Sosyal Medya

Makale

Hz. Ebubekir’in hutbesi ya da kim kimden yana?

“Şunu bilin ki, en kuvvetliniz; benim yanımda mazlumun hakkı kendisinden alınıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da, yanımda hakkını zalimden alıncaya kadar en kuvvetlinizdir.”
Bu cümle, Hz. Ebubekir’in halife seçildiği gün irat ettiği kısa hutbeden bir cümle...
Adaleti yerine getirmede devlete (yöneticiye) tevdi edilen misyonun sınırını belirliyor.
Adalet ilkesi bir başına iş görmeye yetmez. Başka bir söyleyişle yargı erkinin adalet adına verdiği hüküm ne kadar isabetli ve yerinde olursa olsun, o hüküm yürütme erki tarafından hayata geçirilmedikçe, bir başına işe yaramaz. İlla ki uygulamada bir karşılık bulmalı...
Yargı erki, verdiği hükmün yerine getirileceğinden emin olmak zorundadır. Şayet verdiği hüküm infaz edilmiyorsa, soyut olarak o hükmün adil olmasıyla olmaması arasında fark kalmaz. Yerine getirilmeyen veya getirilmeyecek olan hüküm pratikte ne anlam ifade eder ki! Hiç... Keenlemyekûn...
Toplumsal yaşantıda en zayıf olan hakkını alma konusunda en güçlü addediliyorsa, orada adaletin tecelli edeceğinden kuşku duyulmaz, duyulmamalı...
Keza en güçlü sayılan kimse, işlediği haksızlık kendisine ödetilinceye kadar zayıf muamelesine maruz bırakılabiliyorsa, gene, orada, adaletin tecelli edeceğine kuşku duyulmaz.
Yani adalet güçlülerin dayatmasına göre değil, fakat hakkaniyetin tecelli etmesine odaklı gerçekleşiyorsa, onun misyonunun yerini bulduğunu söyleyebiliriz.
Bir ülkede faili meçhul kalan veya faili meçhul bırakılan cinayetler veya her türden suçlar var bulunuyorsa, orada zımnen güçlülerin hukukunun yürürlükte olduğunu ileri sürebiliriz.
Kimi zaman fail, kendisini toplum indinde yüzünü kapayarak gizleyebilir, kimliğini gözden uzak tutabilir. Kolluk gücünün buna seyirci kalmasını beklemek veya istemek, temelde, fail ile işbirliğine girişmek demek olur.
Failin kendini gizlemesini savunmak ona ceza verilmemesini istemek değilse, nedir?
Faile ceza verilmemesini istemekse onu cezasız bırakmaya göz yummak, dahası ona yataklık etmek demek olmaz mı?
Ve de son tahlilde faile ceza verilmesini önlemek, mazlumun ve mağdurun ahını yerde bırakmaya denk gelmez mi?
Öyleyse sonuç: failin kimliğinin teşhis edilmesini önlemeye dönük her teşebbüs onunla işbirliğini öngörür, suçluya yataklık yapmayı öngörür... Bu da zayıf nezdinde güçlüden yana olmaya, ona destek çıkmaya müncer olur.

Yenişafak

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');