Sosyal Medya

Özel Haber

İslam Düşünce Tarihinde Hariciler

Her ne kadar tarihsel arka planı ile birlikte değişik hadise ve faktörler, Hâricîliğin doğup Müslüman toplumun ana bünyesinden kopuşuna zemin hazırlamış olsa da, Hâricîliğin müstakil bir fırka olarak ortaya çıkışı, Sıffîn Savaşı’nın gerçekleştiği ortamda mümkün oldu.