içselleştirmezsen, adeta zoraki önüne sevmediği yemeği koyuyorsunuz ‘hadi bundan ye diyorsunuz’ böyle bir beslenme sağlıklı beslenme olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

BİLİM NE SÖYLÜYORSA ONU YAPACAĞIZ

Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
“Herkesin akıllı telefonu var. Klavye kullanımı bir şekilde akıllı telefonlar vasıtasıyla yaygınlaştığını söyleyelim. Dolayısıyla günün kaç saatini ayırıyordur 8-10 saat belki çok daha fazla. Ama okuldaki birkaç saatlik zordan basite gelme uygulaması adeta suyun yokuşa akıtılması şeklindeydi. Bugün burada söylenilen şeylerin özeti şudur ki; bilimi takip edeceğiz. Bilim ne söylüyorsa onu yapacağız. Bilim değişir mi? Değişir. Zaten bilimin tanımı da odur. ‘Yanlışlanmaya açık olan şey bilimdir.’ Eğer bir şey yanlışlanmaya açık değilse, o bilimde değildir. Biz bilimi takip edeceğiz, bilimi takip ettikçe de evlatlarımızı çağının gerektirdiği bilgi beceri ve değerlerle donatmaya devam edeceğiz. Bu değişikliği önümüzdeki yıl hayata geçiren katkıda bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma, hocalarıma, bilim adamlarına teşekkür ediyorum. Dik temel yazının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

ABC İLE ÇOCUKLARIMIZ İLK OKUMA YAZMA DÖNEMİNE BAŞLAYACAK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, 13 Ocak 2017’de programları askıya çıkardıklarını anlatarak, “ Bakanımın orada askıya çıkarmasıyla beraber 27 gün süren bir maraton yaşandı. Burada 180 bine yakın bir şekilde görüşler geldi. Bu görüşlere ilave olarak sosyal medyadan milyonlara varan paylaşımlar oldu. Facebook ve diğer sosyal medya kaynaklarımızdan hem paylaşım hem etkileşimler oldu. Buralardan bize gelen görüşler oldu. Bu görüşler kapsamında Türkçe’yle alakalı olarak 5 bin 76 adet görüş geldi. Bunlar değerlendirildi. Kısacası yüz yüze ve uzmanlarla yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla da paylaşıp kamuoyununda bu anlamda istek, talep, katkı ve eleştirilerini almaya çalıştık. Bu müzakerelerin son derece faydalı olduğunu ifade etmeliyim. Biz Şubat 10 tarihinde askı sürecine son verdikten sonraki hafta içinde Antalya’da bütün bu katkıları değerlendirmeye aldığımızda öngördüğümüz tarih itibariyle o hafta içinde bu değerlendirmeleri bitirebileceğimizi düşünüyorduk fakat bu kadar büyük bir katkı ve destek geleceğini eleştiri ve öneri geleceğini tahmin etmemiştik. Onun için Mart ve Nisan ayı boyuncada bizim çalışmalar sürdü. Uzmanlarımızla beraber ilave bir takım çalışmalar yapmak gerektiğini gördük. Bunları da yaparak bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki kurum üyelerimizin müzakerelerinden sonra onaylanmış olan programlar Sayın Bakanımızın onaylarına sunuldu. Bugün itibariyle artık 2017-2018 eğitim öğretim yılımızda dik temel abc ile çocuklarımız ilk okuma yazma öğretimine başlayacaklar. Harfin geliştirmiş olduğumuz dik temel abc ile nasıl yazılacağını ve nasıl okunduğunu öğrendikten sonra farklı fontlarla farklı harf karakteriyle de okumayı öğrenecekler ama yazmaya çalışmayacaklar. 3.sınıftan itibaren ise birleşik eğik el yazıyla yazma konusunu 3.sınıftan itibaren görecek çocuklarımız” şeklinde konuştu.

KAS GELİŞİMİ HANGİSİNE DAHA UYGUN ONUN PEŞİNE DÜŞTÜK

Durmuş, konuşmasına şöyle devam etti:
“Harfin herkesten herkese her bireyden bireye farklılık gösterdiğinin bilince olarak bir harfi algılamamızı a’da da b’de de z’de de farklı farklı arkadaşlarda da yazılarda harf algılamamızı hangisinde kaybetmiyoruz kolay ve net anlıyoruz onun peşine düştük. Öğrenme sürecinde yazarken, yazmayı öğrenirken ve öğrenme sürecinin sonunda artık yazmayı öğrendik bitti 29 harfi de yazıyoruz dediğimiz süre sonunda hangi harfte daha estetik bir görüntü elde ederiz bunu incelemeye çalıştık. Aslında teknik olarak boylamsal araştırma değilse de ulaşabildiğimiz kadar öğrencinin ilkokul 1’den şuanda 10’uncu sınıfta okuyan çocuklarımıza kadar ki bu çocuklarımıza kadar ki öğrencilerimizin defterlerinden bunu da gözlemeye çalıştık. Nörologlar ve gelişim psikologlarıyla görüştüğümüz hususlardan birisi de şuydu, çocuklarda ince kas gelişimi özellikle oturmaya başladığı 60’ıncı 66’ıncı aydan itibaren ince kaslardaki dik temel harflerde yaygın olarak kullandığımız dik çizgiler mi daha kolay daha rahat çalışır duruma geliyor yoksa bitişik müteselsil çizgiler mi daha rahat gelişiyor, kas gelişimi hangisine daha uygun bu sorunun peşine de düştük. Yazma şekli yazarken harfin yazması sürecinde ele aldığımız hareket sayısı ve bu süreç hangi harfte daha sadedir. Bir diğer sorguladığımız husus hangi harfle ilk okuma yazmayı öğrenirse çocuğumuz sonrasında diğer harflere geçmesi daha kolaydır bunu anlamaya çalıştık. Çünkü bu sene uygulayacağımız sistemde öncelikle temel abc ile ‘e’ sesini öğrendik, çocuk hem ses olarak algıladı hem de o harfin resmini çizmeyi öğrendi, peşinden bununla başka kodlarla yazılmış kelimeleri kullandıysa bunları da okuyabiliyor mu, okuyamıyor mu buna baktık. Harfin dik temel abc’den bitişik eğik yazıya geçiş okuma ve yazma noktasında daha kolay olduğunu gördük.”

ŞUANDA ÇOCUKLARA HARFLERİ ALFABE SIRASIYLA ÖĞRETMİYORUZ

"Şu anda çocuklarımıza 2005-2006 öğretim yılından itibaren alfabe sırasıyla öğretmiyoruz harfleri" diyen Durmuş, "Bir bütün halinde öğretmiyoruz. Önce e sesini sonra b sesini sonra a sesini sonra t sesini öğretegeldik. Geçen yılsa ufak bir düzenlemeyle 4.harf olarak t değil l harfini aldık, o şekilde devam ettik. Bu harf sıralamasında her bir harf grubunda yer alan harflerde ortak çizgiler ortak bir geometri var mıdır veya bu ortak geometriyi okuma yazma sürecini olumlu veya olumsuz anlamda iki yazı stilinden birisinde etkilemekte midir bu da sorguladığımız hususlardan birisi oldu. Bu yazı stilini belirlerken değil ama harf gruplarını gruplarken dikkate aldığımız parametrelerden birisi olarak gündeme geldi" açıklamasında bulundu.

3.SINIFTAN İTİBAREN ÖĞRENECEKLER

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın Sinop’ta bir STK toplantısında bir öğretmenin sorusu üzerine ‘Gelecek yıl 2017-2018 eğitim öğretim yılında dik temel abc’ye geçeceğimizi bitişik eğik el yazıyı bırakacağımızı söyledi’ diye basına yansımaların olduğunu hatırlatan Durmuş, “O zaman Bakan Beyefendinin ifade ettiği husus şuydu, dik temel abc ile ilk okuma yazma öğretimi yapacağız demişlerdi. Bu bitişik eğik el yazıyı bırakıyoruz terk ediyoruz anlamında bir cümle değildi. Çünkü devamında şu cümle gelmişti. Bitişik eğik el yazıyla da çocuklarımıza yazmayı öğreteceğiz. Ben özetleyecek olursam, yeni öğretim programında ilk okuma yazma öğretim sürecimizin nasıl yürüyeceğini, önce sesi çocuğumuz tanıyıp, dik temel abc ile yazdıktan sonra ve okuduktan sonra farklı fontlarla, karaktarlerle bu arada bitişik eğik el yazıyla da yazılmış kitapları, dergileri, gazeteleri okuyabilir olacaklar. 1.2.sınıf bu şekilde devam edecek.3.sınıftan itibaren çocuklarımız 8 saatlik Türkçe derslerinin bir saatinde asgari bitişik eğik el yazıyla birleşik eğik el yazıyla 3.sınıftan itibaren yazmayı da öğrenecekler yazılarını kendilerine özgü bir estetik içinde geliştirmiş olacaklar. Bununla alakalı yeni birleşik eğik el yazı stili üzerinde çalışmamız devam ediyor" dedi.

"Tüm klavye tuş takımındaki karakterlerin yer aldığı bir font ailesi olarak geliştirdiğimiz bu dokümanda sizlere sunulmuş olacak"
Durmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim daha önceki yazdığımız birleşik eğik el yazı fontu yaklaşık insan ergonomisi açısından 10 derece fazla bir eğim ifade ediyor. 60-65 derecelik bir eğimle yazıyor biz bunu 70-75 derecelik yani 25 derece sadece eğeceğimiz bir font üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamız tamamlandığı zaman onu da yine arz edeceğiz. Bu fontumuzu mufredatmeb.gov.tr adresimizden indirip makinalarınızda font klasörü yükleyerek kullanabilir durumda olacaksınız. Tüm klavye tuş takımındaki karakterlerin yer aldığı bir font ailesi olarak geliştirdiğimiz bu dokümanda sizlere sunulmuş olacak. Böylelikle 2017-2018 eğitim öğretim yılında dik temel abc ile okuma yazma sürecimizi başlatacağız, bitişik eğik el yazıyla sürdüreceğiz. Sınıfa geldiğimiz zaman da klavyeye yazmaya dair programımızı başlatmış olacağız. Şimdiden bununda müjdesini verelim."

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu’nun da katıldığı programda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özay Karadağ ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Namık Kemal Sarıkavak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

ANKARA/İHA

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.