Sosyal Medya

Makale

Aşırı Tepki Vermek Nifak Alâmetidir

“Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (1)

Ayet, kendileri için cennet hazırlanan takva sahiplerini tarif ederken onların “öfkelerini yuttuğundan” bahseder.

“Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husûmet edince haddi aşar.” (2)

Bir hadiste de Peygamber (sav)’in düşmanlık ederken haddi aşmayı nifak alâmetlerinden saydığı rivayet edilmiştir.

Trafikte, cenazede sokakta, hele hele kadın ve çocukların bulunduğu bir ortamda ve özellikle kavga ettiğinde kızınca haddini aşıp kendini kaybetmek, nifak alâmetidir. (3)

Müslüman da nifak alâmeti bulunması onun hasta olduğunu gösterir. Hasta müslümanların bulunduğu yerde rahmet, bereket ve hikmet bulunmaz. Kaçar…

Dipnotlar:
1. Âl-i İmran suresi, 133-135. ayetler. (Diyânet Vakfı Meali)
2. Buhârî, İman 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106, (58); Bu hasletlerin tamamı, terkedilmediği müddetçe sahibini münafık yapar. Ama bunlardan biri ya da ikisi sadece nifak alâmeti taşımak olarak adlandırılır.
3. Burada söz konusu alâmetlerin süreklilik kazanması hâlinde cehennemin bu hastalıklar için bir hastane görevi üstlenmesi ihtimali hatırlanmalıdır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');