Sosyal Medya

İnsan ilişkilerimizi Kur'an'a uygun şekilde düzenleyebilmek - Doç.Dr. Fethi Güngör

'İnsanın tüm ihtiyaçlarına en tatminkâr cevabı verecek şekilde ikmâl ve itmâm edilen Kur’an’ın insan ilişkilerinde vazetmiş olduğu ilkeleri gözetmemiz gerekir.'