Sosyal Medya

Makale

İsrail ve Yunanistan’ın Tehlikeli Oyununa Dikkat!!!

Geriye dönüp tarihi olaylara başlıklar halinde baktığımızda şunları görürüz; Avrupa din savaşlarından sonra 1648’te Westfalya antlaşması yeniden düzenlendi. Peşinden Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağıldı ve 250’den fazla Alman şehir devleti ortaya çıktı. Hollanda ve İsviçre bu süreçte ayrı devletler olarak kuruldu. 1789 Fransız İhtilalinden sonra ulusçu fikirlerin artması, sonucu 1.ve 2. Dünya Savaşları yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve İslam ülkeleri kum taneleri gibi dağıldı ve Siyonist İsrail bir hançer gibi ümmet coğrafyasına saplandı. 1945’ten 1990 yılına kadar süren iki kutuplu dünya ve nihayet Sovyetlerin çöküşüyle 2000 yılına kadar süren Amerikan egemenliğiyle tek kutuplu dünya olarak devam etti.

Ancak Amerika, tek kutuplu dünya düzenini biraz da hoyratça kullanarak uzun sürdüremedi. Irak’ı işgal etti, Latin Amerika ülkelerine baskı yaptı, Amerika artık dünyada ciddi bir tehdit olarak algılandı.

 Rusya bu durumu iyi kullanarak iç kamuoyunu motive ederek güçlü iktidarlara destek sağlarken, dış politikada da Çin ile ittifak kurdu. Artık günümüzde Rusya, Çin, Hindistan AB gibi aktörlerle çok kutuplu dünya düzenin oluşmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

 Çok kutuplu dünya düzeni oluşmaya devam ederken, Türkiye ‘’ Komşularla sıfır problem’’ söylemiyle çevresiyle daha iyi ilişkiler kurmaya başladı. Tüm bölge için pozitif sonuçları olabilecek bu yeni durum sürerken birden Tunus’ta bir kişinin kendini yakmasıyla başlayan isyan dalgası, Arap dünyasında tıpkı bir volkanın patlaması gibi etki yarattı, Mısır’ı, Libya’yı, Yemen’i ve Suriye’yi tahrip etti.

Yukarıda başlıklar halinde verdiğimiz olaylar zincirinin sebep ve sonuçlarını incelediğimizde; büyük olayların sonunda, dünyanın hep yeni paylaşımlarla şekillendirildiğini görüyoruz.

Türkiye, bu tarihi tecrübeler ışığında 24 Haziran seçimlerine doğru giderken, sadece iç politika tartışmalarına odaklanmamalı, dış dünya ile çevresiyle, özellikle de İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de giriştikleri tehlikeli oyuna dikkat etmelidir!

Türkiye, Kuzey Suriye’de, terör örgütleriyle meşgul edildiği bir sırada İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz konularını görüşmek üzere toplantı üstüne toplantı yapmaları ne anlama geliyor? İster istemez insanın aklına ‘’ Doğu Akdeniz’de bulunan gaz paylaşımında Türkiye’yi dışarıda mı bırakmak istiyorlar?’’ sorusu geliyor.

Batı medyasında çıkan haber ve yorumlardan takip ettiğim kadarıyla İsrail ve Yunan işbirliği sadece bu toplantılarla sınırlı değildir. Hem Avrupa’da hem de, Amerika’da Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yaptıklarını okuduğum haberler arasında. Bunun en somut örneği, Yunan medyasında çıkan bir haberde ‘’Yunan asıllı Amerikalılar ile Yahudi Amerikalılar, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasını engellemek için yoğun lobi yaptıklarını’’ yazıyordu.

İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de giriştikleri bu tehlikeli oyun dikkatle izlenmelidir.

Türkiye, Milli menfaatlerine yönelmiş bu tehlikeli tehditti bertaraf etmek için gerekli adımları zamanında atmazsa işte o zaman beka sorunuyla karşı karşıya kalacağını ön görmek zor değildir.

Çünkü devletlerin birbirlerine tehdit olabilmesi için birincisi; niyetin olması lazım, ikincisi; o niyeti gerçekleştirecek somut adımların olması lazım. İsrail ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı olan tutumlarına bakınca hem niyetin hem de bu niyeti gerçekleştirecek adımları çok net görüyorum.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');