Sosyal Medya

İhtilâfları Tefrikaya Dönüştüren Ahlâkî Sebepler-Prof. Dr. Burhanettin Can

İhtilâfların uzlaşmaz hale gelmesinde kişilik zaafları etkilidir. Ancak bundan daha da etkili olan ahlâkî zaaflardır. İhtilâfları tefrikaya dönüştüren ahlâkî sebepleri, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: