Sosyal Medya

Makale

Menkul ve Gayri Menkul Değerlerin Kulları

Yanlış hatırlamıyorsam, büyük imam İbn-i Teymiyye’ye ait bir sözdü, hem de okkalı bir söz ‘Bedenimin hürriyetinden ziyade, fikrimin, ruhumun hürriyetini tercih ederim’

Eyvallah, sana da bu yakışırdı zaten ey imam.

Ne demişti sana o dönemin zorba yönetimi. Ya Şam zindanı, ya bizim teklifimiz. Yine bir tokat gibi indirmiştin suratlarına o tarihi ve eskimeyen cevabı.

- Sürülmem seyahat

-Hapsedilmem halvet

-Öldürülmem şehadet

-Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum siz bana ne yapabilirsiniz?

Evet imanın gücü karşısında kim durabilir, hangi tehditler söker?Böyle bir itikada sahip imamın, önderin, müminin kulluğu sadece ve sadece yücelerin yücesi olan Allah’adır. Adam gibi inanmanın muhteşem örneği. Fikir ve ruh hürriyetini önceleyen bir Müslümanın takınacağı muazzam tavır bu olsa gerek. Oradan günümüz inanmışların durumuna baktığımızda durum vahim, hem de içler acısı. Tek kelimeyle menkul ve gayri menkul değerlerin kulları durumunda. Yırtık pırtık inanışlar ve pejmür-de duruşlar…

Beden hürriyetini önceleyen, ruhunu taşınır ve taşınmaz değerlere kaptıran bir durumda.

Teoride Allah’ın kulu, pratikte gayri menkullerin kulu.

Menkul ve gayri menkul değerler bizim mahallenin adamlarını ablukaya almış bol renkli oyuncak-larla.

Hem de ihtiyaçtır efendim nutuklarıyla. Kapitalizm nasılda ağına düşüyor, al efendim sende al…

Her keseye uyan taksitler, her fakire uygun TV’ler, her kafaya uygun tıraşlar gibi…

Tüm toplum katmanlarını kuşatan cazip alışverişler…

Çoğalt ama her şeyi çoğalt…

Yenile efendim, her şeyi yenile…

İmanından başka her şeyi yenile…

Eğlence ve zevk galerine yenilerini, yeni putlarını yerleştirme gayreti ve bu put galerilerindeki oyuncaklar zamanla kırılmak yerine vazgeçilmez putlara dönüyor ve siz onların kölesi, onlar sizin efendiniz oluyor, bir ömür belki de farkında olmadan köleliğin paslı zincirlerini kemirip duruyorsunuz. Yaşadığınız günler ve sizler giderek kimliksizleşiyor, kökünüzle bağlantılar yavaş yavaş kopuyor ve bir kütük gibi bir kenarda  yerinizi alıyorsunuz. Şunu unutmayalım ki rahmet bulutları bu türlü kimliksiz ve kişiliksiz insanları terk eder ve onlar üzerine yağmaz…

Menkul ve gayri menkullerin kulları mazlum feryatlarını duyabilir mi, fakiri ve yoksulu doyurabilir mi?

Menkul ve gayri menkullerin kulları, oturdukları köşklerinden, villalarından, müminlerin siperlerini görebilirler mi…

Filistin’i, Keşmir’i, Afgan’ı, Filipin’i, Moro’yu, Açe’yi, Arakan’ı, Suriye’yi, Irak’ı…

Sahi görebilir misiniz oturduğunuz evlerin pencerelerinden…

Devrimci direnişçilerin dertlerini dert edinebiliyor musunuz, hüzünlerini paylaşabiliyor musunuz…

Eskiyen suratlarınızı yenileme ihtiyacı duymuyor musunuz, yiten imani heyecanınızı yeniden kazanma gibi bir lüksünüz olamayacak mı, yoksa sürekli şizofren karanlığında mı kalacaksınız?

Menkul ve gayri menkullerin kulları haram nedir sizce? İçinizin en gizli katmanlarında bunun ceva-bını arayın. Yoksa haram evinizin duvarında utangaç bir tablo gibi mi? Sürekli sıkılan, terleyen… Ko-nuşmak istemeyen, iştahınızı kesmek istemeyen.

Ateşe çağıran reklamlar kandırmasın sizleri ey gaflette olanlar. Gönlünüzde gizlediğiniz iştahları-nızdan vazgeçin, doyumsuzluğun sınırı yok beyler.

Yerin altını, üstündeki değerlerle kıyaslayın ve mutlu bir sonuca ulaşmanın muhasebesini yapın, tez elden…

Vazgeçin ne olur, köleliğinizin zincirlerini kemirmekten…

Unutmayın, nefis hep ceberrut alemine teveccüh eder.

Menkul ve gayri menkul değerlerini cennetle takas etmeye bak bir an önce, cennete tahvil et… Ötelerin ötesine yatırım yap…

Alışveriş yap, karlı bir alışveriş Rabb’in olan Allah ile…

Paganist duyguların esiri olma, unutma ki çağdaş insanın, modern insanın tüm bir hayatı yemek-içmek-eğlenceden ibarettir…

Şeytan açlık dürtüsüyle kendi tuzağına düşürür, menkul ve gayri menkullerine artık bu benim malım demeye başlarsın, mal seni esir alır ve sen artık bir kölesin…

Köle…

Beyaz köle…

Menkule ve gayri menkule kul olan insan zararda olduğunu bil, fıtratın ve vicdanın yolundan sap-tığını anla.

Menkullerini keşfettiğin halde, oyuncaklarını keşfettiğin halde kendini keşfedememiş insan, ihti-yaçlarını, yemede, içmede, yatmada arayan zavallı köle…

Bir tarafta lüksün ve refahın, debdebe ve ihtişamın modernizmin şımarttığı insan şunu unutma ki gayri menkullere kul olduğun için her şeye, çıkarcılığını düşündüğün için herkese kulluk yaparsın…

Tüm bunların sonunda ruhsuz, kof, gönülsüz, yüreksiz, kansız ve vicdansız hale gelirsin, hayatın kenarına itilirsin, kıyıya vurmuş ölü balıklar gibi…

Öteleri hesaba katmadığın için hesaba katılmazsın ve unutulursun.

‘Kim Allah’ı unutursa Allah’ta onu unutur’

Menkul ve gayri menkullerin kulu ey insan, borsa düşüşte, altın ve dolar değer kaybediyor. Sakın kalp krizi geçirme. Sizin sevgileriniz çelik kasalar içinde bunu biliyorum, bunu biliyorsun, bunu biliyoruz…

Buyurun aşkınızı ciro edebilirsiniz…

Düşlerinizi bile…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.