Sosyal Medya

Vesvese, irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, şuurla kovulamayan ve tekrarlayan düşüncelerdir. Vesvese kişiyi gereksiz evhama, kaygı ve üzüntüye, sonunda ise karamsarlığa sürükler. Oysa İslam dini, vesvesenin şeytan tarafından insana telkin edildiğini, Allah'a tevekkül edip her işimizde ona sığınmayı, üzüntülü anlarımızı bir imtihan kabul edip dua ve sabır ile bu süreci atlatmayı telkin eder. Üzüntü, karamsarlık, vesveseye karşı ruha şifa ayetleri derledik.