Sosyal Medya

Makale

BİZ BU TOPRAKLARIN GERÇEĞİYİZ

Biz bu toprakların gerçeğiyiz. İnananlara,Allah'a teslim olmuşlara, inandığı gibi yaşamaya çalışanlara tahammül edemeyen bir avuç İttihat ve Terakki artıkları sahtekarlarıdır, yalanlarıdır, bu toprakların.

Bizler aynı zamanda bir ümmetin çocuklarıyız.Dünyanın her yerinde aynı olan ilahi sloganla, Allahu ekber kelimesinin şiddetiyle şehadet parmaklarımızı havaya kaldırıp müşriklerden beraet ettiğimizi ilan ederek, Allah'ın en büyük olduğuna şahitlik ederiz. Halkları açlığa, kıtlığa,zillete,sömürüye sevk eden emperyalistlere,vahşi kapitalizme karşı direniş ateşini gittikçe kökleştirmenin mücadelesini veriyoruz.

 Bu topraklarda bizler bilgi,şuur,takva elbisesini giyip tüm değerlere öncülük etmeye çalışıyoruz. Çalışmalıyız da... Şunu unutmamak lazım ki tarihi tecrübe,akli ve ameli duyarlılığın gereği olan sor umluluk bilincine sahiptoplumların,tarihi süreçte hem değer üretmede hem de hayata taşımada etkin olduklarına şahitlik etmektedir. O halde değerlere öncülük etmek bizim en büyük vazifemizdir.Bu şuurla bizler bu toprağın gerçeğiyiz ve zamanın şahitleri olarak tarihin başı dik yiğitleri olarak kalacağız.

 Gaspların, azgın azgınlığın kurduğu düzenin içinde her fırsatta İslama, imana, mukaddes değerlere küfreden, hor bakan İttihat ve Terakki artıkları bir avuç haramzade,kendilerine artık model-rol biçemeyecek,istedikleri gibi tarih uyduramıyacaklardır.

Çünkü sahtekar ideolojiler nevhuzur tarih uydururlar. Zorbalıkları tarihlerine de yansımıştır. Dayattıklarıideoloji, beyinleri zoraki istila etmiş bir zorba ya da beyinlere işlevlerini yapmamaları için baskı yapan bir engizisyon mahkemesi adeta... Pavlov'un köpekleri gibi belli düşünce,tek tip faşist bir ideolojiye, düşünce kalıbına koşullandırmanın diğeradıdır bu ülkenin yalanları... Bir avuç azınlığın yaptıkları... Bunlara karşı onurlu bir direniş gösterenleri ruhumun sevgi dolu iklimlerinden selamlıyorum...

Bu bir avuç sahtekar,-it- teşkilatından beri bağlı oldukları Siyonist işbirlikçisi Beyaz Saray ve onun zulümde arka bahçe dostu ve ortağı Kremlin'den esen sülfirik rüzgarları ile içimizdeki bir avuç darbeci,balyozcu,militarist vahşiler elinde nasıl da  yıpratıldı bu toplum ve hala da yıpratılıyor,aşağılanıyor,adam yerine konmuyor...

İki yüz küsur yıldır kültüründen,edebiyatından,ekonomisinden tutun,tüm varlığı batılı emperyalistler tarafından yok edilmek istenen insanımızın ruhunda tahribatlar yaparak değersizleştirmeye çalışıyorlar. Amazavallılar bilmiyorlar ki ruh satın alınamaz,işgal edilemez...

 Çağdaş gericiler bu halkı kendi karanlık sularında mahkum edip,tüm ruh ünitelerinin yosun bağlamasını arzuettiler. Ama bu halk bilinçlenip akması gerektiğini bir gün anlayacak. İnançla, aşkla, umutla donatılmış bir halk, tüm enerjisini Hak'tan yana kullanarak bir şahsiyete kavuşacak ve ''biz bu toprağın gerçeğiyiz''diye haykıracaktır.

Bizler bu topraklarda onlarca yıl militarizmin zulmüne çarpa çarpa büyüdük. Korkuyla değil; güvenle,kararlı, inançlı, inatçı, hakikate dayalı bir tezle, vakarla yürüdük. Meydanlar bizim için akan bir nehirdi, sesti, çığlıktı, çağlayarak akan bizdik...

Bir avuç azınlığın altımızdan kaydırmaya çalıştığı bu topraklarda dimdik duran bir dağ idik.Bir inanç,bir düşünce, bir idealin dağ gibi adamları var olduğu müddetçe yollar,meydanlar,evler hakikat için atan yüreklerle dolacak, onlar atar damarlar olacak... Kalplerde atılan bu tohumlar yarınlarda halklarla beraber yürüyen iman-İslam olacak. İnkarın üstüne yürüyecek bir inancın askeri olacak.

 ''Her güçlükten sonra  bir kolaylık vardır''. Buyuruyor Rabbim. Her yokuşun arkasında bir gül iniş saklıdır...

Geleceğimiz,düşlerimiz bereketli olacak. Çünkü bereket Rabbimizin bağışı,bir kolaylık,bir artıştır. Bu manada bu toprakların gerçekleri artacak... Muhteşem bir idealin tutkusuna bürünmüş insanlarımız Söz'ün hakkını vererek bu toprakların gerçeği adına konuşacaktır.Yalan saltanatı sona erecektir.Ki söz ve kelimeler gövdesi gökte,kökü  toprakta olan koca bir çınar gibi sağlam olana kadar mücadelemiz sürecektir...

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.