Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

İhsan Fazlıoğlu: Tarih yalnızca ibret alınacak değil, aynı zamanda kuvvet alınacak/devşirilecek bir zemindir

Anglo-amerikan sömürgeci zihniyet, en güzel ve en yetkin bir biçimde, Daniel Dofee'nün Robinson Cruse adlı romanında cisimleşir: İngiltere dışındaki topraklar boştur; oralarda hiç birşey yoktur.