Sosyal Medya

Makale

Medeniyetler Mahallelerde Doğar

Sokak ve mahalle; ikisi de mekânı, toplumsal yaşam alanını belirtir.

Kavram/etki bağlamında sokak, mahalleye göre daha olumsuz bir anlam taşır.

Sokak, sahipsizliği, köksüzlüğü, yalnızlığı; mahalle ise birlikteliği/dayanışmayı, sıcaklığı, toplumsal dinamizmi çağrıştırır.

Mahallenin, hem fert hem de toplumun inşası üzerinde ciddi etkisi vardır.

Modern popüler kültür, mahallenin bu etkisinden pek hoşnut değil. Bu etkiyi “Mahalle Baskısı” olarak adlandırıp mücadele/yok edilmesi gereken şeylerin başına ekler.  

Pek haksız da sayılmaz.

Kapitalist modern kültür, bireyselleşmiş, değer yargıları en aza inmiş tek tip insan ister. Kitleleri para, konfor/lüks ve cinsellikle evirmeye çalışır.

Mahalle ise kapitalist modern kültürün aksine bireyi toplumsallaştırır, beşerin hayvani duygularını (para, makam, cinsellik)baskılar/terbiye eder.

Haliyle kapitalist modern kültür mahallenin bu etkisini hiç hazzetmez. Aynı zamanda “Ahlak” olgusundan da oldum olası nefret eder.

Zaten ahlak dediğimiz şey de mahallenin oluşturduğu değer yargıları değil mi?

Önceki dönemlerde çocuğu ebeveynler doğurur mahalle büyütürdü.

Çocuğun kişilik bulması noktasında ailenin mutlaka etkisi vardır ama mahallenin kişilik oluşumunda etkisi en az aile kadardır.

Kişi, toplumla beraber yaşayacaksa mahallenin kurallarına (ahlak) uymak zorundadır.

Öveme/takdir ve dışlama mahallenin kişi üzerindeki en büyük ve yegâne yaptırımıdır.

Kişi; dostluğu, fedakârlığı, kahramanlığı, cömertliği, bir diğeri için yaşamayı mahalleden öğrenir.

Dikkat edilirse sağlam kişiliklerin, bir şekilde mahalle tedrisatından geçtiği görülecektir.

Mahalle, kişilikli ve sağlam duruşlu topluluklar üretir.

Popüler ve kapitalist kültür, mahalle etkisine açtığı savaşta uzun yıllar galip gelemedi. Ama ne yazık ki son 20 yılda “Üniversite” “Uydu TV” ve “İnternet” etkisinin aracılığıyla mahalle etkisini kırıp toplumları evirmeyi başardı.

Her geçen gün bir mahallemiz daha düşüyor.

Mahalleden/komşudan/aileden kopuk, kendi kişisel lüks zindanında eğlendiğini sanan garip yaratıklara döndük.

İnternet ve sosyal medya aracılığıyla dünyanın öteki ucundaki biriyle mesajlaşarak sosyalleştiğimizi sanıyoruz.

Oysaki sandığımızın aksine antisosyallleşiyoruz ama farkında değiliz.

Mahalleyi, mahalle kültürünü yeniden yeşertmek ve yaşatmak zorundayız. Aksi halde modern ve kapitalist kültürün etkisiyle kişiliksiz, cinsiyetsiz ve ailesiz, hayvanlaşmış birer bencil yaratık olmaktan öteye geçemeyiz.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.