Sosyal Medya

İmam Gazali'nin, eserlerinde İslâm'ın özünden uzaklaşma yoluna giren Müslümanlara öğüt niteliğinde dersler verdiğini biliyor muydunuz? Ya da tevekkül hakkında ne öğüt verdiğini? Sizler için, İslam tefekkür tarihinin en mümtâz simalarından biri olan İmam Gazali'den 20 öğütü derledik.