Sosyal Medya

Makale

3. Dünya Savaşının Ayak Sesleri

Doğu ve Batı Bloku uzun yıllar soğuk savaş çerçevesinde sürtüşüp durdular. Eller nükleer silahların butonuna hep yakın durdu ama hiçbir zaman sıcak bir çatışmaya girmediler. Belki dönemin insanları 1. ve 2. Dünya savaşlarının büyük yıkımına bizzat şahitlik ettikleri için sıcak çatışmaya cesaret edemediler.

Fakat bugün 3. Dünya savaşını isteyen ve hatta kışkırtan kesimler var.

Armageddon beklentisi içindeki Evangelist ve Neoconlar ile içlerinde bir kısım Müslümanların da olduğu Mehdi/Kayıp İmam/Mesih bekleyenlerin, büyük bir dünya savaşı beklentileri hepimizin malumudur.

Olası bir karışıklıkta taşların yerinden oynamasıyla bir şeyler kazanacağının umudu içinde küçük/yerel güçler de var.

Çin ve Hindistan’ın, dâhil olmayacakları büyük bir savaş sonunda yeni dünyanın süper güçleri olmaları kaçınılmazdır.

Küresel egemen güçlerin 80’li yıllardan beri planladıkları Küreselleşme/Tek Dünya Devleti hayalleri birçok ülkenin milli refleksi karşısında tıkanmaya başladı. Parçalanıp şehir devletine indirgenmiş küçük yapılar Küresel Egemenlere kontrol açısından daha cazip gözüküyor.

Irkının/dininin/mezhebinin üstün gelmesi için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek fanatik guruplar var.

Ve en tehlikelisi Siyonistler

Diğerlerinin tamamını bir kefeye, Siyonistleri diğer kefeye koyun, belki diğerleri bir savaş çıkartmak için Siyonistler kadar istekli ve etkili değiller.

Ekonomi, siyaset ve medya köşe başlarını tekelinde tutan Siyonizm ne yazık ki dünyayı parmaklarında oynatıyor.

20. yüzyılın sonlarında Arz-ı Mev’ud (Fırat ve Nil arasındaki topraklarda mutlak bir Siyonist hâkimiyeti)hayalini hayata geçirmeyi hedefleyen Siyonist düşünce, aradan 20-30 yıl geçmesine rağmen hayalini gerçekleştiremedi.

Siyonizmin Arz-ı Mev’ud’a ulaşmak için Türkiye, Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak üzerinde hâkimiyet kurması gerekiyor. Ama bugünkü şartlarda bu pek mümkün gözükmüyor. Tek çözümleri “büyük bir savaşla bu ülkeleri yıkıma uğratmak” diye düşünüyorlar.

Bu yüzden büyük bir dünya savaşı için tüm şartları zorluyorlar.

Şu anki dengelerden güç ve rant devşiren Küresel Egemenler, dengelerin değişimine pek taraf değiller ama onlar da bir kriz içindeler; içlerinde yeni bir kaosun kriz için çözüm olacağına kanaat getirenler var.

Olası bir savaşta en ağır darbeyi Müslümanlar alacak. Fakat Müslümanlar bunun farkında değil; etnik ve mezhebi hırslarımız/kinimiz gözümüzü kör etmiş.

Özetle, yeni bir dünya savaşı için şartlar, önceki zamanlardan daha uygun. Tüm dünyayı sarabilecek bu ateş için ufak bir kıvılcım kâfi ama hal böyleyken maalesef bir hazırlığımız ve planımız yok. Siyonizmin sürekli ateşini körükledikleri bu kaosa benzin taşımak yerine su taşıyıp dökmek zorundayız.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.