Sosyal Medya

Makale

Penyafobi’nin Şifası Kuran’da

Yunanca yoksulluk anlamına gelen ‘penia’ kelimesinden türemiştir. Yeterli maddiyata sahip olduğu halde fakir düşmekten aşırı endişe duyma ve paylaşmaktan kaçınma davranışında bulunmaya Penyafobi denir. Fakirlik korkusu, cimrilik ve aşırı tedbirlilik hali doğurur. Bu  tip fobik kişiliklerin Allah’a güvenmeyip şeytani vesveselere açık olduğunu söyleyen Kuran’da, tüm müminlere böyle sanal korkulara karşı çözüm önerileri sunulmuştur.

 

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah, lutfü geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara / 268 )  Şeytanileşme, dünya hayatını değerli ve kalıcı göstererek imanı zayıf dünyaseverleri fakirlik endişesiyle korkutur. Bu sayede onları, gelecekte fakirlik çekmemek adına daha çok yığmaya ve cimriliğe teşvik eder. ‘Fakir düşme korkusu’, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı ummayan tüm insanları etkisi altına alan en büyük endişedir. Hayatlarının sonuna kadar yetecek para ve mal varlığı olan zenginler bile bu fobik durumdan kendilerini kurtaramazlar. Bu anlamsız korkularından dolayı tedbirli olma adına fakirlerden kaçarak fakirlikten kaçtıklarını zannederler.                                                                                                     

 

"İşte o şeytan, yalnız kendi dostlarını korkutabilir. Eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, Benden korkun." (Âl-i İmran/175) Şeytanileşme, kendi dostlarının fobilerini tetikler. Sanal korkuları, vesveseleriyle azdırıp insanları adeta ürkek hayvan sürülerine çevirir. Sahte Rab’lik iddiasıyla ortaya çıkan tağuti sistemler her zaman aslı astarı olmayan sanal korkularla vatandaşlarını sürüleştirip yönetmek isterler. Fakat bu hileye sadece şeytanileşmeyle mücadele etmek yerine onlarla dostluk kurmakta bir beis görmeyenler kapılır.  

 

"Şüphesiz bütün rızkları veren Allah'tır.  O erişilmez kudret sahibidir" (Zariyat / 58) Müminleri üzerinde Allah’ın izniyle şeytanın hiç bir otoritesi yoktur. Allah'a sonuna kadar güvenmek Penyafobik hali ortadan kaldırır. Mümin, rızkın Allah'tan olduğunu ve elindekileri ihtiyaç sahibi kardeşleriyle paylaştıkça fakirlikten korkması için bir sebep olmadığını bilir.

 

Şeytan, Hz. Âdem ve eşine, "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" (Taha / 120 )   yalanını söylemiş, mülk vaadinde bulunmuştur. Mal-mülk hırsı vererek tuzak kurmak şeytanileşmenin çok eski bir yöntemidir. Bu yüzden Kuran müminleri, mal sevgisinin fakirlik korkusunu tetikleyeceği konusunda uyarır. Gani olan Allah’tan uzaklaşmanın fakirlik korkusu girdabına yakalanmak olduğu anlatılır.

 

"Haydi, şimdi onlardan ayartabildiğini vesvesenle ayart; süvarilerin ve piyadelerinle (olanca gücün ve hilelerinle) onların üzerine yüklen. Malları-mülkleri ve evlatları vesilesiyle onlara günah işlet. Yine onlara yalan vaatlerde bulun.” (İsra /  64) İster zengin bir işadamı, ister dar gelirli bir miskin, her kim olursanız olun, Allah rızasına uygun harcamadığınız her kuruştan güç devşiren bir ortağınız vardır.Endişe üreten Şeytanileşme, Allah’ı inkâr eden tüm insanların mallarına ortak olmaya yani haksız kazanca taliptir.

 

Ailesinin aydınlık yarınlarını garantileyecek nafakasını tehdit altında olduğunu söyleyen her şeytani vesvese ürkek kentlilerin dehşete düşmesine sebep olur. Böylece ailesine, hatta tüm akrabalarına yıllarca yetecek kadar parası olduğu halde Penyafobi denilen fitneye yakalanarak cimrileşirler. Üstelik bunu yaparken amaçları dünyada rahat etmektir ama her şey tersine evrilir ve kendilerini  fakir düşme korkusuna mahkûm bulurlar.

 

"Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de Biz besliyoruz. Onları öldürmek, büyük günahtır." (İsrâ / 31) İslâm öncesi Araplar bezeri bugün de modern insanlar rızk endişesi denilen bu fobik saplantının yansıması olarak, çocukları olması onları türlü endişelere mahkum kılar. Kuran, onları böyle yapmaktan men etmiş kendilerinin ve evlâtlarının rızıklarını Gani olan Allah'ın verdiğini örnekleriyle anlatmıştır.

 

İblis’in düşmanlığının göstergesi insanı şükredemez kılmaktır. Resulullah’ın (sav) ise “Müminler rızık konusunda kendilerinden aşağıda olanlara takva konusunda ise kendilerinden daha yukarıda olanlara bakmalıdır” prensibini vazederek sahabeyi bu fitneden uzak kılmıştır. Penyafobik olanların gözleri daima kendilerinden daha zengin olanların üzerindedir. Günümüzde medya bir taraftan zengin ve gösterişli bir hayatı özendirirken diğer taraftan işlerin kötüye gideceğinden, zor günlerin bizi beklediğinden bahsederek sanal korkuları tetikler. Modern insan bir yandan daha rahat yaşamak için her türlü dini prensibi çiğneyerek çabalarken öte yandan elindekileri kaybetme korkusuyla hayatı adeta bir histeri krizine dönüşür. Hâlbuki İslam’a göre bütün rızklar Gani (zengin ve cömert) olan Allah’a aittir. Allah ise kullarına bütün nimetleri bahşedendir. Hayat sahibi olan Allah’ın varlığı sürekli olduğundan Rızık endişesinin sürmesinin nedeni paylaşmayan Müslümanlardır.

 

Fark edilmesi istenen korkulması gerekenin asıl hususun ihtiyaç sahibi olmak değil ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan kaçınıp korku içinde yaşamaktır. Fakirlerden ve ortamlarından kaçmak Penyafobik olmanın delillerindendir.Mesela yardım kurumları vasıtasıyla yardımlarını ulaştıranlar aslında fakirlerle aynı resim karesinde yer almaktan korkanlardır. Fobi tedavisi için bu korkunun üzerine gitmek gereklidir. Yani ihtiyaç sahibi kardeşlerinizle hayatı paylaşmak Penyafobiden şifa bulmak için tek çaredir.        

 

Öyleyse haydi şimdi birlikte Resulullah’ın (sav) şu duasına iştirak ederek Penyafobi adlı mahkumiyetten kurtuluşa ilk adımı atalım.

 

Allah’ım, yoksulluğun fitnesinden sana sığınırım” (Nesai / Sehv babı)   

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');